KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ŞEHİR İÇİ ULAŞIM VE TRAFİK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ŞEHİR İÇİ ULAŞIM VE TRAFİK

Şehir içi ulaşım ve trafik 

Dolunay Derneği Başkan Yardımcısı ve Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak
 
Kentleşme ile birlikte ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesiyle bireylerin ulaşım ihtiyaçları artmıştır. Ulaşım ihtiyaçları kentlerde trafik problemlerini de beraberinde getirmiştir. Bugün özellikle kentlerin uğraştığı sorunların başında trafik problemleri gelmektedir. Trafik problemlerini arttıran diğer bir etkende kentlerde gelir düzeyleri yükselen insanların yaşam standartlarının yükselmesi ile birlikte şehir içi ulaşımda kendi özel araçlarını kullanmalarıdır. Bu insanlar şehir içi ulaşımda toplu taşımaları tercih etmemeleri trafiğin yoğunlaşmasına sebep olmaktadır.
 
Bu problemlerin çözümünde belediyelerin kentlerde toplu taşımayı kolaylaştırıcı ve özendirici tedbirler alması gerekmektedir. Bu tedbirlerin başında kent içi ulaşımın toplu taşımanın yapılmasıyla sağlanmalıdır. Bununla birlikte otobüs gibi araçların toplu taşımalarda kullanılmalıdır. Kent içi yolcu taşımacılığında kullanılan dolmuşların şehir içi ulaşımından kaldırılarak ya da azaltılarak trafiğin bir nebze rahatlaması sağlanmalıdır. Şunu hemen belirtmemde fayda var dolmuşları toplu ulaşımdan çekerken dolmuşçuları da mağdur etmemek gerekir. Bu insanların şehir içi ulaşımında otobüs taşımacılığına geçmeleri yerinde bir karar olacaktır.
 
Kent merkezlerinde yol alt yapılarının ve şerit sayılarının iyi bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu planlamanın içerisinde mümkün olduğu kadar farklı düzeyli kavşaklar, transit geçişler sağlanmalıdır. Kent içi ulaşımı sağlayacak geniş bulvarlar ve bağlantı yolları açılarak trafiğinin akışının hızlandırılması gerçekleştirilmelidir. Genellikle şehir merkezlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde araç ve yaya geçişlerini kolaylaştıran arazinin topografik yapısına göre alternatif geçiş sistemleri düşünülmelidir. Ulaşım ve Trafik akışını sağlayan şehir içi yolların üstyapı yol kaplamalarının seçimi ve teknikleri çok iyi analiz edilmeli üstyapı sürüş konforu sağlanmalıdır. Yol kaplamalarında görülen bozulmaların tamir teknikleri ve üstyapı bakım stratejileri geliştirilmelidir. Şehir içi yolları sürücüler, yolcular, yayalar ve taşıtlar açısından daha güvenli hale getirilmeleri sağlanmalıdır. Bu şekilde alınan önlemlerle meydana gelen trafik kazalarında ortaya çıkan can ve mal kaybında ciddi azalmalar ulaşım ve trafik güvenliğini arttıracaktır. Şehir içi trafik sinyalizasyon zamanlama sürelerinin ve geçiş sitemlerinin trafiğin akışını kesmeyen yeşil dalga diye tabir edilen yöntem seçilmeli trafik akışının devamlığı sağlanmalıdır. Trafik sinyalizasyon sistemleri ve zamanlamalarının çok iyi seçilmesi gereklidir.
 
Kent içi trafiğinin en önemli problemlerinden biride genellikle araçların yoğun olduğu bölgelerde otopark sorunlarıdır. Genellikle cadde kenarları otopark olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde yapılan otoparklar cadde ve bulvarlardaki trafik akışını yavaşlatmaktadır. Cadde kenarlarına yapılan otoparkları park sorununa çözüm kapısı olarak görmek yerine bu alanların yol geçişine açılarak araç trafiğinin rahatlatılması sağlanmalıdır. Şehir içi ulaşımda gün geçtikçe önemli bir yer alan otopark sektörünün kentlerde ki araç kullanım artışına oranla yeni stratejiler geliştirilmeli ve buna göre planlamalar yapılmalıdır. Bu çerçevede otopark alanlarının tespiti, alternatif otopark yöntemleri geliştirilmelidir. Teknolojik otopark çözümleri üretilmelidir. Özellikle yerel yöneticilerin kentlerine özgü otopark stratejileri geliştirme konusunda altyapı çalışmalarını gerçekleştirmelidir.
 
Trafik sorunları yalnız bizim şehrimizin değil dünyanın çoğu ülkeleri nüfus ve araç yoğunluğuna bağlı olarak ulaşım ve trafik sorunları yaşamaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmenin yolu ulaşım ve trafikle ilgili sorunların tespitinin analiz ederek bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek gerekmektedir. Bu sorunlarla baş etmenin bir yolu da kentin mevcut olan ulaşım alt yapısını en iyi bir şekilde kullanarak yayaların ve araçların uygun bir trafik düzeni içerisinde akışının sağlanması gerçekleştirilmelidir. Kentsel ölçekte bu ulaşım planlamasının temel kavramları ve ilkeleri Ulaşım modellerinin geliştirilmesidir. Ulaşım taleplerindeki tahmin ve yöntemler sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamında planlamalıdır ki çözüm uygulanabilir olmalı şehrimizin trafik sorunlarını şu şekilde bölümlendirmek mümkündür;
1- Altyapı yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar
2- Kurallara uyulmamasından kaynaklanan sorunlar
3- Denetimsizlik konusundaki sorunlar
4- Yetki konusundaki sorunlar
5- Eğitimsizlik
6- Koordinasyon eksikliği
 
Alt yapı konusunda gündeme gelen şikâyetlerin başında ana aksların ihtiyaca cevap verememesi ve bu aksları rahatlatacak yeni aksların olmaması, Yan yolların yeterli oranda kullanılmaması Trafik sinyalizasyon sisteminin olmaması, otopark alanlarının yeterli olmaması, Otopark yönetmeliğindeki kuralların işletilmemesi, yol standartları ve onarımındaki eksiklikler olarak ifade edile bilir.
 
Şoför ve yayaların kurallara riayet etmedikleri, başta kent içi hız sınırı olmak üzere gerek park etmede gerekse araç geçişlerinde kuralların çiğnendiği, yayaya yol hakkının verilmediği, Toplu Taşın araçlarının durak dışı yolcu indirme ve bindirme yaptıkları ve kurallara çok fazla riayet etmedikleri söyleye biliriz…
 
Son yasal düzenlemelerden sonra bir yetki karmaşalığının yaşandığı kent içi trafik düzenlemeleri konusunda: 5393 sayılı yasada Belediyelere görev verildiği halde İl Emniyet Trafik yetkililerini 2918 sayalı karayolları trafik kanunundaki hususlar konusunda yetkini kendilerinde olması gerektiğini bu konuda bir netlik olmamasından kaynaklanan sorunların yaşandığı ve koordinasyon eksikliğinden kaynaklı bazı sorunların yaşanmaktadır…
 
Toplu taşıma araçlarını kullanıcıları başta olmak üzer araç kullananları yeterli bir trafik disiplini eğitimi almadıkları bunun da trafikte sorunların yaşanmasına neden olduğunu ifade edebiliriz de burada yayaları da unutmamalıyız çünkü vatandaşların da yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve trafik konusunda aydınlatılmaları gerektiğini de söylemeliyiz. Özellikle sinyalizasyon sistemi şehrimize kurulmalı ve kent için trafikte yaya üstünlüğünün kimde bulunduğu konusunda hem sürücüler hem de yayalar eğitilmelidir…
 
Ana aksları rahatlatacak olan alternatif yollar ile yan yolların açılması gerektiği.
 Park sorununun giderilmesi için yeni otoparkların açılması gerektiği ve yeni imar alanlarında otopark yönetmeliğine uygunluk konusunda denetimlerin sıkılaştırılması gerektiği ücretli park uygulamasına geçilerek vatandaşların bilgilendirilmeleri gerektiği ve kaç dakikaya kadar ücret ödenmemesi gerektiğini duyurulmalı. Başta Toplu taşıma araçlarını sürücüleri olmak üzere sürücülerin eğitimden geçirilmesini yararlı olacaktır.
 
Kentin bu sorununun çözümü konusunda ilgili kurumların koordinasyonunun zorunluluğu ortaya çıkmış olduğundan. Bu durumda sonra çözüm için ilgili dairelerin amirlerini harekete geçmesi gerektiğini bilmem hatırlatmaya gerek varmıdır…?
(BA-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 5366 Defa Okundu
2011-09-28

SON YAZILARI

Ötekileştirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Erişebilirlilik Erişebilirlilik ve Ulaşılabilirlik Farklı Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk İnanmak mı, güvenmek mi? Bir Dakikalığına Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Ciritte heyecanlı anlar
Ciritte heyecanlı anlar
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...
‘Sanayiciyim’ dedi, azılı dolandırıcı çıktı...

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır