KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

ENGELLİLERDE REHABİLİTASYON…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLİLERDE REHABİLİTASYON…

Engellilerde Rehabilitasyon… 

Rehabilitasyon ve araç-gereç gereksiniminin yeterince karşılanamaması da engellilerin toplumla bütünleştirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Bilindiği gibi rehabilitasyon çok genel olarak, yitirilen bir yeteneğin yeniden kazandırılması, yerine başka bir yeteneğin “ikame edilmesi” demektir. Her hangi bir sebeple engelli hale gelen birey önceden var olan işini artık yapamıyorsa ya o işi yapabilmek için “yeniden yetenek lendirilmesi yani rehabilite edilmesi” gerekmektedir ya da bu İşi yapmak artık olanaklı değilse, yapabileceği yeni bir iş için beceri kazanması (eğitilmesi) gerekmektedir. Böyle bir rehabilitasyon sürecinden geçmemiş olan birey, topluma ve içinde yaşadığı aileye yük olmaktan kurtulamayacaktır. Engellilerin engelleriyle bağlantılı bir eğitim ve rehabilitasyon olanağından yararlanması, onları toplumsal yaşamla bütünleştiren en önemli etkendir. Oysa bu gün, ülkemizin gelişmişlik düzeyine göre az çok fark etse de, engellilerin ezici bir çoğunluğu bu olanaklardan yararlanamamaktadır.
 
Standart kurallara göre engelliler için geliştirilecek rehabilitasyon programlarına katılım konusunda da eşitlik ilkesi en önemli rehber durumundadır. Programlar engellilerin, ailelerinin ve örgütlenmelerinin katılımı ile geliştirilmeli; nitelik ve nicelik yönden engellilerin gereksinimlerini karşılayacak yeterlikte olmasına özen gösterilmelidir. Eşitlik ilkesi gereği, birden çok engeli bulunanlar ihmal edilmemelidir. Rehabilitasyon programının kapsamında eğitim, danışmanlık, bireysel kapasitenin arttırılması, değerlendirme, rehberlik gibi konular yer almaktadır. Hedef kitlesi ise engellilerin yanı sıra aileleri, ilgili kuruluşların çalışanları, toplum, ilgili meslek elemanları ve medya yer almaktadır.
 
Rehabilitasyon başlıca bölümlerini sıralayacak olursak; Koruyucu Rehabilitasyon: Sağlık Eğitimi verilerek, oluşmuş olan engellilik durumunun durdurularak başka rahatsızlıklara yol açmasını engellemek ve tedavi sürecine adaptasyonunu sağlamak.
 
Tıbbi Rehabilitasyon: Hastalığın tanımlanması, değerlendirilmesi ve tedavi aşamalarından oluşur. Mesleki rehabilitasyon: Kişinin kaybettiği işine dönüşü veya hiç kazanamamış olduğu mesleğin engel grubuna ve yeteneğine uygun kazandırılması ve istihdam sürecinden oluşmasıdır. Psikososyal rehabilitasyon: Engelli bireyin aile, arkadaş ve toplum ilişkilerine sağlıklı bir şekilde uyumlandırma aşamasıdır. Ev Rehabilitasyonu: Engellinin tedavi tekniklerinin dikkatle planlanıp, aileye bu konuların izah edilerek, tedavi sürecine katkı sağlamaları aşamasıdır. Değerli büyüklerim yukarıda belirttiğim rehabilitasyon bölümlerinden geçmiş olan engelli bireylerimiz topluma kazandırılarak üretken ve kendi yaşamlarını tek başına idame ettirebileceklerdir. Uygulanan rehabilitasyon programlarının değerlendirilmesinde engellilerin, ailelerinin ve örgütlerinin görüşlerine önem verilmelidir. Böyle bir rehabilitasyon sürecinden geçmemiş olan engelli bireyler ise, topluma ve içinde yaşadığı aileye yük olmaktan kurtulamayacaktır.
 
Engelli bireylerimize verilecek olan, rehabilitasyon hizmetlerinin verimli ve istenilen amaca ulaşabilmesi için, yasalar ile desteklenen engellilerimize verilen rehabilitasyon ilgili kurumlarca mutlaka gözden geçirilerek günün koşullarına göre gerekli artışın yaptırılması bunun yanında ise rehabilitasyon merkezleri ise sıradan personel yerine, engellilere yönelik uzman kişilerce gerekli tedbirlerin alınması ve engelli ailelerin ise, bu konunun üzerinde titizlikle durması gerektiğinde yeterli eğitimin verileceği kanısındayım. Aksi takdirde verilen eğitiminden gerekli verimin alınamayacağı kuşkusuzdur.
 
Her engel kümesinde yer alan bireylerin gereksinim duydukları kimi araç gereçler vardır ki bunlar engelliler için son derece önemlidir, yaşamlarının adeta bir parçası gibidir. Bu araç gereçler engellinin hareket yeteneğini artırıcı özelliklere sahiptir. Bu da toplumla daha çok bütünleşme demektir. Yoksulluk ve işsizliğin en yaygın olduğu toplumsal kesimin engelliler olduğu düşünülürse, özellikle sosyal güvenlik ve sosyal refah hizmetlerinin yetersiz olduğu ülkemizde engellinin bu tip araç gereçlere kolaylıkla ulaşması beklenemez. Belirli oranda görme engeli olan bir insanın bir gözlük desteği ile bu sorununu çözülecekse ya da yürüme güçlüğü çeken bir insana sağladığınız bir araçla (bir koltuk değneği veya tekerlekli sandalye ile) onun hayatı önemli ölçüde kolaylaşacaksa bu tür araç gereçlere verilen katkı payları artırılmalıdır, böylece engelli karşı karşıya olduğu sınırlanmanın, kısıtlılığın dışına çıkabilecekse, bu onun İçin vazgeçilmez bir şeydir. Bu sağlanamadığında engellinin topluma katılmasının önünde ciddi bir engel oluşmuş demektir.
 
Engellilerin onurlu bir yaşam sürebilmeleri için kendi kendilerine yeten bireyler olmalarının önemine değinilmişti özürlüler yasasında. Bu bağlamda kamusal yardımlardan yararlanmak konusunda tam bir eşitlik olmalıdır. Engellilere gereksinim duydukları araçlar, ücretsiz ya da çok ucuza verilmelidir. Engellilerin gereksinim duydukları özel araçların geliştirilmesi konusunda araçların üretimi ve ithalinde kolaylıklar sağlanması gerekir. En önemlisi engellilerin bu araçlara kolaylıkla ulaşabilir olması sağlanmalıdır. Bu araçların üretimi ve dağıtımında tüm engel kümelerinin ve her engelli bireyin gereksinimleri özel olarak dikkate alınmalıdır. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış bu araçlar, onların toplumsal yaşama katılmalarını maksimize edecektir.
 
  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 11525 Defa Okundu
2010-12-13

SON YAZILARI

Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Erişebilirlilik Erişebilirlilik ve Ulaşılabilirlik Farklı Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk İnanmak mı, güvenmek mi? Bir Dakikalığına Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek Çanakkale Zaferi Ne Anlatır

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır