KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NASýL ÖLMEK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         NASýL ÖLMEK

 Nasýl Ölmek

Ben de, zaman zaman düþünüyorum. Ve düþündüklerimi hemen yazýp, okuyor ve doðruluðunu kendim ile tartýþýyorum. Mantýðýma yatan düþünce artýk benim misyonum halini alýyor. Kendim ile müzakeresini yaptýðým bir konu olan; Nasýl yaþamalý? Hayatta mücadele verirken nasýl bir yol izlenmeli? Sorularýnýn sonucu ortaya çýkan bir yazýmý paylaþacaðým.

Her þey küçük bir kývýlcýmla baþlar. Çözemediði olgularla didiþir insan.

Amaç: Bazen elde etmek, bazen de ulaþmaktýr. Hayal ettiði sonuçlar adýna.

Genelde, çözüldüðünde hayal kýrýklýðýna uðrama ihtimalini arka planda tutarak yaparýz bunu. Bu tutumumuz, negatif bir sonuca ulaþtýðýmýzda,  içeriðini bilmediðimiz bir savaþa iter bizi ve yavaþ yavaþ önceliklerimizi ihmal etmeye baþlarýz.

Bu da topluma, bize olan tahammülünde inisiyatif kullanma kapýsýný açar. Yani bir noktada içeriðini bilmediðimiz savaþýn maðlubiyeti baþlar. Asýl maðlubiyet ise, bana göre savaþý kontrol altýna aldýðýmýzý zannetmeyle tamamlanýr.

Bir belirsizliði çözmek adýna, hayal kýrýklýðýna uðrama ihtimalini ön planda tutarsak güçlü bir savaþçý oluruz. Verdiðimiz mücadelelerin büyük bir kýsmý bizi mutlu sonuçlarla karþýlaþtýrýr. Bu sonuçlarýn bazýlarý yalancý mutluluk yani teselli, bazýlarý da kendini bir süre idare edebilen mutluluk adýný alýr. Çünkü insanoðlundaki doyumsuzluk, her mutluluktan sonra bir mutsuzluða neden olur. Mutsuzluðu da, yeni bir savaþa.

Hayattaki tek amacýmýz, iyi ölmek için yaþamak olursa, her savaþ sonrasýndaki ganimetler bizi, sonsuz mutlulukla tanýþtýrýr. 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 18417 Defa Okundu
2013-11-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır