KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GüZELM DERGLER KEPENK KAPATýYOR

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         GüZELM DERGLER KEPENK KAPATýYOR

Güzelim dergiler kepenk kapatýyor,

Gazetelerin durumu ise gözler önünde…

Þimdi iki kapý düþünün…

Birinci kapý kütüphane kapýsý,

Ýkincisi falcý…

Sizce en çok kalabalýk olan kapý hangisidir?

Ýnanmanýzý isterim ki, bu toplum, hepimizi yanýltýr.

Çünkü okumayý alýþkanlýk haline getirmeyen, tembel ve taklitçi insanlar ordusuyuz.

Beþ on yýl önce,  herkesin “kitap okumayý, tiyatro izlemeyi çok severim” dediði o yýllarý hatýrlamanýzý isterim.

Ömür hayatýnda iki büyük yazarýn ismini bilmeyenler, maalesef bu tür deyimleri yýllarca aðýz aksesuarý olarak kullandýlar.

Ülkemiz geneline baktýðýmýzda, 35 milyon yetiþkin ve akli salim insan oluðunu görmekteyiz.

Bunun haricinde ise milyonlarca insanýn yaþadýðý ülkemizde okumayan büyük bir toplum olmaya doðru gidiyoruz!

Bu durum gazetede de, kitapta da ayný…

Satýlmýyor, okunmuyor!

Sosyal paylaþým sitelerine bir bakýyorsun,

Kimileri kutucuklar içerisinde ki özlü sözlerle sayfasýný süslemiþ…

Nazýmlarýn, Ahmet Ariflerin,  Tevfik Fikretlerin hayatýný ve dünya görüþünü öðrenip bilmeden paylaþýmlar dikkatimi çekiyor.

Günlerden bir gün, sosyal paylaþým sitesinde gezinirken, gözüm çok ünlü bir yazarýn sözlerine iliþti…

Genç bir arkadaþýmýn paylaþýmýydý…

Bu yazarý çok sevdiðimi, Türk edebiyatýna ömrünü verdiðini yazdým.

Bana yanýtý þu oldu…

Herifin siyah beyaz fotosu hoþuma gitti...

Ne yazdýðý beni ilgilendirmiyor dedi.

Aslýn da bu duruma da sevindim…

Fotoðrafa ilgi duymasýný bir nevi güzel sanatlara olan sevgisi, yaklaþýmý olarak karþýladým.

Kitap satýþlarý eskisi kadar deðil, hiç yok…

Güzelim dergiler kepenk kapatýyor.

Gazetelerin durumu ise gözler önünde…

Düþünüyorum ama çok ta üzülüyorum.

Þimdiler de, sanal dünya ruhumuzda baðýmlýlýk yaratmýþken, geri kalan ömrümüzde,

Dergi, gazete, kitap okumak hayal ve tarih olacak.

Plazma ekranda yaz mevsiminden kalan aþk dizilerini izlemek durur iken,

Kim ne yapsýn, Cahit Külebi’yi,

Veya Cahit Sýký Tarancý’yý,

Hele ki yaþ otuz beþi?

Ýyisi ne mi?

Ýyisi þu…

Biz iyiye iyi, güzele güzel dedik.

Masallardan çekerdik mýsralarý, tülbent gibi.

Yalnýz, þiirlerde yalan söylemezdik,

Umutlarýmýzda, hayallerimizde de yalancý deðildik…

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5070 Defa Okundu
2014-10-21

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARMerve Yaðýz 2014-10-23
EVET ÇOK DOÐRU

Sosyal hayatýn olmazlarýndandýr okumak yazmak. dergiler ve gazeteler insanlarýn ileriyi görebilmeleri için çok iyi bir yol haritasýdýr.
Topluma verdiðiniz mesaj oldukça yerinde. Bundan dolayý sizi kutlarým.

Þermin Boztaþ Antalya 2014-10-22
okumayan bir toplumuz

insanlarý sevmenin yolu okumaktan geçer. cahil toplumlar yýkýlmaya yok olmaya mahkumdurlar.

iklim 2014-10-22
evet bencede

seni çok iyi anlýyorum ismail bey. okumaya olan ilginizden dolayý sizi kutluyorum.

izzet b. 2014-10-21
yüz akýmýz

Karsýmýzýn yüz akýsýn ismail bey. seni zevkle takip ediyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır