KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

İNSANCA YAŞAMA HAKKI…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         İNSANCA YAŞAMA HAKKI…

İnsanca Yaşama Hakkı…

Kafkas Haber Ajansı Köşe Yazarı Faruk Ocak’ın ‘İnsanca Yaşama Hakkı’ yazısı;

Toplumsal yapımıza özgü demografik göstergeler, engellilerin toplam nüfus içindeki konumlarının ve sorunlarının büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Engelliliğin nedenlerinin araştırılması kadar, var olan engelli insanlarımızın yaşama, gelişme, yetişme, korunma ve katılım haklarının geliştirilmesi önemli bir gereksinme olarak gözlenmektedir. İnsanca yaşama açısından engelli insanlarınızın kişisel, sosyal ve ekonomik haklan konusu günümüzde geliştirilmesi gereken önemli bir alandır. Engelli insanlarımızın daha iyi bir yaşam düzeyine kavuşturulması toplumsal bir sorumluluktur. Engelli insanlarımızın haklarının sağlanması, yararlandırılması ve geliştirilmesi beklentileri sosyal politika alanı içinde ön sıralarda yer almaktadır. "Engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi”, bu doğrultudaki politikaların temel amaç ve hedefi olarak değerlendirilmelidir…

Engellilerin her yönden gelişerek etkin ve üretici insanlar olarak toplumsal yaşama katılmalarının sağlanması, çağdaş sosyal politika çizgisinin bir boyutudur. Toplumsal yaşam içinde engelli insanlarımızın gerçeğine bakıldığında, paradokslar, kalitesiz yaşam koşulları, sınırlı düzeyde insanca yaşama olanakları, yetersiz yetişme, gelişme ve katılma olanakları ve etkisiz süreçler öne çıkmaktadır. Engelli insanın güçsüzlüğü; kişisel, sosyal ve kültürel yaşam koşulları içinde gözlemlenen temel bir çelişkidir. İyi niyetli, insancıl ve duyarlı yaklaşımlar yetersiz kalmaktadır. Aile ve toplum içinde sınırlanan yaşam süreçleri her yönden geliştirilmeyi ve güçlendirilmeyi gerektirmektedir. Güçlendirme yaklaşımı; çoğulcu demokrasi ve insan haklan kültürünü temel alır. Eşitlik, adalet, saygı ve hoşgörü, kişisel ve toplumsal yarar ile katılım ilişkilerine dayanır. Kısıtlı yaşam koşullarından daha güçlü yaşam koşullarına doğru gelişmeyi hedefler.

Engelli insanların özgürlüğünün gerçekleştirilmesi temel amaçtır. Aydınlanma düşüncesi ışığında, engelli insanların kendi kaderlerini tayın etmelerine, kişisel ve kolektif haklarının gerçekleştirilmesine dönüktür. Daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmak, tüm insanlar gibi insanca yaşamak, güçlendirme yaklaşımını gerektirir. Engellilerin yaşama, gelişme ve katılım olanaklarını iyileştirme, koşullarını geliştirme, güçlendirme yaklaşımının özüdür.

Doğuştan ve sonradan olma nedenlerle yaşanılan engellilik durumu, işlev ve organ kayıplarına bağlı olarak yaşam kalitesini temelden etkiler. Kayıpların kişisel ve toplumsal sonuçları yaşam koşullarını etkiler. Yaşama, yaşamını sürdürme, bakılma, korunma, yetişme, eğitim, gelişme, katılım olanakları görece sınırlıdır. Yaşamın kişisel ve toplumsal maliyeti artar, sürdürülebilir bir yaşam beklentisi büyük çelişkilerle karşılaşır. Yaşamın objektif koşulları, yaşam olayları, sübjektif yaşam koşulları ve göreli refah düşüncesi eşitsizlikler, adaletsizlikler ve haksızlıklarla doludur. Kendini gerçekleştirme, toplumda üretken olma, iyi bir yaşam sürme ve mutlu olma özlemleri, desteğe, yardıma, güçlendirmeye bağlıdır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslar Arası Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Kentsel Şartı ve Anayasamızda Engellilere Yönelik Haklar; gibi belgeler engellilerin yaşam zorluklarını aşmaya ışık tutan değerler, ilkeler ve standartlarla önemli bir destek noktasıdır. İnsanca gelişme felsefesi ve öne çıkan çağdaş zihniyet; ayrımcılığa karşı, eşitlikçi, adaletçi, hoşgörülü, katılımı esas alan bakışları içerir. Çağdaş zihniyet ve yaklaşımlar doğrultusunda; uygun yapıları oluşturmak ve uygulamaya dönüştürmek çıkış yoludur. Gündelik yaşamdaki zorluklar, yetersizlikler ve sorunlar zihniyet yanlışlığından ve geçersiz yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır. Engellilik, dışlanmanın bir nedenine dönüşmekte, yaşamı

sürdürme adaletsiz bir çelişkiler yumağını üretmektedir. Engellere yönelik örgütsel yapılar işlevsiz kalırken, politika üretememe, program geliştirememe, kaynak ayıramama, yapılanları yaygınlaştırmama, tüm engellilere ve engellilik türlerine yönelik uygun hizmetleri sunamama kısır döngülerle dolu bir örgütsel ağı karşımıza çıkarmaktadır. Örgütlü çalışmalardaki eşitsizlik, verimsizlik ve kalitesizlik engellilere sunulan çalışmaların ortak özelliği olmaktadır

Engellilerin bireysel ve örgütlü oluşumları; kendilerini anlatmayı, yaşam zorluklarına çözüm aramayı gündeme getirirken zihniyet, yapı ve yetersiz uygulamalarla da mücadele etmek durumunda kalmaktadırlar…

(UA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 3974 Defa Okundu
2016-01-15

SON YAZILARI

Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Erişebilirlilik Erişebilirlilik ve Ulaşılabilirlik Farklı Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk İnanmak mı, güvenmek mi? Bir Dakikalığına Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek Çanakkale Zaferi Ne Anlatır

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır