KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký
Anasayfaya Dn Tm Eðitim Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký
2017-06-07 - 21:28
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kafkas haber Ajansý (KHA) Kurucusu Gazeteci Bedir Altunok’un, “Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký” yazýsý:

Kars’ýn Digor ilçesine baðlý Alem Köyü’nde ikamet ediyor. Digor ilçe merkezinde Türk Telekom YBO öðrencilerinden. Ayda bir köyüne gidiyor ve derme çatma bir odalý evde yaþam savaþý veriyor. Köye gittiðinde de ailesinin 3-5 hayvanýný otlatmaya götürüyor, tezek kesiyor, hayvan peþinde koþuyor ve babasýna yardým ediyor.

Baba Zekeriya Yakýþýr Alem Köyü Ýlkokulu’nda ÝÞKUR iþçisi olarak çalýþýyor. Aile 7 nüfus. Abdullah Yakýþýr’ýn eþi Hüriye çalýþmýyor. En büyük oðlu Abdullah Yakýþýr 14 yaþýnda. TEOG’da 119 soru yaparak Türkiye ikincileri arasýna girdi.

3 yýldýr içinde yaþattýðý bilgisayar özlemini Ankara’da düzenlenen 15 Temmuz Þehitleri konulu þiir yarýþmasýna taþýdý. Derece aldý mý almadý mý þimdilik belli deðil. Ama o, babasýndan istediði bilgisayarýna 3 yýldýr maddi imkansýzlýk nedeniyle kavuþamýyor. Umutlarýný baðladýðý 15 Temmuz Þehitleri þiir yarýþmasýnda “dereceye girersem verecekleri ödülle bilgisayar alacaðým” diyor.

Onurlu mu onurlu, çalýþkan mý çalýþkan. Kendisini ailesine adamýþ dev yürekli adam. Yokluklara isyan etmeden, göðüs gererek yaþama tutunan, annesi, babasý ve kardeþleri için, ülkesi için, vataný, topraðý, bayraðý için okuyan adam. Yaþý 14 ama dik duruþu ve azmiyle, içindeki fedakarlýk özlemini bakýþlarýyla dýþa yansýtan adam. Belki heyecanlanmasaydý 120’de 120 yapacaktý. Ama olsun, senin 119’un netinin bir önemi var mý içindeki vatan, millet, bayrak, anne-baba, kardeþ, eðitim aþkýnýn karþýsýnda.

Sen bunca yýl onlarca sýkýntýyý göðüsledin. Buraya kadar getirdin, bundan sonrasý devlet için hiç de zor deðil. Nedir ki sana bilgisayar almak. Senin öyle bir Valin var ki anýnda halleder bilgisayar sorununu.

7 kiþilik ailesiniz ve bir göz odada yatýp-kalkýyorsunuz. Evde ders çalýþmak mümkün deðil. Çünkü ev bile kendinizin deðil. Emaneten duruyorsunuz baþkasýna  ait evde. Bunlarý biz biliyoruz yeni öðrendik daha. Mutfak olarak kullandýðýnýz bölüm evin dýþýnda yine baþkasýna ait. Ayrý bir yatak odanýz, çalýþma masanýz, dinlenme yeriniz yok. Bir odada 7 nüfusla yaþam sürüyorsunuz. Tuvaletiniz de evin dýþýnda, lavabonuz zaten yok. Susuzluk, yokluk, çile, hasret, gizli gizli aðlamalar bunlara deðinmeyeceðiz artýk.

Biz çizmedik bu tabloyu, süsleyip püslemedik ellerindeki nasýrlarý.

Sizin valiniz var Kars’ta; Sivaslý.

Þimdi duydu mu senin bu zorlu yaþamýný, gördü mü bu sayfadan yaþantýnýn çileli karelerini, bildi ve inandý mý senin içindeki eðitim aþkýna. Gör bak neler oluyor. Deðil bir bilgisayar baþanýzý sokacaðýnýz bir mini ev bile yapar devlet sana. Þöyle iki odalý. Mini bir mutfaðý ve lavabosu olan mini mini bir ev.

Kaç müteahhit var bu memlekette devletten iþ alýp para kazanan. Ne bilelim belki çýkar içlerinden birisi ‘bir miktarýný ben karþýlýyorum’ diyebilir. Müteahhit Mikail Demir de var. Ne malum belki o da el atar.

Sezgin Baran Korkmaz var. Digorlu. Tam bir eðitim aþkýyla yaþayan adam. O da senin gibi yokluk ve zorluklar içinde okumuþ birisi. Belli mi olur bakarsýn o da arar hemen Valimizi ‘Bende bir yerinden tutacaðým’ der. Olur mu olur. Nasip kýsmet deðil mi?

Sen oku yeter ki Abdullah.

Sen býrakma içindeki azmi.

Elbet seni býrakmaz Kars’ýn valisi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 800 Defa Okundu

YORUMLAR

Eðitim Kategorisine Ait Diğer Haberler

Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik KAKÜV’de Eðitim Öðretim Heyecaný baþladý Kaðýzman Fen Lisesi Hazýr Yeni Öðrencilerini Bekliyor Kafkas Üniversitesi’nden Öðretmen Eðitimi için DörtKare projeleri LYS’ye girecekleri DÝKKAT! Özel Çelik Baþarý’da mezuniyet heyecaný KAKÜV’de mezuniyet heyecaný Digor’da Tek Odalý Evden Türkiye Ýkinciliðine Açýlan Pencere Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Digor’un TEOG Þampiyonu Ziya Gökalp Ortaokulu Dönem Sonunu Sosyal Etkinliklerle Tamamlýyor Öðretmen ve Öðrencilerden Muallim Klibi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır