KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

KILIǒIN, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI İLE SÖYLEŞİSİ

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         KILIǒIN, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI İLE SÖYLEŞİSİ

 Kılıç’ın, Bilgisayar Mühendisleri Odası ile söyleşisi

Değerli okurlar,

Bu ay sizlere, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın çıkardığı BM Dergi konusunda Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu ile yaptığım söyleşiyi aktaracağım. 

Öncelikle Bilgisayar Mühendisleri Odası hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Bilgisayar Mühendisleri Odası, bilgisayar mühendislerinin uzun yıllardır verdikleri mücadele, çalışma ve oluşturulan örgütlülüğün bir sonucu olarak ortaya çıkmış.  Oda olarak 2012 yılında kurulma kararı alınmış ve 2013’te faaliyetlerine başlamış. Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın Genel Merkezi Ankara’da. Ayrıca İstanbul, İzmir ve Bursa il temsilcilikleri de bulunuyor.

Üyelikle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 33. Maddesine göre, mühendis ve mimarlık yapan herkesin ilgili Odaya üye olması zorunlu.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın yayın organı olan BM Dergi; TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın (BMO) resmi yayını ve Eylül 2013’te yayın hayatına başlamış.

BM Dergi aslına bakarsanız geçmişin bir ürünü. İlk çalışmaları TBD Kurucu Başkanımız Prof. Dr. Aydın Köksal tarafından yayına hazırlanmış ve 1971 yılında yayınlanmış olan “Elektrik Mühendisliği Dergisi Bilişim Özel Sayısı”.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın faaliyetleri, yeni yıldaki planları, Bilgisayar Mühendislerinin mevcut sorunları ve örgütün yayın organı BM Dergi hakkında merak edilenleri sizler için sordum.

Keyifli okumalar dilerim.

Ayrıntılı bilgi için: www.bmo.org.tr

“BM Dergi, bugünü yorumlamayı ve kayıt altına almayı hedefliyor”

Bilimsel-mesleki-teknolojik boyutları tanımlanmış bir çerçevede eğitim verilmesi gerektiğine dikkat çeken BMO yönetimi ve yayın kurulu, MYK düzenlemelerinin mesleği değersizleştirdiğinin altını çizdi. İki aylık periyotlarla yayınlanan derginin seçki sayıları da basılı olarak meslek alanının bileşenlerine ulaştırılacak.

-Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) yeni kuruldu. 2013’te Bilgisayar Odası olarak neler yaptınız, yeni yılda neler planlamaktasınız?

- BMO, 2 Haziran 2012’de TMMOB Genel Kurulu’nda kuruldu. 8-9 Eylül 2012 tarihinde ilk Genel Kurulumuzu yaptık ve bir yılı aşkın bir süredir de üyelerimize hizmet veriyoruz.

Mesleğimizle ve ülkenin sıcak gündemi ile ilgili çalışmalarımızı bir kenara bırakırsak, geçtiğimiz bir yıl içerisinde çoğunlukla BMO’nun kurumsallaşması çerçevesinde çalışmalar yaptık.

Bu kapsamda;

•          Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek ve meslektaşlarımıza ulaşabilmek için İstanbul, İzmir ve Bursa temsilciliklerimizin açılışını gerçekleştirdik. Diğer illerde ise Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen üyelerimiz vasıtasıyla temsilcilik kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları devam ediyor.

•          Kuruluş öncesi ve süresinde ifade etiğimiz soruların çözümüne yönelik çalışmaların bizzat üyelerimizin katılımıyla yapılabilmesi         ve üretilen çözüm önerilerinin Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek gereken politikaların oluşturulabilmesi amacıyla komisyonlarımızı kurduk. Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu, Örgütlenme Komisyonu, Özgür Yazılım Komisyonu, BMO-Genç Komisyonu kurulan ve çalışmalarını  sürdüren komisyonlarımızın birkaçı...

•          Bu röportajın yapılmasını sağlayan, BMO’nun resmi yayını olan BM Dergi yayın hayatına başladı.

•          Üyelerimizin   kendilerini yenileyebilmeleri, geliştirebilmeleri amacıyla meslek alanlarımızla ilgili Mühendislik Geliştirme Eğitimleri (MÜGE) eğitimlerimize ek olarak, Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) kapsamında belgelendirme/yetkilendirme eğitimlerimiz de başladı. MİSEM kapsamındaki Bilirkişilik Yetkilendirme Eğitimi sonucu belgelendirilen üyelerimiz yargı organlarında uzman bilirkişilik yapmak üzere yetkilendirildiler.

•          Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın işçi-işyeri-işveren ilişkileri çerçevesinde yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak, odamızın hukuk müşavirinin de katkılarıyla hukuki danışmanlık olanağı sağlandı.

•          Mesleğimize saldırı olarak nitelendirdiğimiz ve mesleğimizi değersizleştiren uygulamalardan biri olan; Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK), Lisans öğrenimi (6. Seviye) ile kazanılması gereken, Bilgisayar Mühendisliği meslek alanlarını bir meslek olarak tanımlaması ve kurs sonucu belgelendirme ile yetkilendirmenin önünü açacak düzenlemesine karşı hukuki mücadele süreci başlatıldı.

•          Oda iş süreçlerini yerine getirmek ve üye ilişkilerini sağlamak amacıyla Oda Otomasyonu Yazılımı Sistemi ve Üye Portalı projemiz başlatıldı. Sadece BMO olarak değil, TMMOB’ye bağlı tüm Odaların TMMOB Ana Yönetmeliğinde tanımlanmış olan üye ve oda ile iş süreçlerini yerine getirmek için geliştirilen GPL kamu lisansına sahip TOYS (TMMOB Oda Otomasyonu Yazılımı Sistemi) projesi, çok kısa bir zamanda devreye alınarak personelimiz üyelerimiz tarafından kullanıma hazır olacak.

•          Meslek Odası olarak, gerek örgün gerekse de uzaktan olsun, Bilgisayar Mühendisliği eğitiminin, bilimsel-mesleki-teknolojik boyutları tanımlanmış bir çerçevede verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda hem kendimizi hem de kamuoyunu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve meslektaşlarımızın sorunlarını özgürce ifade etmesini sağlamak amacıyla “Uzaktan Eğitim ile Mühendislik Eğitimi” çalıştayı düzenledik.      

•          Örgütlenme faaliyetleri kapsamında, meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı teknokentlerde stantlar açarak meslektaş buluşmaları etkinlikleri düzenledik. Çeşitli üniversitelerde genç meslektaş adaylarımızla etkinlikler düzenledik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerini ziyaret ettik.

•          Başta MYK’nın düzenlemesi, kamuda bilgisayar mühendisi istihdamı ve YÖK’ün teknik öğretmenlere kısa yoldan mühendislik yolunu açan uygulaması olmak üzere; mesleğimiz, toplumumuz ve ülkemizi ilgilendiren birçok güncel konuda basın açıklamaları yaptık.

Yeni yılda (2013 yılında) başlattığımız faaliyetleri neticelendirmenin yanında daha fazla meslektaşlarımızla ilişki kurmayı sağlayacak hizmetlerimizle, mesleki örgütlenmeyi bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, başta meslektaşlarımızın yoğunlukta olduğu illerde olmak üzere, yeni temsilciliklerimizin açılışı için çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayede daha fazla üyemize ulaşarak daha sağlıklı hizmet verebileceğiz.

Bununla birlikte, bilişim sektöründe mühendislik hizmetlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda meslek alanlarının ve meslek tanımlarının belirlenmesiyle, bilişim meslek alanındaki mühendislik hizmetlerinin/projelerinin kamu yararı gözetilerek denetlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ve standartların oluşturulması, kamu adına yapılacak bu denetimlerin yasalar ve standartlar doğrultusunda uygulanması temel önceliğimiz olacak.

Diğer yandan, uzun dönemli bir plan ile toplumun çıkarlarını gözeten ulusal bir bilişim politikasının oluşturulması için; kamudan, emekten yana olan bilişim kuruluşları ile kurumsal işbirliği koşullarını oluşturmak ve bu önemli çalışmayı başlatmayı düşünüyoruz.

Altyapı ve bütçe gereksinimlerinden dolayı geçtiğimiz yıl içinde büyük ölçekli bir etkinlik maalesef gerçekleştiremedik. Bu yıl bu kapsamda en az bir kongre ya da bir sempozyum düzenlemek istiyoruz.

Bunun dışında özgür yazılımın yaygınlaştırılması ve toplumsallaşması konusunda çalışmalarımızı derinleştirerek, bu yaklaşımı devletin bilişim politikasına yerleştirmek için diğer kuruluşlarla sonuç alıcı ve uzun dönemli işbirliği koşullarını oluşturmak istiyoruz.

- Neden yayın çıkarma ihtiyacı duydunuz? Yayının adı ve periyodu nedir, elektronik mi basılı mı yayınlanıyor? Yayının içeriği nedir?

- BM Dergi; TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın (BMO) resmi yayını olup, Eylül 2013’tee yayın hayatına başladı. Ancak BM dergi, uzun sayılabilecek bir geçmişin ürünü. İlk çalışmalar Prof. Dr. Aydın Köksal tarafından yayına hazırlanan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nca (EMO) 1971 yılında yayınlanmış “Elektrik Mühendisliği Dergisi Bilişim Özel Sayısı”dır diyebiliriz. Sonrasında 1992 - 1994 yıllarında yine EMO bünyesinde “Bilgisayar Mühendisliği Haber Bülteni”, 2003 yılında ise “BM-Dergi” adıyla bilgisayar mühendisleri kendi yayınlarını çıkarmışlar.

Bugün “BM Dergi”yi, BMO’nun amaçlarından ve çalışmalarından bağımsız değerlendiremeyiz. Bu amaçlardan bazıları; üyelerinin haklarını korumak ve mesleğin kamu çıkarları doğrultusunda faaliyet yürütmesini sağlayabilmektir.  BM Dergi  de bu açıdan başta bilgisayar mühendisliği eğitimi, çalışma hayatı, bilimsel gelişmeler, bilişim politikaları, bilişim teknolojilerinin sosyal ve toplumsal etkileri olmak üzere mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren her başlıkta bir tartışma ve paylaşım ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. Tüm bunların yanı sıra, bugünü yorumlamayı ve kayıt altına almayı hedeflemektedir.

İki aylık periyotlarla yayınlanan BM Dergi’nin dönemsel olarak seçki sayıları da basılı olarak meslektaşlarımıza, akademiye ve meslek alanımızın bileşenlerine ulaştırılacaktır.

-Bilgisayar Mühendisleri Odası’na göre Bilgisayar Mühendislerinin en önemli sorunları nelerdir? En önemli üç soruna ilişkin çözüm önerileriniz nelerdir? Bunun için 2014’te neler yapacaksınız?

- BMO olarak bilgisayar mühendislerinin en önemli sorunlarını 3 ana başlıkta toplayabiliriz.

Bilgisayar mühendislerinin çok büyük bir kısmı, bilişim sektöründe ücretli çalışan olarak çalışma yaşamlarını sürdürüyor. Dolayısıyla sektördeki kriz, yanlış politikalar ve taşeronlaşma sonucu özelde bilgisayar mühendisleri genelde de bilişim çalışanları, gittikçe ağırlaşan çalışma koşulları, mesleksizleştirilme ve yabancılaşma ile yüz yüze kalmışlardır.

İkincisi, iktidarların popülist/piyasacı eğitim politikaları sonucu neredeyse her ilde ve üniversitede kadro ve altyapı eksikliklerine rağmen açılan bölümlerde verilen niteliksiz eğitim ve bunun uzantısı olarak bilgisayar mühendisliği mesleğinin ve diplomanın değersizleştirilmesi.

Üçüncüsü de, bilişim meslek alanlarının ve mühendislik hizmetlerinin tanımlı olmamasından dolayı bilişim meslek alanında üretilen mühendislik hizmetlerinin/projelerinin yetkisiz/ehliyetsiz kişilerce üretilmesi, mühendis emeğinin değersizleşmesidir. Ek olarak, bilhassa kamuda bu hizmetlerinin/projelerinin yönetimi ve denetiminde bilgisayar mühendislerinin bulunmasını zorunlu tutacak yasal düzenlemenin olmaması olarak sayabiliriz.

Önümüzdeki dönem bu sorunlarımıza yönelik olarak çalışmalar yapacağız.

Meslektaşlarımızın ve bilişim çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi kapsamında; özellikle teknokentlerde çalışan, fazla mesailerle, düşük ücretlerle, taşeronlaşma vb. bu sorunları yaşayan çalışanların katılacağı, sorunların ifade edileceği ve çözüm yollarının tartışılacağı etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Bu etkinlikleri emekten yana bilişim örgütleri birlikte yaygınlaştırarak somut çıktılarımızı yönetenlere sunmak ve uygulanabilmesi için bir mücadele hattı oluşturmak istiyoruz. Bu sayede bir anlamda sektörde çalışanların hak ve emek örgütlenmesinin önünün açılmasının da sağlanacağını düşünüyoruz.

Niteliksiz eğitim de özünde politik bir sorun. Bugünden yarına salt BMO’nun çabasıyla çözümlenebilmesi mümkün görünmüyor. Başlangıç olarak, bilgisayar mühendisliği eğitiminin bilimsel-akademik-mesleki bir açıdan; kadro, altyapı, müfredat gibi gereksinimlerin belirlenmesi ve nitelikli eğitim kapsamında düzenlemelerin sağlaması için üniversitelerin ilgili bölümleriyle birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak olan somut raporlarımızı kamuoyu ve politika üretenlerle paylaşarak uygulanması yönünde gereken mücadele zeminini oluşturacağız.

Bilişim meslek alanlarının ve mühendislik hizmetlerinin tanımlanması ile ilgili yönetmelik çerçevesinde bir yasal mevzuat çalışması başlatacağız. Yönetmelikler komisyonumuz diğer odaların var olan teknik ve mesleki yönetmeliklerini incelerken bir diğer komisyonumuz da meslek alanları ve mühendislik hizmetlerinin tanımlanması çalışmalarını yapacak. Bu iki çalışma sonucunda da başta kamudaki e-devlet projeleri olmak üzere; şartnameden bakım sürecine kadar tüm mühendislik süreçlerinin bilgisayar mühendislerinin öznesi olduğu, yönetimi ve denetiminde bilgisayar mühendislerinin bulunmasını zorunlu olduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz.

Ve elbette ki örgütlenme... 30 bini aşkın mezuna karşın 3.500 civarında mesleki örgütlenmeye sahibiz. İfade edilen sorunlarımızın ilişkin çözümlerin bulunması, hayata geçmesinin sağlayacak kamuoyu desteğinin sağlanması ve gerektiğinde yönetenlerin politikalarına müdahil olunabilmesi için bir araya gelmemiz gerekiyor. Ek olarak, TMMOB ve meslek odalarının yetkilerini elinden alan, etkisizleştiren düzenlemeler de tüm mühendisler ve ülkemiz için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu, mesleğimizi değersizleştiren, kamu adına denetim yetkilerimizi elimizden alan düzenlemelere karşı tüm meslektaşlarımıza ulaşmak ve aktif bir mücadele zemini oluşturmak zorundayız. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde başta meslektaşlarımızın yoğunlukta olduğu illerde olmak üzere, yeni temsilciliklerimizin açılışı devam edecek. Tüm birimlerimizde yeni üye çalışmalarına hız vereceğiz. Yeni açılan birimlerimizde tüm imkânlarımızı kullanarak başta eğitimler olmak üzere meslek ve meslek odası ile ilgili etkinlikler düzenleyeceğiz.

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 17704 Defa Okundu
2013-12-12

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas: Minyatip söyleşisi Yazar Kılıç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleşi AŞKIN BEDEN DİLİ, NEZAKETİN BEDEN DİLİDİR Üç kere “AYN” deyin… “Neşeli Günüm” ile neşelenin! “Kurum kimliğiniz ile yaptığınız paylaşımlara özen gösterin!” Gazeteci Şeref Oğuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüşüyor Yazar Kılıç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleşi Azeri sanatçı Cavit Tebrizli ile söyleşi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır