KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars’ta 220 öðrenciye kýyafet yardýmý
Anasayfaya Dn Tm Eðitim Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars’ta 220 öðrenciye kýyafet yardýmý
2016-06-09 - 02:07
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Kars’ta 220 öðrenciye kýyafet yardýmý

Kocaeli’nin Gölcük Ýlçesi’nde bulunan Ford Otosan’da çalýþan Hayri Uslu ve Süreyya Özkuru, Kars’ta memur olarak görev yapan bir arkadaþlarýnýn talebi üzerine baþlattýklarý kampanyayla 10 köy okulunda toplam 220 öðrenciye giysi ve ayakkabý yardýmýnda bulundu.

Ford Otosan çalýþanlarýnýn baþlattýðý kampanya kýsa süre içerisinde firma içerisinde ses getirerek büyüdü. Toplanan bütçeyle köy okullarýna eþofman, ayakkabý, çorap gibi birbirinden renkli hediyeler alýndý. Öte yandan 6 köyde de ihtiyaç sahibi yeni evli çiftlere bebek giyim malzemeleri yardýmýnda bulunuldu.

Kocaeli Ford Otosan Ürün Geliþtirme Ar-Ge Merkezi çalýþanlarýndan Hayri Uslu ve Süreyya Özkuru, diðer çalýþan arkadaþlarýný da temsilen Kars’a gelerek, kendilerine eksikler noktasýnda talepte bulunan memur arkadaþlarýyla beraber bir bir okullarý gezerek öðrencilere hediyelerini verdi. Miniklerin küçük þeylerle yaþadýklarý büyük mutluluða tanýklýk eden Uslu ve Özkuru, öðrencilerden vatana millete hayýrlý bireyler olarak yetiþmelerini istediler.

Kars’ta görev yapan ve köy okullarýyla birebir ilgili olan bir arkadaþlarýnýn öðrencilerin kýyafet ihtiyaçlarýnýn olduðu talebini iletmesi üzerine, fabrikada Uslu ve Özkuru öncülüðünde sosyal sorumluluk kampanyasý baþlatýldý. Baþlatýlan kampanya kýsa sürede büyüdü ve Kars’ýn Dikme, Çýðýrgan, Kümbetli, Karakale, Hacýhalil, Yücelen, Karaçoban, Bulanýk, Akdere ve Borluk köylerinde ilköðretimde öðrenim gören toplam 220 öðrenciye ulaþýldý. Bunun yaný sýra köylerde yeni bebek sahibi olan çiftlere de ulaþtýrýlmasý üzerine okul öðretmenlerine bebekler için çeþitli kýyafetler býrakýldý.

2 gün boyunca Kars’ta belirlenen köy okullarýný tek tek dolaþarak hediyeler daðýtan Uslu ve Özkuru, mutluluðun ölçüsünün olmadýðý hatýrlatmasýný yaparak, miniklerin yüzlerindeki gülümseme için ülkenin bir ucundan diðer bir ucuna gitmek için baþka bir sebep aramaya gerek olmadýðýný söylediler.

Kocaeli Ford Otosan Ürün Geliþtirme Ar-Ge Merkezi’nde çalýþan ve yardým kampanyasýna öncülük eden Hayri Uslu, “Buraya gelme sebebimiz burada görevli olan bir arkadaþýmýz bize öðrencilerin birtakým ihtiyacý olduðunu söylemesi üzerine geliþti. Burada görevli olan kardeþimizin çaðrýsýna duyarsýz kalmadýk ve elimizden geldiðince Kocaeli Ford Otosan Ürün Geliþtirme Ar-Ge Merkezi’nde baþlattýðýmýz kampanya kýsa süre içerisinde büyüdü ve buraya ulaþabildik. Elimizden geldiðince, karýnca kararýnca yardým etmeye çalýþtýðýmýz öðrenci sayýsý 220 civarýnda bunun dýþýnda köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere de ulaþmaya çalýþtýk ve onlara da küçük çaplý hediyeler getirdik. Gönül ister ki daha fazla insana ulaþabilelim, daha çok insaný sevindirebilirim. Ýnþallah bu bir baþlangýç oldu ve bundan sonra devamý da gelecek.” dedi.

Süreyya Özkuru, ise; “Kocaeli Gölcük Ford Otosan Ürün Geliþtirme Ar-Ge Merkezi’nde arkadaþlarýmýzla birlikte sosyal sorumluluk çalýþmalarýmýz kapsamýnda kendi çabalarýmýzla ve gün geçtikçe geliþtirme çabasý içerisinde olduðumuz çalýþmalar ve yardým kampanyalarý mevcut. Bu yýl da Kars’ta bir dostumuzla konuþmamýz sýrasýnda spontane olarak geliþen bir çalýþma faaliyeti yürüttük ve köy okullarýnda birkaç küçük ihtiyacý koca gülümsemelerle sonlandýrdýk diye düþünüyoruz. Ýlk etapta küçük olarak baþlayan bu projeye kýsa sürede çok sayýda katýlmak isteyen oldu ve bu noktalara geldi. çocuklarýmýzýn mutluluðunu görmek gerçekten çok güzel.” ifadelerini kullandý.

Uslu ve Özkuru’ya yardým yapmak için gittikleri köylerde köy muhtarlarý tarafýndan Kars Kaþarý hediye edildi. Uslu ve Özkuru gittikleri her köyden miniklerin gülücükleri arasýnda el sallayarak ayrýldý.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 7712 Defa Okundu

YORUMLAR

Eðitim Kategorisine Ait Diğer Haberler

Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik KAKÜV’de Eðitim Öðretim Heyecaný baþladý Kaðýzman Fen Lisesi Hazýr Yeni Öðrencilerini Bekliyor Kafkas Üniversitesi’nden Öðretmen Eðitimi için DörtKare projeleri LYS’ye girecekleri DÝKKAT! Özel Çelik Baþarý’da mezuniyet heyecaný KAKÜV’de mezuniyet heyecaný Digor’da Tek Odalý Evden Türkiye Ýkinciliðine Açýlan Pencere Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Digor’un TEOG Þampiyonu Ziya Gökalp Ortaokulu Dönem Sonunu Sosyal Etkinliklerle Tamamlýyor Öðretmen ve Öðrencilerden Muallim Klibi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır