KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

ENGELLİLERİN NESNEL YAŞAM KOŞULLARI…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLİLERİN NESNEL YAŞAM KOŞULLARI…

Engellilerin Nesnel Yaşam Koşulları… 

KHA yazarı Dolunay Derneği Başkan Yardımcısı ve Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak’ın “Engellilerin Nesnel Yaşam Koşulları…” başlıklı yazısı:
 
 
Engellilerin nesnel yaşam koşulları; ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarının toplamıdır. Bu koşullara özgü yaşam olayları ise bir göstergedir.
 
Çağdaş yaklaşım; özürlüleri, insan haklarından yararlanmayı, bunun için gerekli özel düzenlemeleri yapmayı kurumsal hizmetleri, adaletli uygulamaları içermektedir.
Çağdaş yaklaşımın amaçlan:
 
1. Toplumsal yaşam içinde engellilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal etkililiğini sağlamak.
 
2. Engelli bireylerin kendi yaşamı ve kaynakları üzerinde denetim sahibi olmasına ve karar vermesine olanak sağlamak.
 
3. Engelliliğin yol açtığı kayıp ve engellere rağmen, engellinin var olan gücünü ve egemenliğini kullanmasına olanak sağlayarak üretkenliğini ve yaratıcılığım harekete geçirmek.
 
4. Engellilerin çoğulcu ve demokratik toplum yapısı içinde insanca yaşama ve gelişme koşullarını geliştirmek.
 
5. Engellilerin gereksinimlerini karşılama olanaklarını ve sorun çözme yeteneklerini artırarak, yaşam kalitelerini yükseltmek, özgür ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır.
 
Engellilerin bu doğrultuda objektif yaşam koşulları, sosyo-kültürel yaşama kalıtımlarını ve ekonomik yönden üretken ve yaratıcı olmalarını sağlamayı gerektirmektedir.
 
Engellilerin yaşam koşullarını belirleyen göstergeler:
 
A. SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAM KOŞULLARI
1. Cinsiyeti                                                                                                                                                                2. Yaşı
3. Yerleşim bölgesi ve yaşadığı yer
4, Sosyal çevresi, Sosyal ve kültürel ilişkileri
5, Aile yapısı ve nüfus kompozisyonu
6. Konut durumu
7. Eğitim hakkından yararlanma düzeyi ve biçimi
8. Sağlık ve beslenme koşulları
9 Sosyal güvenlik durumu, sigortalı olma ya da sosyal yardımdan yararlanma türü
10 Kendini gerçekleştirme düzeyi
11. Sosyal yaşama katılma koşulları ve biçimleri
12. Kurumlarla ilişkileri, dernek üyeliği
13. Kentlilik bilinci ve kentlilik kültürü
14. Kentsel yaşam kolaylıkları ve düzenlemeleri
15. Engellilere yönelik aktiviteler
16. Engelli derneklerinin çalışmaları
17. Engellilik tüm ve işlev kayıplarının düzeyi
 
Engelli bireyin sosyo-kültürel yaşam koşulları, yukarıdaki göstergelerin bir sonucudur. Bu göstergeler yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi bakımından etkili olan boyutlardır
 
B. EKONOMİK YAŞAM KOŞULLARI
Engellilerin yaşam kalitesini belirleyen en önemli alan ekonomik koşullardır. Sosyo-kültürel koşullar ekonomik koşullara göre nicelik ve nitelik kazanır.
Engellinin ekonomik yaşam koşullarını belirleyen göstergeler:
1. Engellilik türü ve işlev kaybının oranı
2. Eğitim düzeyi ve meslek durumu
3. Çalışma ve iş bulma koşulları
4. Çalıştığı iş türü ve iş yeri koşulları
5. Gelir düzeyi, ücret ya da maaş durumu
6. Sahip olunan mal varlığı
7. Tüketim eğilimi ve harcamaları
8. Ekonomik destek sistemleri
9. Geçim stratejileri, bütçe planlamasıdır.
 
C. YAŞAM OLAYLARI
Ekonomik ve sosyo-kültürel yaşam koşulları ile engellilik durumuna bağlı olarak engellilerin karşılaştıkları yaşam olayları, yaşam kalitesini etkileyen temel göstergelerdir. Yaşam olayları olumlu ve olumsuz nitelikte gerçekleşebilir.
 
1. Ekonomik ve sosyo-kültürel göstergelere bağlı olarak engelinin yararına olumlu etkiler ve sonuçlar yaratan olaylar,
 
2. Ekonomik ve sosyo-kültürel göstergelere göre engelli açısından olumsuz etkiler ve sonuçlar yaratan olaylar,
 
3. Engellilik türüne, işlev kaybına ve oranına göre ekonomik, sosyal, kültürel ve ruhsal açıdan ortaya çıkan olaylar ve etkileri.
 
4. Doğuştan ve sonradan engelli olma durumuna bağlı olarak yaşanan olaylar (akraba evliliği, kan uyuşmazlığı, anne ve babanın genetik özellikleri ve taşıdıkları hastalıklar, doğum öncesi müdahaleler, ilaç ve madde kullanımı, doğum sırasında oluşan sorunlar, doğum sonrasındaki hastalıklar, kazalar, afetler, yaralanma ve hastalıklar).
(BA-BA-S) KARS( KHA)
  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 8979 Defa Okundu
2011-03-20

SON YAZILARI

Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Erişebilirlilik Erişebilirlilik ve Ulaşılabilirlik Farklı Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk İnanmak mı, güvenmek mi? Bir Dakikalığına Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek Çanakkale Zaferi Ne Anlatır

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır