KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

ENGELLİLERİN ÖZNEL YAŞAM KOŞULLARI…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLİLERİN ÖZNEL YAŞAM KOŞULLARI…

Engellilerin Öznel Yaşam Koşulları…

Öznel yaşam koşullan, nesnel koşulların bir yansıması olarak içerik kazanır. Engellilerin kendi yaşam koşullarını algılama, anlama, açıklama, geliştirme ve yorumlama düzeylerini yansıtır.

Öznel yaşam koşullarını tanımlayan göstergeler:
1. Nesnel yaşam koşullarına bakış açısı, açıklama düzeyi
2. Kişisel gelişme ve değişme perspektifi
3. Kişinin kendi bireysel ve sosyal yaşamındaki değişme ve gelişme eğilimleri
4. Algılanan göreli refah düşüncesi, doyum ve mutluluk düzeyi
5. Ortaya konulan sorunlar, belirtilen gereksinmeler, yardım, destek ve ilgi beklentileri
6. Kendisi, ailesi, içinde bulunduğu sosyal çevresi ve içinde yaşadığı kesimler için güçlendirilmesini gerekli gördüğü yanları ve önyargıları.

 
Öznel yaşam koşulları, engelli bireyin ve kesimlerin nesnel koşullarına ilişkin duygu ve düşüncelerinin toplamıdır. Bilinç düzeyini gösterir. Görelidir, geçerlilik ve gerçekçilik açısından değerlendirilebilir. Benzer koşullarda yaşayan kişilerin kendi yaşamlarının anlamı, farklılıklar, görelilikler taşıyabilir. Bütüncül olarak ortak bir bilince de dönüşebilir.

1. Engelli Bireyin Nesnel Yaşam Koşullarına Bakışı…
Engellinin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam koşullarına ilişkin göreli algılamaları, değerlendirmeleri, yaşanılan sorunları ortaya koyma düzeyi, toplumsal yaşama katkılarına, kendini gerçekleştirme düzeyine ilişkin görüşleri, aile yaşamına ve bağlarına ilişkin görüşleri, aile sorunlarını ve gereksinmelerini ortaya koyma biçimleri ile mesleğine ve çalışma yaşamına ilişkin görüşleri öznel yaşam koşullarına bakışını tanımlar. Bu bakış, yaşam kalitesini açıklayıcı bir göstergedir.

2. Engelli Bireyin Kişisel Değişme ve Gelişme Perspektifi…
Engelli insanın kendi yaşantısıyla ilgili değişme ve gelişme perspektifi, yaşam kalitesinin önemli bir boyutudur. Engelli bireyin yaşamındaki değişmenin niteliği, yönü, değişme sorunları, engelleri konularındaki görüşleri kendi yaşamına ilişkin en önemli algılamalarıdır…

Engellinin kendi eylemleri, değişme, gelişme ve güçlenme için girişimleri, yaşam kalitesini yükseltme çabalarını gösterir. Bu çabalar, eğitim görme, kendini geliştirme, ailesini, mesleğini, işini geliştirme, yaşamını kolaylaştırma ve karşılaştığı sorunları aşma gibi somut ve nesnel koşullara ilişkin çabalardır.

3. Engellinin Kişisel Yaşamındaki Değişme Eğilimleri…
İnsanca gelişme ve yaşama açısından, engel ve kayıplara rağmen, ortaya konulan çabaların sağladığı gerçekleşmeler, atılan adımlar, sağlanan kazanımlar ve sürdürülebilir bir yaşamı gerçekleştirme için verilen savaşımlar değişme eğilimlerini açıklar.
Engellinin bilgiden uygulamaya geçmesi; değerlen, tutum ve davranışlara dönüştürmesi; kişisel ve sosyal yaşam koşullarını geliştirmesi konularında kişisel ve çevresel destekler önemlidir.

 
Engellinin kendi durumunun ve yaşamının farkına varması, anlaması, başkalarının yaşamını görmesi, ortak ve farklı yanları anlaması, yaşamı paylaşması ve dayanışma çabasına yönelmesi gibi faktörler kişisel yaşamın gelişmesini sağlayıcı etmenlerdir.
Engelli için çelişkiler yaratan durumlar ve sorunları görmek, çözüm yollarını düşünmek, istemler olarak sergilemek, yaşamı değiştirmenin önemli yollarından biridir. Bu açıdan değişme sorunlarını görmek, engeli tanımlamak, sorunları ve engelleri aşmak düşüncesi önemli bir eğilimdir.

 

Engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan güvenli, destekli ve geliştirici koşullar içinde yaşamaları önemlidir. İlkeli, bilinçli ve tutarlı bir yaşam herkes için geçerlidir.

4. Engellinin Sorunlarını Ortaya Koyması, Destek ve İlgi Beklentileri…
Engellilik türü ve İşlev kayıpları, Engelli için farklı, özgün sorunlar ve gereksinmeler ortaya çıkarır. Oluşan engellerin, kişisel zorlukların ve yoksunlukların aşılması gereklidir. Özel olarak sağlanması gereken olanaklar ve düzenlenmesi gereken koşullar öncelikle bir toplumsal sorumluluk alanıdır. Toplumsal olarak, organize çalışmalarla gerekli hizmetlerin engellilere sunulması toplumsal bir görevdir. Bu konularda engelli bireylerin de kişisel ve örgütlü olarak istemlerini ortaya koymaları, kişisel hak ve özgürlüklerinin, sosyal ve ekonomik hakların, katılım haklarının bir gereğidir.

5. Engelli Bireyce Algılanan Göreli Refah Düşüncesi…
Engelli insanın kendi yaşam dünyasında algıladığı refah düzeyi, görelidir. Sahip olunan ekonomik, sosyal ve kültürel koşulların düzeyi, algılanan refah düşüncesi olarak ortaya çıkar. Yetersizlikler, yeterlilikler, eksikler, olması gerekenler yanında insanca yaşamanın gerçekleşme düzeyi algılanan doyumun ve duyumsuzlukların birer göstergesidir. Var olan yaşam standartlarının sağladığı mutluluklar, bunu ifade etme ve anlatım biçimleri doyum düzeyini açıklar. Doyum düzeyi; engelli bireyin kendine özgü yaşam koşulları içinde, kişisel, sosyal, kültürel, ekonomik ve ruhsal değerlendirmelerinin toplamıdır. Kişisel özellikler, ruhsal durum, sosyal ilişkiler ve ekonomik koşullar algılaması, gerçeğe ilişkin düşüncelerin oluşmasında etkilidir. Engelli bireyin kendine özgü koşulları, yaşadığı güçlükler, çelişkiler, yoksulluklar, algılanan refah düzeyine açıklık kazandırır. Engelli bireyin diğer insanlarla ve onların yaşamlarıyla ilgili olarak yaptığı karşılaştırmalar, algılanan refah düşüncesinin oluşmasında etkilidir. Engelli bireyin bakışı, değişme eğilimleri, girişimleri, başarı ve başarısızlıkları, algılanan refahın ve sağlanan yaşam doyumunun açılımlarını sergiler

6. Güçlendirme Öngörüleri…
Herkes için olduğu kadar, engelliler için de yaşamın geliştirmesi, özgür ve mutlu bir yaşam düzeyine alışmak bir haktır. "Çağdaş Toplum Projesi”, engellilerin de yaşama koşullarının iyileştirilmesini içerir. Engellilerin kişisel ve sosyal yaşama katılımlarını sağlayıcı, her yönden gereksinmelerini karşılayıcı bir güçlendirme projesinin gündemde olması gerekir. Güçlendirme öngörüleri; engellilik türüne göre çeşitlenen, çoğulcu, geniş spektrumlu bir insanca yaşama projesidir. Kişisel ve grupsal olarak ele alınacak öngörüler demeti, genel amaç ve hedefleri engel türlerine göre ortaya koyan, gerçekçi politika ve stratejilere dayalı, uygulanabilir programları içeren, ülke genelinde tüm engellileri kapsayan, yaygın, örgütlü organize etkili ve verimli işleyen etkinlikler bütünlüğüdür. Engellilerin algıladıkları refah düşüncesi, kişisel ve örgütlü olarak böyle bir çağdaşlaşma öngörüsünü içermelidir. Kendisi ve başkaları için gerekli olan özel hizmet ve destek sistemlerinin oluşturulması düşüncesi günce! bir öneme sahiptir.

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 9995 Defa Okundu
2011-03-31

SON YAZILARI

Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Erişebilirlilik Erişebilirlilik ve Ulaşılabilirlik Farklı Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk İnanmak mı, güvenmek mi? Bir Dakikalığına Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek Çanakkale Zaferi Ne Anlatır

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır