KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SENN BAKTýðýN YERE, ELN GöZüYLE BAKMA!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SENN BAKTýðýN YERE, ELN GöZüYLE BAKMA!

 Senin baktýðýn yere, elin gözüyle bakma!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Senin baktýðýn yere, elin gözüyle bakma!” yazýsý:

Bu gün yazýmý uzun tutmak niyetinde deðilim…

Yalnýz görünen bir gerçek vardýr ki,

Eðrisi ve doðrusuyla,

Bu saatten sonra,

Türkiye bir erken genel seçim sürecine girmiþtir…

Yüzlerce insan siyasete atýlmak için yoðun çaba sarf edecektir.

Her siyasi partinin aday listeleri,

Uzun uðraþlar sonucu mutlaka oluþacaktýr.

Son günlerde gelen þehit haberleri ülke gündemine oturmuþ,

Halk artýk bu sorunun üstesinden gelinmesini istemektedir…

Ülkemizde terör ana gündem konusu olmakla beraber,

Ýnsanlarýmýz endiþe içerisinde her yeni güne uyanmaktadýrlar.

Erken genel seçimde halkýmýzýn tercih edeceði her hangi bir siyasi partinin,

Terör sorununa çözüm paketi hazýrlamalarý öncelikli çalýþmalarý arasýnda olmalýdýr.

Silahlarýn susmasý,

Kan’larýn akmamasý adýna,

Siyasilerin yalan romaný’ndan baþlarýný kaldýrarak,

 “doðru, olaný” okumalarý kaçýnýlmaz gerçektir.

***

Evet,

Yazýmýn baþýnda,

Bu saatten sonra demiþtik…

Bu saatten sonrada;

Dede Korkut’un þu sözlerine hem halk olarak, hem de siyasiler olarak, kulak vermenin zamaný da gelmiþtir artýk…

 “El atýna binen tez iner...

Elin atý nankör olur.

El atýyla atalarýnýn gittiði yere gidemezsin.

Ne Asya, ne Avrupa, ne de Ortadoðu…

Ola ki, çokbilmiþler, el atýný sevmiþler,

Sana "hadi sende" deseler de, aldanma!

Onlar atsýz kalýr, yaya giderlerde gocunmazlar…

Güzel oðul!

Senin baktýðýn yere, elin gözüyle bakma ha…

El kem bakar.

El dar bakar,

El hain bakar,

Bil!

Senin görmek istediðin elin gözünde yoktur!

Sen tekbir sesleriyle büyüdün…

Ezan sesi gittiðin yerlerde kulaklarýna küpe oldu!

Vatan,

Millet,

Bayrak,

Kur’an,

Vatan sað olsun diyen adam,

Bunlarý duydun!”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3871 Defa Okundu
2015-08-21

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARGencehan Kars 2015-08-24
bilgelere ses vermek lazým

dede korkut gibi bilegelerin deðerini bilmemiz lazým. sözleri insanlýða kardeþliðe ýþýk saçýyor

emel ikbal deren 2015-08-22
tam isabetli bir yazý

son zamanlarda yazýlmasý gereken güzel bir nasihat. bravaooooo

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır