KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BAþKA TüRKYE YOK !

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BAþKA TüRKYE YOK !

Baþka Türkiye yok ! 

81 ilde cumhuriyet bayramý kutlanacak…
 
Cumhuriyetimiz bir yaþ daha büyüyecek…
 
Atamýzýn kurduðu, þehit kanlarýyla sulanan, ülkemiz için anlamlý ve bir o kadar da büyük bir bayram…
 
Bayramlarýn en büyük özelliði toplu olarak kutlanýp, o günü ve o aný ölümsüzleþtirmektir…
 
Dikkatleri üzerine en çok çeken il ise Ankara’dýr…
 
Televizyonlar en çok Ankara ya zaman ayýrýr,
 
En çok haberi oradan verirler…
 
Çünkü baþkenttir…
 
Atatürk’ün kurduðu cumhuriyetin baþkenti…
 
Gece geç saatlere kadar uzayan fener alaylarý ve cumhuriyetimiz onuruna verilen resepsiyonlar kutlamanýn diðer bir etkinliðidir…
 
Kabul töreni de denilen resepsiyona devlet erkaný, dýþ ülke temsilcileri ve siyasi partilerden çok sayýda katýlým olur…
 
Tek bir amaç vardýr,
 
Cumhuriyetimizi kutlamak ve onura etmektir…
 
Bizlere emanet edilen cumhuriyete sadakatimizi göstermektir.
 
Cumhuriyet kimselerin tekelinde deðildir.
 
Cumhuriyet ulusumuzundur…
 
Bu topraklar üzerinde yaþayan halklarýndýr…
 
Ýsteyen herkes cumhuriyetimizin yeni yaþýný kutlayabilir…
 
Davulla, zurnayla, halayla, türküyle, þarkýyla…
 
Yaþasýn cumhuriyet nidalarý atýlýp,
 
Araçlarla þehir turu, konvoylar düzenlenebilir…
 
Çünkü en büyük bayram bu bayram…
 
Yani CUMHURÝYET!
 
Bayramlar da küskünlükler olmamalý,
 
Hele ki cumhuriyet bayramýnda…
 
Aksine, kenetlenerek, sýmsýký yumak gibi kaynaþmalýyýz…
 
Ülkemizin birliðine ve bütünlüðüne karþý olanlara, iyi bir mesaj,
 
Düþmaný sevindirmek yerine, gözdaðý vermeliyiz…
 
Bizler buradayýz,
 
Cumhuriyetimizde burada,
 
Hala diri,
 
Hala genç,
 
Ve hala ATATÜRKÇÜ !
 
Bunu herkese, dünyaya göstermeliyiz…
 
29 Ekim cuma günü,
 
Aile fertlerimizle birlikte,
 
Bayramlarýn kutlanacaðý alanlarý, ellerimizdeki ATA ve BAYRAK resimleri ile donatýp,
 
Cumhuriyetimizin yeni yaþýný coþkuyla karþýlayalým…
 
Unutmayalým ki,
 
Bu ülke bizlerin…
 
Baþka da TÜRKÝYE yok!
 
Herkesin cumhuriyet bayramý kutlu olsun. Esen kalýn.
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3551 Defa Okundu
2010-10-26

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARSerin Civelek 2010-10-28
Bayramýmýz kutlu olsun

Cumhuriyet Bayramý tüm ulusumuza kutlu olsun. Atatürk ilke ve inkýlaplarý her daim rehberimiz olacaktýr. Atatürk ve silah arkadaþlarýna Allahtan rahmet diliyorum.

Þahsenem Tanrýverdi 2010-10-27
cumhuriyet kutlu olsun

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün bizlere emenet ettiði cumhuriyet bayramýný kutluyor,Aziz þehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.

Rabia 2010-10-27
Yaþasýn cumhuriyetimiz

Cumhuriyetimizi kuran Ulu önder Atatürk'e ve onun silah arkadaþlarýný rahmetle anýyor, cumhuriyetimizin yeni yaþýný kutluyorum. Ýsmail bey yazýnýz beni bayaðý etkiledi. Sizi de en iyi dileklerimle kutluyorum. Rabia

HAKKI ERCAN 2010-10-27
Kutlarým

Cumhuriyetimize verdiðin deðerden dolayý þahsýnýzý kutlarým.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır