KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HZ. ÝMAM HüSEYN... CENNET GENçLERNN EFENDS

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HZ. ÝMAM HüSEYN... CENNET GENçLERNN EFENDS

 Hz. Ýmam Hüseyin... Cennet gençlerinin efendisi

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Hz. Ýmam Hüseyin... Cennet gençlerinin efendisi” YAZISI:

Ehlibeyt imamlarýnýn üçüncüsü,

Peygamber soyunu devam ettiren iki kiþiden birisi...

Allah’ýn tertemiz kýldýðý ve yanýna aldýðý peygamber torunu.

Allah’ýn þefkat yaðmuru ile beslediði,

Allah’ýn, kendinden bütün kirleri giderdiði,

Eþsiz insan!

Felsefesi diðer insanlarýn dünya görüþlerinden farklý bir insan…

Yaþamý boyunca doðruydu,

Dürüsttü ve adaletliydi.

Hoþgörü,

Ahlak,

Cömertlik,

Merhamet,

Cesaret,

Zulme yüz vermemek…

Ýrfan, kudret, kabiliyet,

Yüreðinde Allah’a kulluk ve Allah korkusu vardý.

Ne yazýk ki o kötü, o kara gün gelip çatmýþtý…

Kötülüðü,

Yalaný,

Düzenbazlýðý,

Kirlenmiþliði,

Kokuþmuþluðu,

Zulmü,

Despotizmi, nekesliði ve namertliðin temsili Yezit!

Yezid’in kahpe pususu ve kahpe planlarýyla,

Kutsal insanýn katledildiði acý dolu bir günün adý ise Aþura…

Peygamber torununun þehit ediliþinin adý.

Hicretin 61. yýlýnýn muharrem ayý…

Ve… Onuncu gün….

O gün þehadet þerbetini içecek olan,

Güzel yüzlü, gözü nurlu insan Ýmam Hüseyin’di…

Hüseyin, torunlardan bir torundu.

Çevresinde yeminler edilen,

Cennet gençlerinin efendisi,

Ehlibeytin nazlý çiçeðiydi…

Kerbela’da bir oðuldu!

Tarihin de tanýk olduðu,

En mükemmel babanýn, annenin ve dedenin baðrýnda büyüyen birisi,

Kerbela çölünde gelmiþ geçmiþ en büyük destaný, asil kanýyla yazan;

Peygamber torunu Ýmam Hüseyin’di…

Erdemli,

Ýlkeli,

Ölçülü,

Kýyam,

Þehadet,

Yiðitlik,

Kahramanlýk,

Fedakar ve gönüllerin elçisi,

Ýmam Hüseyin’di!

Ýrfan sahibi güzel insandý!

Bir þehit var ki Kerbela’da,

Otuz dört kýlýç,

Otuz üç mýzrak yarasý,

Kerbela’da bir bir topraða düþen yiðitler…

Selam olsun Kerbela þehitlerine!

Selam olsun Cennet Gençlerinin Efendisi Ýmam Hüseyin’e!

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4277 Defa Okundu
2015-10-18

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNesli Çay 2015-10-20
Ya Hüseyin!

Yoluna canlar feda olsun Ya Ýmam Hüseyin...

Yonca Sevil Ýstanbul 2015-10-19
Yazýnýz oldukça güzel

Tek kelime ile "mükemmel" bir yazý!

Tülay Aydýn 2015-10-19
Mekanlarý Cennet Olsun

Çok kere kitaplardan okumuþtum.Okudukça da çok aðlamýþtým. Hz. Ýmam Hüseyin ve 72 arkadaþýnýn islamiyet için ne denli zorlu bir mücadeleleri olmuþ çok iyi biliyoruz.Mevlam mekanlarýný cennet etsin.

ekrem tosun 2015-10-19
selam olsun

Ne güzel sade bir dille anlatmýþsýnýz ismail bey.Büyük bir haz duydum okurken. Kerbela þehitlerine selam olsun.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır