KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Atýk Pillerin Bertarafý
Anasayfaya Dn Tm Çevre Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Atýk Pillerin Bertarafý
2017-03-21 - 00:22
IÐDIR
Facebook'ta Paylas

 Atýk Pillerin Bertarafý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

ATIK PÝLLERÝN ZARARLARINDAN  KORUNALIM…

Kullaným ömrünü tamamlayan veya uðramýþ olduðu fiziksel hasar sonucu kullanýlmayacaðýndan atýk haline gelen piller, çöpe/topraða atýldýðý zaman dýþ kaplarý zamanla delinir ve bünyelerindeki metaller ve kimyasal maddeler topraða, yüzey sularýna ve yeraltý sularýna karýþabilir. Neticede atýk piller çevre kirlenmesine yol açtýklarý gibi, cýva, çinko, demir, kurþun, nikel ve kadmiyum gibi aðýr metallerin besin maddelerine bulaþmalarý sonucunda insanlar üzerinde, böbrek ve karaciðerde hasar, kas güçsüzlüðü, denge bozukluðu, uykusuzluk, kansýzlýk, zihin bulanýklýðý, akciðer hastalýklarý, kanser vb. gibi birçok hastalýða neden olmaktadýr. Bitkilere ve balýklara geçerek yapýlarýný bozmaktadýr. Küçük bir atýk pil, 4 metrekarelik topraðý zehirler ve üretim yapýlamaz hale dönüþtürür.

Kýsacasý atýk piller, tüm bitkilere, hayvanlara ve insanlara direkt veya dolaylý olarak, kýsa vadede yada yýllar içerisinde aðýr zararlar vermektedir.

Atýk piller kesinlikle evsel atýklarla karýþtýrýlmamalý ve çöpe atýlmamalýdýr.

Iðdýr Ýl Müdürlüðü’nce, Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýthalatçýlarý Derneði (TAP) nden temin ettiðimiz atýk pil kutularý, Ýlimizdeki kurum/kuruluþlara ve okullara yerleþtirilmiþtir. Ayný zamanda marketlerde de atýk pil kutularý mevcut olup, oluþan atýk pillerimizi kurumlardaki, market ve okullardaki atýk pil kutularýna atarak doðayý ve saðlýðýmýzý güvence altýna almalýyýz.

Geçtiðimiz yýllar itibariyle, Ýlimizden toplanan 907 kg atýk pil, Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýthalatçýlarý Derneði (TAP) ne gönderilmiþtir.

(BA-BA-S) IÐDIR (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4330 Defa Okundu

YORUMLAR

Çevre Kategorisine Ait Diğer Haberler

Tarihî Akçakale Adasý Çöp Adasý Oldu! Kars Çayý pis kokular yayýyor Kars’ý Çiçekler Ýle Bezetiyorlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü Altý Ülkeden Doðasever, Sarýkamýþ’ta Dünya Çevre Gününü Kutladý Okullar Aðaçlandýrýlýyor Iðdýr Aras Nehri Kuþ Cenneti’nde Dünya Biyoçeþitlilik Günü Kutlandý Çelik Baþarý Koleji Hatýra Ormaný Oluþturdu Çýldýr Gölü Kütük Ev’de son durum 15 Temmuz Þehitleri anýsýna hatýra ormaný oluþturuldu Kars’ta aðaçlar budanýyor! Bozayýlarýn korumasý için Ýtalya-Türkiye arasý iþbirliði

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır