KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

ENGELLİLERDE DİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLİLERDE DİN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Engellilerde Din Eğitiminin Önemi

Dinin insan için ne denli önem taşıdığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Çünkü din, insanın sadece bir yönüne değil, tüm benliğine hitap eden bir özelliğe sahiptir ve insan mutlaka bir dine, bir inanç biçimine inanmaya hazır bir halde yaratılmıştır ki buna “fıtrat” hali denilmektedir. Fıtrat, “her insanın, Allah’ın varlığını birliğini bilip, inanmaya hazır bir halde yaratılmış olması” demektir. O halde ister normal, isterse engelli olsun, her insan bu cevhere sahiptir ve bu cevherin işlenerek bir mücevher haline getirilmesi gerekmektedir.

Özellikle, içinde bulunduğu normal dışı durumu kabullenmesi, olumsuz şartlara göğüs gerebilmesi için manevî bir desteğe şiddetle ihtiyaç duyan engelli fertler için, dinin bu gücünden faydalanmak ve insanlara bu desteği sağlamak durumundayız. Engelli olan ferdin olumlu benlik kavramı geliştirmesi ve kendini kabul düzeyinin yüksek olması, öncelikli olarak ferdin engel durumuyla ilgili sağlıklı tutum ve davranışlar gerçekleştirebilmesiyle mümkün olabilecektir. Sağlıklı tutum ve davranışların oluşmasında ise manevî değerlere sahip olmanın, inancın, kısacası dinin önemli bir yeri vardır. Çünkü fert, Allah’a iman duygusuyla birtakım değerlere bağlanmakta ve aynı değerlere inanan diğer insanlarla birlikte olma duygusuyla, içinde bulunduğu toplumda kendisinin de bir yerinin ve anlamının olduğunu kavramakta, sorunları aşabilecek bu gücü kendisinde hissederek kendine güven duygusunu kazanabilmektedir. Bu sebeple, engelli çocukların eğitimlerinin, en asgari derecede kısıtlayıcı bir çevrede, kendi yaşıtlarıyla beraber eğitim-öğretime tâbi tutulmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü ancak bu sayede engelli çocuğu toplum içine hazırlamak, normal çocuklar ile etkileşimini sağlamak ve toplumun genel değerlerini gözlemesini, öğrenmesini ve uygun davranış biçimlerini geliştirmesini gerçekleştirmek mümkün olacaktır. İşte bu bağlamda, diyebiliriz ki din, bir taraftan çocuğu toplumsallaştırırken, öte yandan ona psikolojik anlamda önemli bir destek de sağlayacaktır.

Yaptığı önemli çalışmalarla dinin ve duanın insan üzerindeki olumlu etkisini tespit eden Dr. Alexis Carrel aynen şöyle demektedir: “Dua ortamında insan kendini olduğu gibi görür, kendine gelir. Hırsını, hatalarını, yanlış düşüncelerini, kibrini ve gururunu tanır. Gitgide ruhsal bir sükuna kavuşur. Sinirsel ve ruhsal faaliyetlerine bir uyum egemen olur. Yoksulluğa, iftiraya, kedere karşı büyük bir sabır kazanır. Ölüme, hastalığa, ızdıraba, yakınlarının kaybına güçlü bir direnme gösterir.” Dolayısıyla, herhangi bir engele sahip olan ferdin, mütemadiyen “neden ben?” sorusunu sorarak kısır bir döngü içinde kalmasını, ancak inancın ona sağlayacağı manevi güç bertaraf edebilir. Ben, sağlıklı ve yeterli bir din eğitiminin, normal fertler için gerekli, engelli fertler için ise acil ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü engellilerin, içinde bulundukları durumun, ümitsizlik kısırdöngüsüne girmesinden, ancak dinin kurtarıcı eli sayesinde kurtulabilirler. İntihar eylemi içinde çok büyük bir duygu olan engellilere öncelikle kendini “sevdirmek” ve “değerli bulmak” düşüncesi aşılanmalıdır. Bunun için de, konunun başında da değindiğimiz üzere, dinin insana bakışı ve ona verdiği değer üzerine vurgu yapılarak, engellilerin bu halleriyle de “değerli” oldukları anlatılmalıdır.

“İnsanın, dünyaya bir sınavdan geçirilmek üzere gönderildiğinden” ve içinde bulunduğu duruma “sabredenlerin mutlaka Allah tarafından ödüllendirileceğinden” söz eden ayetlerden bahsedilerek onlara teselli verilebilir. Yine, onlara, “herkesin dünyada sahip olduğu nimetlerden mutlaka sorumlu olacağı” gerçeğini dile getiren ilâhi buyruktan ve “insanların ahiret hayatında yeniden yaratılacağı” müjdesinden bahsedilerek, yaşadıkları bu sıkıntıların bir gün sona ereceğine inanmalarına ve şimdiki durumlarından farklı olan daha güzel bir hayata kavuşacakları ümidini gönüllerinde taşımalarına imkân sağlanabilir. Kadere ve ahirete iman duygusunun, yerli yerince ve sağlıklı bir şekilde kazandırılmasının, onlara manevî destek sağlamada önemli bir rolü olacağı kanaatindeyiz. Nitekim bu durumdaki çocukların, ahiret hayatında yaşanacağına inanılan “cennet”e karşı aşırı ilgi duydukları ve cennetle ilgili anlatılanları büyük bir dikkatle dinledikleri tespit edilmiştir. Buradaki ifadelerimizi, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in konuyla ilgili olduğuna inandığımız ve engellilere de aktarabileceğimiz bir sözüyle tamamlamak istiyoruz: “Allah sizin mal varlığınıza ve dış görünüşünüze bakmaz. Ancak O, sizin kalplerinize ve yaptığınız işlere bakar.”

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 8648 Defa Okundu
2014-06-11

SON YAZILARI

Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Erişebilirlilik Erişebilirlilik ve Ulaşılabilirlik Farklı Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk İnanmak mı, güvenmek mi? Bir Dakikalığına Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek Çanakkale Zaferi Ne Anlatır

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Tan Ofset San.Tic.'nin Kurulusudur. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır