KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

İNSAN HAKLARI

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         İNSAN HAKLARI

 İnsan Hakları

Önemli gün ve haftalardan biriside İnsan hakları ve demokrasi haftasıdır.10 Aralık günü ve haftası münasebeti ile biz bu hafta boyunca siz okurlarımıza, İnsan hakları ve demokrasi hakkında, düşüncelerimizi paylaşacak ve bildiklerimizi aktaracağız. İnsan hakları, tarih boyunca mücadele edilen en önemli alandır.İnsanların; kullara kulluk etmemek, köle hayatı yaşamamak, işkencelere ve insanı insan yapan, özüne aykırı muamelelere maruz kalmamak için yapmış oldukları mücadeleler sonrasında almış oldukları haklardır. İnsan haklarını tayin eden ilahi dinlerle başlamak istiyorum, özellikle İslam inancına göre Allah insanları eşit ve haklarını ise tam verdiği ifade edilmektedir.

İlahi dinlerin tamamı insan haklarını güvence altına almak ve olan ihlalleri ortadan kaldırmak için gönderilmiştir.İncil, Tevrat, Zebur… gibi ilahi kitapların bu konuda ne hükümler içerdiğini bilemem ama İslam dinin semavi kitabı olan Kur an da, bu tür haklar ve demokratik yönetimlerden söz edilmektedir. Sırf insanlar için dünyayı ve dünya daki tüm nimetleri yaratan yüce Allah, insanların huzuru, mutluluğu ve güveni için çeşitli yollarla anayasa niteliğinde, semavi kitaplar göndererek, onarlı elçileri ile tebliğ etmiştir. İnsanların yer yüzünü cennete çevirmesi ve birbirileri ile ilişkilerinde, sağlıklı bir ortam oluşturulması için, her zaman ve mekanda insanlara seslenmeyi ihmal etmemiştir.Onların özellikle erkek, dişi, çocuk, yaşlı olarak münasebetlerini planlamış ve bu kurallarla ilişkiye geçmelerini kimi zaman güzellikle kimi zaman ise zorla ve korkutarak, insanların sağlıklı yaşamasını yönlendirmiştir.İnsanların özellikle insanlığa ve insan kanına, canına, düşüncesine saygılı olması için, çeşitli, ayet ve hadislerle bunu uyarmıştır.Örneğin İslam a göre, İnsan haklarına saygı Allah a saygı olarak nitelendirilmekte, İnsan aklı ve düşüncesine büyük bir değer verilmektedir.Özellikle akıl sahiplerine ve düşüne bilen insanlara indiğini ifade ettiği, Kuran yani anayasasında, insanları düşünmeye ve düşüncelerini araştırmaya teşvik etmiştir.Özellikle düşünmek ve düşündüğünü araştırmak için, gerekirse Allah a varmayı bile serbest bırakmıştır.

Allah kendisi hakkında düşünmek ve onu bulmak için düşünce ve araştırmaya insanları teşvik etmekte, düşünceye hiçbir sınır getirmemektedir.İslam dininde, hiçbir dinde olmayan özgürlüğü şöyle ifade edebilirim; İslam a iman eden aynı zamanda, diğer din ve peygamberlere de iman etmiş olduğu gibi, onların kutsal ve mukaddes saydığı tüm alanlara saygılı olması emredilmektedir.Kısacası bu hafta İnsan hakları ve Demokrasi haftası, bu alanda en büyük hak ve hukukun olduğu semavi dinlerden İslam dininde, bu alanda çok büyük ilerlemelerin olduğu ve büyük hakların verildiği, gerçek demokrasinin yaşatıldığı bir din olarak, insanlarımızın nasıl olması gerektiğine değineceğiz.Kadın, Çocuk, Hayvan, bitki, hak hukuku ve demokrasinin gerçek anlamıyla yaşatıldığı, kendinden olmayan din mensuplarına daha çok özgürlük ve hakkın, tanındığı inancımızı iyi anlamak ve iyi tanımakla, hem İnsan haklarına saygılı olmayı, hem de demokratça yaşamayı öğreneceğimiz bir gerçektir.İnsanoğlu; bilim ve teknolojide büyük atılımlar yapmasına, yaşamın temel taşlarını çözmeye yönelmesine rağmen, adil eşit özgür bir yaşam oluşturmayı tam olarak başaramamıştır.Zenginlik içinde refahını yaşayan bir kesim insanlar yanında; çoğunluk, yoksulluk açlık çekmektedir. Doğayı tahrip eden, hayvanların yaşam alanlarını daraltan insan; geleceğini de tahrip ettiğinin farkında değildir. Tehlikeleri dile getirenler ise etkisiz kalmaktadır.

Dünya, İnsan Hakları Günü nü kutlarken; insan haklarının ihlalleri ise farklı şekillerde sürüyor. Bir yanda kavramlar, sloganlar var, bir yanda ise insanlık dışı uygulamalar sürüyor.Demokrasi özlemi yanında dinsel ve etnik çatışmalar; katliamlara, yakıp yıkmaya yol açarken, düşüncesizliklerimiz insanlara acı çektirmeye devam ediyor. Bazı devletlerin sömürü algısı nedeniyle birçok ülkede iç savaşlar devam ediyor.İnsan Hakları; İnsanlar arasında din, dil, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken haklardır.İnsan hakları; kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır.İnsanların temel haklara sahip olduğu düşüncesi dünyanın her coğrafyasında, her dini inançta olmasına rağmen hak ihlalleri sürmüştür.Hakları ihlal edilenlerin hak ihlali yapanlara karşı bireysel karşı koymalar etkili olamamıştır. Bu sebeple, insanların haklarının, artık devletleri yönetenlerin güvencesi altında olması fikri ağırlık kazanmıştır. 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul ve ilan etti.10 Aralık ile başlayan hafta İnsan Hakları Haftası olarak kutlanır. İnsan Hakları Beyannamesi; 30 maddeden oluşan beyanname insana değer veren, özgürlük, eşitlik tanıyan duyurudur.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile esas amaç; uygulanabilmesidir.İnsan haklarını anlamak, sahip çıkmak, korumak ve geliştirmek için; İnsan, hak, hukuk, özgürlük, eşitlik kavramlarının bilinmesi ve doğru anlaşılması gerekir. Bu kavramlar insan hakları inşasının temel taşlarındandır.Barış, özgürlük, huzur, adalet, hoşgörü ve sevgi çiçeklerinin yeşerdiği yeni bir dünya düzeni gerçekleştirme özlemi sürmektedir.Bu özlem için mücadele eden insanlık tarihinin şerefli insanlarını bir kez daha anarken, insan hakları gününü kutlarım.Tüm İnsanlığa saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunarım…

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 2994 Defa Okundu
2016-12-10

SON YAZILARI

Ötekileştirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Erişebilirlilik Erişebilirlilik ve Ulaşılabilirlik Farklı Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk İnanmak mı, güvenmek mi? Bir Dakikalığına Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Ciritte heyecanlı anlar
Ciritte heyecanlı anlar
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır