KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

KİM ENGELLİ KİM KURBAN?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KİM ENGELLİ KİM KURBAN?

Kim engelli kim kurban?

Küreselleşen dünyamızda, teknolojik gelişmeler öyle bir noktaya gelmiştir ki bu çağda; artık, nerdeyse fiziki bedene bulunamayacak çarenin kalmadığı söylenebilir.

Engellilik son derece görece bir kavram olup, temeldeki en büyük sorun; Toplumun onları kabullenmemesinde yatmaktadır. Toplum olarak engellilerin toplumsal yaşama önyargısız ve eşit katılım haklarını sağladığımızda; Engellilerin diğer toplum bireyleri ile bedensel eşitsizlikleri ortadan kalkacak, dışlanmışlıkları önlenecektir. Ülkemizde engellilik sosyal bir facia olarak en yakıcı sorun olma özelliğini toplumun tüm kesimlerine daha etkili bir biçimde hissettirmeye devam ediyor. Bu tespitimiz abartılı bir iddia değil. İsterseniz birkaç rakam verelim; ülkemiz nüfusunun %12,29’u engelli, engelliler arasında okuma yazma oranı %3, engelliler arasında işsizlik oranı %99, engellilerin ulusal gelirden aldığı pay %0,0004 ne dersiniz? Bu tablo engelliler bakımından bir isyan tablosu değimlidir? Evet bu tablo tam bir sosyal facia ve isyan tablosu ile karşıkarşıya kaldığımız anlamına geliyor. Yeki toplumun vicdanı ve sağduyusu bu tablo karşısında nasıl bir tepki veriyor dersiniz? Bu soruya büsbütün olumsuz yanıt vermek olası olmasa da pek de içaçıcı ve çözümleyici yaklaşıldığı kanaatinde değilim. Ancak, yine de bu karanlık isyan tablosunda yanıp sönen umut ışıkları yok değil.

Günümüzde toplumun engellilere bakış açısında, göreceli olarak olumlu sayılabilecek bir değişme olmuştur. Toplumlar; artık engellilere acımak, merhamet duygularıyla lütfen bakmak yerine onlara ve haklarına, saygı duymaları gerektiğini öğrenmiştir. Giderek çok daha fazla insan engellilerin de; sağlıklı insanlarla aynı ekonomik ve sosyal haklara sahip normal ve sıradan insanlar olduklarının farkına varmaktadır.

Çağdaş toplumlarda artık engellilerin korunması yerine toplumla bütünleşmelerinin sağlanması ilkesi hakim olmaya başlamıştır. Engelliler için ayrımsız, bütünleştirici ve engelsiz bir sistem yaratmak; ancak toplumun tümünü içine alan bir kurumsal yapının yaratılması ile mümkün olabilir.

Engellilerle ilgili temel ön yargılardan biri de herkes kadar normal ve sıradan insanlar olan engellilerin sosyal yaşama katılmalarında kentsel çevre ve toplumda oluşan engellerden dolayı kendi kendine yetemeyen tüketici engelli göründükleri yorumudur. Çevrelerindeki engeller olmasa engelliler de yaşamlarını bağımsız ve onurlu bir şekilde kimseye ihtiyaç duymadan yürütebileceklerdir.

Engellilerin tüm fiziki imkânsızlıklara ve toplum içinde karşılaştıkları son derece katı önyargı ve güç koşullara rağmen; onurlu bir şekilde var olma ve yaşama savaşı vermeleri çabalarının mutlaka toplumun öncelikle karar alma mercilerinde bulunanlar ve tüm kesimleri tarafından fark edilmesi, bu çabalara hak ettikleri değerin verilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.

Doğrudan doğruya sağlıklı bireylere nazaran, daha güç koşullar  altında yaşayan engellilerin; sosyal, ekonomik ve yasal tedbirlerle korunması gereksinimleriyle, engellilerin toplumun her üreten bireyi ile olabildiğince eşit koşullarda toplumsal yaşamın her alanında ve her düzeyde bütünleşmeleri ve katılımlarının önünü açacak koşullarının, yaratılması zorunluluğudur. Bu yaşamsal beklentiyi en kalıcı ve uygulanabilir biçimde engelli haklarının olması gerektiği kabulü, hatta bu kabule uygun yasal düzenlemelerin yapılmış olması değil, bizzat bu hakların süreci olan engellilerin kendi haklarını bilmesi, özümsemesi, toplumsal engellerin azalmasına, engelli bireylerin toplumsal kurban seçilmesine son verme amacına doğru atılmış sağlam bir adım oluşturur.

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 12271 Defa Okundu
2014-10-01

SON YAZILARI

Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Erişebilirlilik Erişebilirlilik ve Ulaşılabilirlik Farklı Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk İnanmak mı, güvenmek mi? Bir Dakikalığına Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek Çanakkale Zaferi Ne Anlatır

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır