KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

SUSUZ MYO

  Engin YAMEN

          enginyamen@hotmail.com
         SUSUZ MYO

 Susuz MYO

Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Engin Yamen’in, “Susuz MYO” yazısı:

Geleceğe ait bir vizyon oluşturmak amacı ile değişik zamanlarda yazdığımız yazılarda Susuz’un tarihi, ekonomik ve sosyal yapısıyla ilgili yaptığımız tespitlerle katkı sunmaya çalışmıştık.

Cumhuriyetten önce 93 Harbi’ne kadar Susuz ve Cilavuz iki farklı köydür. Kars’ın Ruslara bırakılmasıyla birlikte Susuz ve Cilavuz halkı bu iki köyü de terk etmişler ve Susuz’a Malakanlar diye bilinen bir Rus kolonisi yerleştirilmiştir. Ruslar o dönem Cilavuz’a yerleşme izni vermemiş ve bu mevkiye askeri kışla binaları inşa etmişlerdir.

Nihayet Kars’ın yeniden anavatana katılmasıyla birlikte sınırın Rus tarafında kalan Türklerin 1921 tarihinden itibaren buraya gelip yerleşmesi sonucu Susuz, yeniden ebediyete kadar Türk yurdu olmuştur.

Cumhuriyetin kurulmasından sonra bütün Anadolu’da olduğu gibi Susuz’da da çok önemli ekonomik hamleler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Henüz Cumhuriyet’in 10. yılında Susuz’da süttozu ve konserve fabrikası kurulması çalışmaları yapıldığını ama her nedense akamete uğradığını daha önce belirtmiştik. Buna paralel olarak 18 Mart 1933 tarihli ve 14007 sayılı bir kararname ile Cilavuz’da bulunan askeriyeye ait bazı binaların mülkiyetinin olmasa da kullanımının sütçülük ve peynircilik müessesesine devredildiğini görmekteyiz (BCA 030 18 01 02-34.17.10).

Bu arada 4 Mayıs 1933 tarihli ve 9537 sayılı ve altında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın imzaları bulunan bir üçlü kararname ile Susuz nahiye merkezinin gelişme ve asayiş konuları göz önüne alınarak Cilavuz mevkiine nakledildiğini de ayrıca belirtelim (BCA 03 11 01-77.13.11).

Bunların yanında ayrıca 15 Eylül 1936 tarih ve 2/5318 sayılı kararname ile Cilavuz mevkiinin Akpınar ve İsa Çayırının İnekhane, Tay Çiftliği ve Boğa Büyütme İstasyonları tesis etmek üzere Ziraat Vekilliğine (Tarım Bakanlığı) tahsisi gerçekleştirilmiştir (BCA 030 18 01 02-68.75.17).

Görüleceği üzere Susuz’da bir takım ekonomik hamleler yapılmış ve bunların tamamı da tarım ve hayvancılığa yönelik çalışmalardır. Buradan şunu anlıyoruz ki, o dönemde her yörenin kendine has özellikleri göz önünde bulundurulmuş ve gelişmenin ancak bu yönde olabileceği kanaati hasıl olmuştur. Aslında durum bugün de farklı değildir. Susuz’da bugüne kadar henüz keşfedilmemiş bir maden ya da başka bir şey söz konusu olmadığına göre yatırımların Susuz’un doğal alt yapısının da uygun olduğu tarım ve hayvancılığa dayalı olması elzemdir.

Gerçi bugün baktığımızda bu hamlelerin sonuçlarını maalesef göremiyoruz. Ancak 1940 yılında Köy Enstitülerinin kurulması çalışmalarına Cilavuz’un da dahil edilmesiyle birlikte belde, bambaşka bir görünüme kavuşmuş ve bütün Türkiye’de haklı olarak adından söz ettirecek bir hüviyete bürünmüştür. Gerçekten de Cilavuz Köy Enstitüsü Cumhuriyet dönemi Türk eğitim tarihinde önemli bir yer tutmuş ve etkili izler bırakmıştır.

Köy Enstitüsü ve devamında farklı görevleriyle eğitimini halen sürdüren bu eğitim kurumu, eğitimdeki yerinin yanında yöre halkının geçimini sağlamasında da önemli bir istihdam merkezi olmuştur. Okul, Susuz ve çevresinden çok sayıda insana iş kapısı olmuş ve bu ailelerin ekonomik yapılarının gelişmesine önemli katkılar sunmuştur. Ayrıca tarımsal üretimde bazı alet ve makinelerin kullanılmasında öncü rol üstlenerek halkın teknolojiyle tanışmasına yardımcı olmuştur. Günümüzde ise eski önemli yerini maalesef kaybetmiş olan bu eğitim yuvası istihdam konusunda da geçmişinin çok gerisinde kalmıştır.

Bu arada Susuz’un 19 Haziran 1957 tarihine çıkarılan 7033 sayılı kanunla 1 Nisan 1959’dan geçerli olmak üzere ilçe statüsüne kavuşturulduğunu da no etmekte fayda olduğunu belirtmek gerekir.

Çok uzun zamandır herhangi bir ekonomik atılım gösteremeyen Susuz için arayışlar hep sürmüştür. Bunlardan bir tanesi de ilçenin özellikle öğretmen yetiştiren bir eğitim merkezi olması hasebiyle bünyesinde bir “Eğitim Fakültesi” kurulması düşüncesi olmuştur. Gerçekten de Susuz halkı ve yolu Susuz’dan geçen herkes bu fikre sahip çıkmış, önemli bir kamuoyu oluşmuştur. Nihayet Eğitim Fakültesi olmasa da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Genel Kurul Toplantısında alınan bir kararla 12 Temmuz 2012 tarihinde Susuz Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Okul 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Maliye, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Adalet, Harita ve Kadastro ile Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümleri olmak üzere 5 programda öğrenci alımları işlemine başlanılmıştır.

Ancak Susuz’da bu konularda eğitim yapmaya elverişli bir alt yapı olmadığı düşüncesiyle eğitim şimdilik Kars merkez yerleşkede sürdürülmektedir. Eğer alt yapı hazırlanır da eğitim yapmaya elverişli bina ve tesisler inşa edilebilirse Susuz’a taşınabileceği anlaşılmaktadır.

Bunların gerçekleşmesi durumunda Susuz’a ekonomik bir hareketlilik geleceği kesindir. Buna karşılık belediye ve diğer ilgili kurumların bu alt yapının hazırlanmasında çok iyi bir planlama yapması gerekmektedir. Yer seçiminden tutun da binaların sağlıklı yapılmasına kadar her konuda belediye, geleceği de planlayacak şekilde bir irade ortaya koymalıdır.

Herkesin bildiği gibi Cilavuz Mevkii dar bir boğaza sıkıştırılmış, bütün kamu binaları burada toplanmış adeta nefes alınacak bir alan kalmamıştır. Dolayısıyla yeni bir yerleşke inşa edilecekse bu kesinlikle başka bir alanda düşünülmelidir. Cilavuz’da daha fazla bir yığılmanın önüne geçilmeli, yeni inşaat alanları farklı bölgelere yayılmalıdır. Mesela Cumhuriyet Mahallesi’nin bulunduğu alandan bir yer seçimiyle ilave ekonomik yatırımların bütün Susuz’u kapsayacağı muhakkaktır. Ayrıca ulaşım hizmetlerinde yeni imkanlar doğacağından özellikle nüfusun önemli bir kısmının geçim kaynağı olan ulaştırma sektöründe önemli bir hareketlenme ve canlanmaya vesile olacaktır. Üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına ve diğer personele hitap edecek yeni işyerleri açılabilecek, gençlerimize önemli bir istihdam imkanı oluşacaktır.

Maddi imkanı elvermeyen gençlerimiz mahallinde üniversite okuma imkanına kavuşacak, eğitim seviyesi daha da artacaktır.

Bütün bunların yanında sosyal ve kültürel anlamda olumlu yönde değerlendirebilirsek bu yüksekokulun sayısız fayda getireceği kesindir.

Bütün bunların hepsine “Tamam” demekle birlikte Susuz’un gelişmesinin bununla değil ekonomik yatırımlarla olabileceğini düşünüyoruz. Susuz bunun yanında yatırım yapmak suretiyle ekonomik hamleler yapabilirse kalkınmasını gerçekleştirebilecektir. Aksi takdirde Köy Enstitüsü gibi bir süre sonra bu eğitim yuvası da yok olur giderse Susuz ve Susuzlu ne yapacaktır?

Dolayısıyla Susuz Meslek Yüksekokulu’nun bir an evvel Susuz’a getirilmesini sonuna kadar destekliyor ama yatırımların da hızla hayata geçirilmesini elzem olarak görüyoruz.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 131663 Defa Okundu
2015-05-14

SON YAZILARI

Susuza Teklifler5 İki Belgede Cilavuz İki Belgede Cilavuz Kars’a Sesleniş Susuz’a Teklifler4 Susuz’a Teklifler1 Susuz’a Teklifler-3 Susuz’a Teklifler 2 Susuz’dan Beypazarı çıkarmak… Susuz MYO

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır