KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

SABANCI ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ GELİŞTİRME BİRİMİ

  Arzu KILIÇ

          arzu.kilic@tbd.org.tr
         SABANCI ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ GELİŞTİRME BİRİMİ

 Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU Bölge Yöneticisi Mehmet C. Peker:

“Hayal kurabilen gençlerin CEO olma konusunda daha şanslı oldukları kesin”

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi’nin yönetici eğitiminde pratik ve teorik bilginin, küreselleşme politikalarını gözeterek, yerel değerlerle birleştirilip uygulanması konusundaki açığı kapatmak üzere 2002’de kurulduğunu söyleyen Mehmet Peker ülkemizin saygın ve başarılı kurumlarının daha başarılı olabilmeleri ve hedeflerine daha kolay ulaşabilmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Arzu Kılıç

Yönetim Bilimleri alanında sunduğu programlarla kurumlara, yöneticilere yönelik eğitimler veren Sabancı Üniversitesi, yönetici eğitiminde dünyadaki en son gelişmeleri gözeterek, yerel değerlerle birleştirilip uygulanması konusundaki açığı kapatmak üzere 2002’de Yönetici Geliştirme Birimi’ni yani EDU (Executive Development Unit)’i kurmuş.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Bölge Yöneticisi Mehmet C. Peker ile birimin kuruluşunu, faaliyetlerini, genel olarak yöneticilerin eğitim ve gelişim alanında kendilerine ne gibi farklılıklar katmaları gerektiğini, yöneticilerde “Koçluk Eğitimi” gibi birçok konuyu konuştuk.

Peker, “EDU, sahip olduğu geniş işbirlikleri, güçlü iletişim ağı ve çok sayıda eğitim ortağı ile kurumlara özel gelişim süreçleri tasarlıyor.”diyor.

EDU için bir Kuruma eğitim vermek sadece sınıf içinde dersi anlatıp gitmek değil; özgün projelerle, çalıştaylarla, farklı öğrenme yöntemleri ile sınıf içi eğitim kuruma ve kişiye direk katkı sağlayacak şekilde formüle edilir diyen Mehmet C.Peker, SMART ( stratejik davranan, duyarlı, güvenilir, takdir eden, yenilikçi ) yöneticilik anlayışlarının önde planda olduğunu vurguladı.

Yöneticilerin “coşku” yaratabilmesinin önemine değinen Peker,  gençlere şu öğütlerde bulundu; “pozitif düşünün, kendinizi sevin, çevrenizdekileri sayın, hayal kurun, kısa orta uzun vadeli planlar yapın, kendinizi geliştirin, hata yapmaktan korkmadan cesur girişimlerde bulunun, planlarınızı güncelleme esnekliğini gösterin, başarılarınızı kutlamayı ihmal etmeyin.”

Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri(BİM)’ nde olması gereken özellikleri de anlatan Peker, Bilişim teknolojileri kurumların iş yapma şekillerini değiştirdiğinden, kurum çalışanının teknolojiye tepki göstermesine ve olumsuz bakmasına neden olabilir dedi ve son olarak BİM yöneticilerinin; vizyoner, yaratıcı, etkin dinleyen, sürekli öğrenen, detaylara dikkat eden, işbirliğine açıklık, kavramsal düşünen, özgüvenli, sonuç odaklı olması gerektiğini belirtti.

Ayrıntılı bilgi için: www.edu.sabanciuniv.edu

BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ HEDEFİ İLE SABANCI ÜNİVERSİTESİ

-Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi ne zaman kuruldu ve amacı nedir?

Sabancı Üniversitesi, başlangıcından bu yana "birlikte yaratmak ve geliştirmek" felsefesinden yola çıkarak eğitim alanındaki yaratıcılığı ön plana çıkartıp, bir dünya üniversitesi olmayı hedeflemiştir. Yönetici Geliştirme Birimi, EDU (Executive Development Unit), yönetici eğitiminde pratik ve teorik bilginin, küreselleşme politikalarını gözeterek, yerel değerlerle birleştirilip uygulanması konusundaki açığı kapatmak üzere, 2002 Temmuz ayında faaliyete geçmiştir. Gelişimi bir süreç olarak algılayan EDU, Yönetim Bilimleri Fakültesi binasında 50 yataklı bir eğitim oteli, konferans salonları ve eğitim odalarından oluşan tesislerinde dünyanın en iyi işletme okullarının standartlarında bir hizmet vermektedir.

EDU yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlik ve teorik bilgi alt yapısını tasarlamak, uygulamak, izlemek, geliştirmek hizmetlerini başarı ile yerine getirmiştir

-Kurumlara veya kişilere ne tür hizmetler veriliyor?

  EDU, kurulduğundan bu yana 12 yıllık süre içinde, ülkemizin saygın ve başarılı kurumlarının daha başarılı olabilmeleri ve hedeflerine daha kolay ulaşabilmeleri için, yöneticilerin sahip olması gereken yetkinlik ve teorik bilgi alt yapısını tasarlamak, uygulamak, izlemek, geliştirmek hizmetlerini başarı ile yerine getirmiştir. EDU, sahip olduğu geniş işbirlikleri, güçlü iletişim ağı ve çok sayıda eğitim ortağı ile kurumlara özel gelişim süreçleri tasarlıyor.

Ayrıca özelikle altı çizilmesi gereken bir konu da; EDU’nun Kurumsal Akademiler kurma ve yönetme konusunda da ülkemizde örnek çalışmalara imza atmasıdır. Uluslararası “Gelişen Kurumsal Akademiler Forumu”nun da iki yıldır İstanbul’da ev sahipliğini yapılması gurur kaynaklarımızdandır. EDU olarak, Kurumsal Akademi tasarımı ve uygulaması konularında pek çok saygın kuruma hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Sanıyorum; Ankara ile ilk tanışmamızın yaklaşık beş yıl önce o zamanki DPT şimdiki Kalkınma Bakanlığı ile yürütülen “stratejist” isimli çok geniş kapsamlı bir ihtiyaç analizi projesi olduğunun özellikle belirtilmesi gerek. Ben de, söz konu çalışma sonrasında gelen öğrenme ortaklığı taleplerine kolay cevap verebilmek ve diğer Kurumlarda farkındalık çalışması yapmak adına 2012 yılı ocak ayından itibaren Ankara EDU Bölge Yöneticisi olarak görevlendirildim.

İşin sırrı, en baştan, gelişimi tasarlarken etkisini de görebilecek araçları tasarımın içine yerleştirebilmek

-Bilindiği üzere öğrenme bir süreç gerektiriyor. Kurumlara veya kişilere verdiğiniz eğitimlerin geri dönüşümünü nasıl alıyorsunuz? Eğitimler bittikten sonra takip süreçleri nasıl işliyor?

Eğitim geri dönüşü konusunda ölçümlenmesi oldukça zor bir konu. Bu nedenle EDU, tasarladığı programların doğrudan iş sonuçlarına yansıyacak katkılarını planlayarak, gelişim programlarını bu katkıyı somutlaştıracak biçimde tasarlıyor. Yani, EDU için bir Kuruma eğitim vermek sadece sınıf içinde dersi anlatıp gitmek değildir; özgün projelerle, çalıştaylarla, farklı öğrenme yöntemleri ile sınıf içi eğitim kuruma ve kişiye direk katkı sağlayacak şekilde formüle edilir. Gelişim süreci içinde periyodik olarak ve sonrasında, içerik güncelliği, içselleştirilebilmesi ve iş yapma yöntemlerine uyarlanabilmesine dair değerlendirmelerimiz oluyor. İşin sırrı, henüz en baştan, gelişimi tasarlarken etkisini de görebilecek araçları tasarımın içine yerleştirebilmek.

Başarının anahtarı: SMART

-İş dünyasında yaşanan rekabet ve küreselleşme günümüzün önde gelen kuruluşlarının karşılaştığı başlıca zorluklar arasında yer alıyor. Kuruluşların zorluklarla başa çıkabilmeleri ve sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmeleri için çalışanlarının liderlik, yaratıcılık ve yerinde problem çözme yetkinliklerini geliştirmeleri önemli. Bu doğrultuda bir yöneticide olması gereken özellikler nelerdir?

Bildiğiniz gibi yıllardır başarının anahtarı olarak doğru hedeflerin SMART ( belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, zamana bağlı ) olarak belirlenmesi amaçlanmıştı artık sizin de ifade ettiğiniz günümüz koşullarında” how to do” yerine “how to be” yi (nasıl yapılması yerine nasıl olunması) öne çıkaran bir formül olarak SMART ( stratejik davranan, duyarlı, güvenilir, takdir eden, yenilikçi ) yöneticilik anlayışları öne çıkarılmakta.

Yöneticilerin SMART olmaları yanında yönetim sürecindeki stillerin de (baskıcı, tempocu, demokrat, otorite, koç, ilişki odaklı, vb) iyi yönetebilmesi yani “durumsal liderlik” çok önemli bir meziyet olarak kabul edilmekte.

Pozitif düşünün, kendinizi sevin, hayal kurun, hata yapmaktan korkmayın

-Gençlerin birçoğu “Ben CEO olmak istiyorum” diyor. Steve Jobs, Mark Zuckerberg ve Richard Branson gibi kişiler sadece para ve statüyle değil, ün, üstün zekâ ve karizmayla dünyada önemli bir yere sahipler. CEO’luk yolunda ilerlemek isteyen gençlere neler önerirsiniz?

Genç arkadaşlarımızın “heyecan ve mutluluk” kelimelerini “başarı” kelimesinden daha fazla önemsediğini düşünüyorum. Birçok farklı tarifi olmasına rağmen mutluluğun “üretmek” ile olan ilişkisinin farkına varan ve “hayal kurma” yeteneklerini bastırmayan gençlerin CEO olmak konusunda daha şanslı oldukları kesin. Gençlere klasik bir önerim var; pozitif düşünün, kendinizi sevin, çevrenizdekileri sayın, hayal kurun, kısa orta uzun vadeli planlar yapın, kendinizi geliştirin, hata yapmaktan korkmadan cesur girişimlerde bulunun, planlarınızı güncelleme esnekliğini gösterin, başarılarınızı kutlamayı ihmal etmeyin.

“Koçluk” öğrenmeye ve öğrendiğini paylaşmaya teşvik eden yol göstericilik demek değildir

-İyi yöneticiler, sadece iş bitirme ve matematiksel yetenekleriyle değil, durumları ve kişileri analiz edebilme, geleceği öngörebilme ve olaylara farklı açılardan bakabilme yetenekleriyle de tanınıyorlar. Genel olarak yöneticiler, eğitim ve gelişim alanında kendilerine ne gibi farklılıklar katmalılar? Her yönetici “Koçluk Eğitimi” almalı mıdır?

EDU’nun en önemli farklılığının kurumlara özgün gelişim süreci tasarımları yapması ve belirlenen özgün stratejilerin uygulaması olduğundan bahsetmiştim. Dolayısı ile yöneticilerin kurum vizyonu / stratejik hedeflerine uygun alanlarda kendini geliştirmeleri “kurum özelinde iyi” yönetici olabilmelerini kolaylaştıracaktır. EDU’nun program tasarımları, her kademe yöneticinin birbirlerini anlayacak kadar paralel ancak yaratıcılıklarını tetikleyecek kadar farklı gelişim süreçlerine tabii olmalarını sağlamaktadır.

 Bildiğiniz gibi, yaklaşık bir sene önce resmen meslek olarak tanınan “koçluk” kendine yakıştırılan anlamı ile; öğrenmeye ve öğrendiğini paylaşmaya teşvik eden yol göstericilik demek değildir. “Koçluk” daha çok kişinin, kendi hayallerini kurabilme ve hedeflerine ulaşabilmek için gerekenleri planlayıp uygulayabilme gücüne sahip olduklarına inanan inandıran bir süreçtir. Dolayısı ile sadece yöneticilerin değil herkesin söz konusu eğitimi alması gerekli olmasa da çok faydalıdır. Böylelikle hem kişinin kendisinin hem de takım arkadaşının sahip olduğu gücün farkına varması yolu ile farklı bir sinerji yaratılması imkanı yakalanabilecektir.

Coşkunun hakim olduğu bir çalışma ortamı motivasyonu sağlar

-Yöneticilikte bilgi mi, deneyim mi daha önemli?

Yöneticilerin bilgilerini ve deneyimlerini kullanacakları yerler farklılık göstermektedir, dolayısı ile genel bir değerlendirme yapmanın çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Bence her ikisinin öncesinde yöneticilerin “coşku” yaratabilmesi önemlidir, coşkunun hakim olduğu bir çalışma ortamı kendi içinde her şeyin gerektiği, arzu edildiği, planlandığı şekilde gelişmesi için gereken motivasyonu sağlayacaktır, diye düşünüyorum.

-İş hayatında uzmanlık gerektiren konularda pozisyonlar neye göre yapılmalı?

Kurumlara göre hatta Kurum içinde Projeler bazlı özgün cevaplar gerektiren bu soru için çok genel bir cevap vermek gerekirse; “Kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda belirlenecek olan temel stratejiler, alt stratejiler ve eylem planları organizasyon şeması önceliklerini belirleyecektir. Kurumun iş yapma kültürü ve yöntemleri değerlendirilerek hazırlanacak Organizasyon Şeması ve Görev Tarifleri de uzmanlıkların sorumluluklarını ve aralarındaki ilişkileri, ana faaliyet alanları ve destek faaliyet alanları” da dahil olmak üzere somutlaştıracaktır.

BİM yöneticisi bugün Kurumsal Gelişimi destekleyecek doğru bilişim teknolojileri yatırımlarını yapacak, Kurum içi ve dışı ilgili Kurumla / birimler arasında koordinasyonu sağlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmalı

-Son olarak bilişim sektöründeki bir yönetici, özellikle kamu veya özel sektör Bilgi İşlem Merkezi (BİM) yöneticileri ne gibi özellik ve profile sahip olmalıdır?

Öncelikle artık Kamu ve Özel sektör ayrımının yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli gelişen ve yenilenen Bilişim Sektöründe güncel teknolojinin Kurumlarda etkin kullanımı sadece kişilerin değil Kurumların başarısı ile de doğrudan ilişkili duruma gelmiştir. Geçmiş yıllarda bilgisayar donanım ve yazılımlarını çalışır durumda tutmak ile görevli olan BİM yöneticisi bugün Kurumsal Gelişimi destekleyecek doğru bilişim teknolojileri yatırımlarını yapacak, Kurum içi ve dışı ilgili Kurumla / birimler arasında koordinasyonu sağlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. 

“Daha” kaygısı ve hedefleri olan Kurumların “bilişim vizyonunun geliştirilebilmesi için”  BİM yöneticisi; Kurumunun vizyonuna, stratejilerine, organizasyon yapısına, iş akış süreçlerine ve bilgi altyapısına hakim olmalıdır. Bilgi teknoloji servislerinin tasarımı, proje yönetimi ve bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli bilgiye sahip olmalı, bu konuda birimini ve Kurumunu yönlendirebilmelidir.

Bilişim teknolojileri kurumların iş yapma şekillerini değiştirdiğinden, kurum çalışanının teknolojiye tepki göstermesine ve olumsuz bakmasına neden olabilmektedir. BİM yöneticisi birimine ve yeniliğe gelen bu tepkiye karşılık olarak güven verecek ve süreci yönetebilecek yeteneğe sahip olmalıdır.

Özetle; vizyonerlik, yaratıcılık, etkin dinleme, sürekli öğrenme, detaylara dikkat, işbirliğine açıklık, kavramsal düşünme, planlama, özgüven, delegasyon, problem çözme, iletişim ve sonuç odaklı yöneticilik BİM yöneticilerinden beklenen yetkinliklere örnekler olarak sıralanabilir.

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 4904 Defa Okundu
2014-07-24

SON YAZILARI

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Bar Elmas: Minyatip söyleşisi Yazar Kılıç’tan Nezih Kuleyin ile Söyleşi AŞKIN BEDEN DİLİ, NEZAKETİN BEDEN DİLİDİR Üç kere “AYN” deyin… “Neşeli Günüm” ile neşelenin! “Kurum kimliğiniz ile yaptığınız paylaşımlara özen gösterin!” Gazeteci Şeref Oğuz: Ar-Ge genellikle bizde Ür-Ge’ye dönüşüyor Yazar Kılıç’tan Prof. Dr. Alkin ile Söyleşi Azeri sanatçı Cavit Tebrizli ile söyleşi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır