KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Özel Çelik Baþarý’da 10 Kasým etkinliði
Anasayfaya Dn Tm Eðitim Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Özel Çelik Baþarý’da 10 Kasým etkinliði
2016-11-10 - 19:15
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Özel Çelik Baþarý’da 10 Kasým etkinliði

Kars Özel Çelik Baþarý’da 10 Kasým Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamýnda bir program düzenledi. Öðrenci ve velilerin de yoðun ilgi gösterdiði etkinlikte öðrenciler, birbirinden anlamlý programlarla Ata’larýný andýlar.

Okulun öðretmen ve öðrencileri tarafýndan düzenlenen anma programýnda, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan günün anlam ve önemini belirten konuþmalar yapýldý. Öðrenciler tarafýndan þiirler okunarak Atatürk’ün en sevdiði þarkýlarýn seslendirildiði programda, daha sonra öðretmen ve öðrencilerce hazýrlanan “Atatürk” konulu gösteriler sergilendi.

Okul Müdürü Hikmet Ayrýbaþ, öðrencilerin baþarýlarýndan gurur duyduklarýný belirterek, okulun diðer sportif faaliyetler ve kültürel etkinliklerde baþarýlý olduðunu söyledi. Bu baþarýlarýn her geçen gün daha da artmasýný saðladýklarýný belirten Ayrýbaþ, öðrencilerin eðitimin yanýnda bu tür alanlarda da azimleriyle baþarýlý olduklarýný kaydetti. Öðrencilerin, okullarýný bu tür etkinliklerde en iyi þekilde temsil etmelerinden dolayý büyük mutluluk yaþadýklarýný ifade ederek, velilere de öðrencilerini bu tür programlarda destekleri için de teþekkür etti.

Okul Müdürü Hikmet Ayrýbaþ daha sonra þunlarý söyledi:

“Deneyimliyiz. 2007 yýlýndan bu yana edindiðimiz deneyimlerle geliþerek ve güçlenerek eðitim-öðretim yolculuðumuza devam ediyoruz. Eðitim felsefemize güveniyoruz. Dünyaya yön verecek liderleri yetiþtirmeyi hedefleyen Özel Çelik baþarý Okullarý’nda her öðrenci geleceðin lideri olmaya hazýrlanýr. Her çocuðun içinde alemlerin gizli olduðuna inanýyor, var oluþ amacýmýzý o alemleri keþfetmek olarak tanýmlýyoruz. Milli ve Manevi deðerlerimizi özümsemiþ “özgür” bireyler yetiþtirmeyi hedefliyoruz. Öðrenme yöntemlerini ve ortamlarýný önemsiyoruz. Yaparak yaþayarak öðrenmenin önemine inanýyoruz. Zengin öðrenme ortamlarý oluþturup bunu destekliyoruz.Öðretmen kadromuza güveniyoruz. Deneyimli, ekip bilinci yerleþik ve dinamik bir kadro ile çalýþýyoruz. Veli okul iþbirliðini önemsiyoruz. Öðrenci koçluk sistemi ile çalýþýyoruz. Koçlarýmýz evinizde bizim, okulda ise sizin izdüþümünüz olarak çalýþýyor.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1353 Defa Okundu

YORUMLAR

Eðitim Kategorisine Ait Diğer Haberler

Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik KAKÜV’de Eðitim Öðretim Heyecaný baþladý Kaðýzman Fen Lisesi Hazýr Yeni Öðrencilerini Bekliyor Kafkas Üniversitesi’nden Öðretmen Eðitimi için DörtKare projeleri LYS’ye girecekleri DÝKKAT! Özel Çelik Baþarý’da mezuniyet heyecaný KAKÜV’de mezuniyet heyecaný Digor’da Tek Odalý Evden Türkiye Ýkinciliðine Açýlan Pencere Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Digor’un TEOG Þampiyonu Ziya Gökalp Ortaokulu Dönem Sonunu Sosyal Etkinliklerle Tamamlýyor Öðretmen ve Öðrencilerden Muallim Klibi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır