KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS’TA SAðLýKTA GüZEL GELþMELER

  Bedir ALTUNOK

          baltunok@hotmail.com
         KARS’TA SAðLýKTA GüZEL GELþMELER

 Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler

Geçtiðimiz günlerde diþ bakýmý için Dr. Dursun Yeþilyurt’un Faikbey Caddesi Zafer Apartmaný Kat:1’deki muayenehanesine gittim.

Oldukça geniþ ve rahat bir ortam.

Camlar, çerçeveler yeni, masa ve sandalyelerle donatýlmýþ bekleme odasý.

Sekreterin sýcak ilgisi

Sehpalar dergilerle dolu,

Televizyon ekraný açýk

Bir yandan kaydolup muayene sýraný bekliyorsunuz

Diðer yandan da dergi ve gazete okuyarak gündem takip ediyorsunuz.

Sýra beklerken bu arada odalarý gezmeye baþladým.

Ne yok ki!

ALLAH daha çoðunu versin.

Hepsi hastalar için

Hepsi daha iyi koþullarda hizmet için

Hepsi tedavi için baþka kentlere gidiþin ve arayýþlarýn önünü kesmek için

Bir cihaz; anýn da çenenin sinüs boþluklarýnýn çene ekleminin tamamýný ekran üzerinde anýnda görmemizi saðlayan son teknolojik özelliklere sahip, ileri düzeyde bir görüntüleme sistemi.

Kemik yoðunluðu sinirlerin mesafesi, sinüs derinliði, çürüðün derinliði ve diþin gerçek boyutunu ve kemikle olan iliþkisini bire bir gösterdiðinden yüzde yüz teþhis ve baþarý þansý veriyor.

Özellikle implant ve ortodonti planlamasýnda orijinal programlar ve görüntü kalitesi nedeni ile tedavi þansýný çok arttýrýyor.

Sýradan muayenehanelerde hiç, çoðu merkezlerde nadiren bulunan çok fonksiyonlu kaliteli bir görüntüleme makinasý.

Gömül 20 yaþ diþlerinin pozisyonu ve çekiminde de çok yardýmcý olduðu gibi muayenehanede ortodonti implant gömül diþ çekimi dahil Erzurum’a sevki gereken her þey yapýlýyor.

Ayrýca yumuþak doku lazeri alýnmýþ. O da diþ eti þekillendirmesi, gülüþ tasarýmý, diþ beyazlatma, aðrýsýz ve kanamasýz diþ eti þekillendirme, impþat için yer açma yapýlýyor.

Ve korkak hastalar, küçük çocuklar için gerektiðinde sedatif yani uyutarak dolgu çekim iþlemleri yapýlýyor.

Tüm bunlarý görünce duyunca mutlu olmamak elde deðil.

Bu iþin uzmaný Dr. Dursun Yeþilyurt’a çok çok teþekkür ediyoruz.

Böylesine güzel ve modern cihazlarý Karslýlarýn ayaklarýna getirdiði için,

Erzurum’a ve baþka þehirlere sevklerin önünü kestiði için,

Hijyen ortamýnda hizmet verdiði için,

Ve yine bizlere “Saðlýkta güzel geliþmeler yaþanýyor” dedirttiði için.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 21449 Defa Okundu
2017-08-05

SON YAZILARI

Kars’ta saðlýkta güzel geliþmeler Remzi Aras’a sevgi seli! Teþekkürler Taner Tazegün; Býraktýðýn Eseri Yaþatacaðýz Akýllý Duraklar Ýstiyoruz Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Yanýnda bir de Baba duasý varsa Kars Valisi kayaðý da öðrendi Bakan Arslan ve Mont! Kars Þeker’e katýlan artýlar Üç Yürekli, Dinamik Adam, Erdinç Dolu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır