KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

KARS’TA ENGELLİ VE YOKSUL OLMAK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KARS’TA ENGELLİ VE YOKSUL OLMAK

Kars’ta engelli ve yoksul olmak 

Ülkemizde engellilerin sorunları hak ve hukuk temelli bir güvenceye kavuşturulmadığı gibi kalıcı bir politika oluşturulmamış ve günümüze kadar hiçbir hükümet tarafından yeterli oranda ilgiye mazhar olamamıştır. Şehrimizde engellilerin yaşadıkları en önemli sorunlar, gerekli ve yeterli sağlık ve rehabilitasyon hizmeti alamamak, yaşamlarını kolaylaştıracak araçlara sahip olmalarındaki zorluklar, mimari engeller, ulaşım araçlarını kullanamamak, istedikleri yere ulaşamamak, zorlukların onu dışlamasından dolayı eve kapanmak, eğitim alamamak ve üretim sürecine katılamamak yanında toplumun engelliyi normal bir insan olarak kabul etmemesinden kaynaklı sorunlar ilk göze batanlar olarak sayılabilir. 
 
Oysa engelli bir bireyin tam anlamıyla toplumla bütünleşmesi ve toplum içerisinde üretken ve başarılı olabilmesi, çocukluktan itibaren eğitim alabilmesine bağlıdır. Bu nedenle diğer insanlara sağlanan eğitim olanaklarının aynı oranda engelli bireylere de sağlanması gereklidir. Oysa bizim ilimiz ve çevre illerimizde çok az bir kısmı eğitim olanaklarından faydalanabilmektedir. Bu olumsuz durum engelli kardeşlerimizin eğitim hakkını ve bu hakkın kullanımını engellemekte, toplum içersinde üreten bir birey olmaktan çıkarılarak, tüketici birey olmalarına ve soyutlanmalarına sebep olmaktadır. Başka bir deyişle de kendi kaderlerine terk edilmeleri kaçınılmaz bir gerçektir.
 
Gerekli eğitim olanaklarından faydalanabilmiş ve diğer insanlarla kaynaştırma yoluyla toplumsal yaşama katılabilmeleri engelli bireylerin eğitimleri için gereklidir. Özellikle kaynaştırma yoluyla engelli çocuklar, engelli olmayan yaşıtlarıyla normal sınıfın akademik ve sosyal ortamını paylaşmalıdır. Özellikle kaynaştırma yolunda bir çok sıkıntı ile karşılaşılmaktadır. Nedeni ise, çoğu okullarımızın engelli bireylere göre düzenlenmemesi ve öğretmenlerimizin engellilik olgusu hakkında yeterli eğitim almamış olmaları veya öğretmen olmayışı. Engelli bireylerimiz için büyük şehirlerde var olan özel eğitim merkezlerimiz de ilimizde yetersiz düzeydedir, mevcut olanlarda ise verim düşük olduğu için öğrenci azdır. Buna rağmen, özel eğitim merkezleri de gereksinimleri karşılamada tek başına çözüm değildir. Engelli çocuklarımızın eğitimde; aile, sağlık personelleri, özel eğitim, kaynaştırma eğitimi ve toplum bilinci faktörleri önem taşımaktadır. Herhangi birinin eksikliği engellilerin eğitiminde büyük eksiklere sebep olmaktadır.
 
Bu belirttiklerim, engelli bir bireyin eğitimi için gerekli olan, hatta olmazsa olmazlarıdır. Fakat şöyle dönüp birde, yoksullukla boğuşan İlimizde yaşayan engelli arkadaşlarımızın ve ailelerini baktığımızda durumun gelişmiş şehirlerimize göre çok daha vahim olduğu görülmektedir.
 
Akraba evliliği, bakımsızlık, kontrolsüz bir gebelik dönemi geçirme, doğum anında yaşanan problemler vb. gibi birçok sebepten engellilik oranları da çok yüksek olan ilimizde engelli olmak çok daha zordur. Aile eğitimsiz, çocuklarının engelli olduğunun çok geç farkına varmış. Aile farkına varmış olduğu süreçte, geleneklere ve törelere bağlı bir yaşam, ailede kabullenememe, utanma hatta anneyi suçlama, çocuklarını eve kapatıp, toplum içerisine çıkarmama gibi, ailevi sıkıntılar yaşanıyor, Yoksulluk oranı çok yüksek ve sağlık güvenceleri yok, engellinin tıbbi tedavi süreci başlayamıyor.
 
Her bölgede, yada köylerinde değil özel eğitim, normal okul bile yok. Özel Eğitimin ne olduğu bile bilinmiyor. Hadi okul da var. Birkaç km uzaklıkta ama kışın bir kar yağar, yol kapanır, Normal çocuklar okula gidemezken bir engelliyi siz düşünün artık. Teknoloji sadece televizyondan ibaret. Ama kaç tane engelli programı var ki aydınlanabilsinler. Çok nadir de olsa, ayda bir iki program yapılıyor. Anadolu kadını, engellinin annesi, evde kapalı bıraktığı yavrusu aklındayken, tarlasıydı, bahçesiydi, hayvanlarıydı, çamaşırıydı derken nasıl akşam olmuş o yorgun bedeni, yüreği yorulmuş ve çocuğu koynunda uyuyakalmıştır. Bu fedakar anne ne zaman televizyon izlesin. Sabah gün ışığıyla birden tekrar uyanmak zorunda olduğunu bile bile.
 
Sayın büyüklerim, böylesi zor yaşamları bizler halen çağdaş yaşamın içinde barındırıyoruz. İşte sadece ilimde değil Güneydoğu’da, ve Doğu Anadolu’da engelli olmak sizce de çok daha zor değil midir? E biran önce bu sorunlara çözüm bulmamız gerekmektedir ki bu sorunları artık gülerek geçiştirme zamanı çoktan geçmiştir. 2022 sayılı yasadaki muhtaçlık sınırının asgari ücretle belirlenmesini, bu aylığın bir kriter gözetilmeksizin işsiz tüm engellilere ödenmesini istiyoruz ve 2022 sayılı yasa ile ödenen muhtaçlık aylığı engelliler için bir işsizlik tazminatına dönüştürülmemelidir. Evde Bakım hizmetlerine ayrılan kaynaklar sınırlı olduğundan özellikle evde bakım hizmetlerinde son derece müşkülpesent ve cimri davranılmakta engelli vatandaşlarımızın aileleri uzun bürokratik işlemlerle taciz edilmektedir.
Bakım hizmetlerinin verilmesinin yolu olarak bulunan ailedeki birey başına gelirin asgari ücretin 2/3’ün altında olması zorunluluğunun kaldırılmasını yoksulluk ölçütü kullanılmadan bakıma muhtaç tüm engelli vatandaşlarımızın bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarının sağlanmasını, en iyi bakımın aile ortamında yapılabileceği gerçeğinden hareketle evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve özendirilmesini bakıma ayrılan kaynakların artırılması için bakım sigorta sistemi ile sağlam güvencelere kavuşturulmasını istiyoruz.
572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Özürlüler Kanunu ile öngörülen fiziksel çevrenin, kamu binalarının ve kamusal kullanım alanlarının engellilere uyumlu hale getirilmesi yükümlülüğü halen yerine getirilmemiş bulunulmaktadır. Tanınan sürenin sona ermesine 2 yıl kalmış olasına rağmen bu yöndeki çalışmalar isteksizlik ve plansızlık yüzünden halen yeterli düzeye gelmemiştir. Engeli birey ve engelli ailesinin yakacak ihtiyacı olan doğalgazda belediyeler yasasınca belediye meclisince indirim oranı belirlenerek uygulamaya geçilmeli ve odun, kömür ücretlerinde indirim uygulanmalı. SUT’de sözü edilen engelli araç- gereçlerinde çeşitlilik artırılmalı ve SGK’nın bu araç – gereçleri karşılamadaki katkı payları artırılmalı, sağlık güvencesi olmayan engellilerimize sosyal hizmetler kurumu hiçbir koşul öne sürmeden bu her türlü ihtiyaçları karşılamalıdır.
Ülkemizde yaşayan engelliler, yöneticiler ve toplumun büyük kesimi tarafından, sürekli olarak yardıma muhtaç, irade sahibi olmayan ve sadece başkalarının yardımları ile yaşayabilen, acınan bireyler olarak görülmekte ve gösterilmektedir. Hatta yaratılan bu görüntüden yararlanılarak toplanan bağışın nereye gittiği konusunda tartışmaları içinde taşıyan “ engellilere yardım kampanyaları” düzenlenmekte, halkın yoksul kesiminin eğitim, sağlık, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için de zaman zaman başvurulan bu tür kampanyalar ile devletin görevini ihmal etmesinin yanında yoksullar ve engelliler dilenci konumuna düşürülmeye çalışılmaktadır. Bir Başka konuda şuan ilimizde bulunup engelliler için dergi satanlarla Kars Dolunay Derneğinin birlikte olduğu söyleniyor böyle bir şey mümkün olmayacağı gibi Dolunay Derneği engellileri rant için kullananlarla mücadele etmiş sonuna kadarda edecektir de. Engellisine daha duyarlı bir toplum olmak dileğiyle…
 
Dolunay Derneği Başkan Yardımcısı ve Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak
  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 7525 Defa Okundu
2010-10-02

SON YAZILARI

Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Erişebilirlilik Erişebilirlilik ve Ulaşılabilirlik Farklı Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk İnanmak mı, güvenmek mi? Bir Dakikalığına Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek Çanakkale Zaferi Ne Anlatır

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır