KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KHA LE KOCA BEþ YýL…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KHA LE KOCA BEþ YýL…

 KHA ile koca beþ yýl…

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “KHA ile koca beþ yýl…” yazýsý:

Ýlk yazýmýn ardýndan þöyle bir geriye baktým.

1460 gün...

Kafkas Haber Ajansý dört yýl boyunca hýz kesmeden yayýnýna devam edip, beþ yaþýna ulaþmýþ…

Beþ yýl boyunca,

KHA’ya abone olan gazeteler ve diðer ajanslar, dolu dolu haber yayýnlama zevkini yaþadýlar.

Okurlarý ayrý bir þevkle KHA’yý tekip ettiler.

Bizler için, “Ajans” olmanýn özel bir ayrýcalýðý vardý...

Muhabir aðýnýn geniþ ve uzun olmasý gerekliydi.

Sadece Kars deðil, yurttaki sýcak geliþmeleri de takip etmek gerekliydi.

KHA bunlarýn hepsine yetti...

Anlýk haberlere, sýcak ve taze geliþen olaylara KHA logosu damgasýný vurdu.

Her geçen gün ziyaretçi sayýsý fazlalaþtý.

Haberler, yerini daha yeni daha taze haberlere býraktý.

Bol fotoðraf ve kalite okurunu tatmin etmeye yetti...

Köþe yazarý sayýsý arttý.

Kýsa zaman da Kars’ýn, belki de Doðu Anadolu’nun en fazla yazar kadrosuna sahip oldu.

Genel Müdürümüz Sayýn Bedir ALTUNOK, daha fazla mesai harcayarak, gece geç saatlere kadar Ajansýný bir bebek gibi severek, saçýný okþayarak büyüttü...

Telefonlarý ve telsizi 24 saat açýk kaldý.

Doðru haberin adresini KHA ile güncelledi.

Her sabah,

Öðrencisi, köylüsü, kentlisi ve esnafý...

Gurbetteki Karslýlar, sabahýn ilk saatlerinde bilgisayarlarýný açar açmaz KHA ile buluþtu.

Kars’ý kokladýlar...

Kars’ý kucakladýlar.

Resimlerine doyasýya baktýlar.

En önemlisi yurtta ki ve Kars’ta ki geliþmeleri an be an KHA ile öðrendiler, haberdar oldular.

Evrenselliði savunan, kimi kimselerin özel durumlarýna müdahil olmayan,

Tarafsýz ve baðýmsýz gazetecilik anlayýþý ile Kafkas Haber Ajansý gönüllerde taht kurdu.

Ýlkeli ve seviyeli yayýn yaparak, basýn ahlak kurallarýna riayet etti...

Aþýlmasý zor imkanlarla, Kars’ýn, Kafkasya’ya açýlan bir büyük ajansý, haber portalý oldu.

Gururla ve heyecanla geçen dört koca yýlýn ardýndan beþinci yýlýna damgasýný vurdu.

2015 yýlýnda da yine bu güzel aile arasýnda yerimi alacaðým için çok mutluyum…

Yeni yaþýn hayýrlý olsun; genç ve yakýþýklý ajansým.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15196 Defa Okundu
2015-02-15

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARhüseyin yalý 2015-02-19
hayýrlý olsun

yolunuz þansýnýz bahtýnýz açýk olsun. yeni yaþýnýz hayýrlara vesile olur inþalllah.

Ahmet Tali 2015-02-18
HAYIRLI OLSUN

ÝSMAÝL ABÝ SENÝ OKUMAK ÇOK ZEVK VERÝYOR. KHA NÝCE GÜZEL YAÞLARA VARIR ÝNÞALLAH. HAYIRLI OLSUN

þirin þeker avcýlar 2015-02-18
nice uzuuun yýllara

sahsýnýza ve ajansýnýza selamlar, saygýar

Ruhi Ostim 2015-02-18
kha yolun açýk olsun

kha büyük ajans kutlu olsun

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır