KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DüþLEDðMZ HAYAT…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         DüþLEDðMZ HAYAT…

 Düþlediðimiz hayat…

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Düþlediðimiz hayat…” yazýsý:

Bu günlerde, vatandaþýmýz halinden oldukça memnun…

Vergilermiþ,

Borçmuþ,

Harçmýþ,

Umurlarýnda deðil hiç biri…

Acýktým, sözcüðü yalnýzca ramazan aylarýnda kullanýlan klasik bir deyimden baþka bir anlam taþýmýyor.

Ülkede aç insana rastlamanýz mümkün deðil.

Ramazan ayý iftar çadýrlarýmýzý bile hayrýmýza üçüncü dünya ülkelerine yolladýk.

Tonlarca nohut ve çeltiði de üzerine ek olarak gönderdik…

Yoksulluk!

A,  a, a,  o ne kelime?

Tok yatýp, zenginlikle kalkýyoruz…

Demokrasi dediðin þey ise takýr takýr iþliyor.

Maþallah saat gibi…

Milli gelir daðýlýmýmýz dostlar baþýna…

Allah daha iyisini komþu ülkelere nasip eylesin.

Hemen her gün Kibariye þarkýlarýný söyleyip, onunla dans edip,

 “O o masitka mastika” nakaratý ile tempo tutuyoruz…

Gelirimiz o kadar iyi ki vergi dairelerinin önünde mükellefler sýraya girmiþ vaziyetteler…

Vergilerini deðil taksitle ödemek, peþin yatýrabilmek için adeta yarýþýyorlar.

Terör mü?

O sadece Amerikan sinema filmlerinde olabilir...

Gerçeði biteli yýllar oldu!

Aç yok,

Ýþsiz yok…

Yoksul yok!

Yoksulluk yok!

Þairin dediði gibi “bedava yaþýyoruz bedava”

SGK, Bað Kur, ES, emeklilerimiz bu aralar tatil yerleri broþürleri ile meþguller…

Önümüzde ki yaz mevsiminde gidecekleri dýþ ülke gezileri için yerlerini þimdiden ayarlamanýn telaþý içerisindeler.

Memurlar,

Ýþçiler,

Köylüler,

Esnaflar;

Kazandýklarý paralarý carcur edecekleri yerler arýyorlar…

Herkeste bir memnuniyet telaþý ki sormayýn gitsin!

Her günümüz sinemada, tiyatroda geçiyor.

Ve bir kabare de hepimiz mýrýldanýyoruz

Lüüükküs hayaaat… Oooh ne rahaaat!

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3092 Defa Okundu
2015-12-13

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNevzat Hoca 2015-12-14
Beðenerek okudum.

Mizansel bir anlatým. Mesaj güzel kutlarým.

Aylin Y. 2015-12-14
bu bir rüya mý?

ismail bey beni rüyalar alemine götürdünüz. bitmesini istemediðim bir rüya.böylesi ancak rüyalar aleminde olur. sevgiyle kalýn

metin 2015-12-13
yüz bin defa selam sana

yüreði güzel insan yine 12 den vurmuþsun. hepimizin sesi oldun. mevlam senin yolunu açýk etsin

Gencehan Kars 2015-12-13
mevlam seni korusun

KURBAN OLÝM KALEM TUTAN ELLERE

BROÞÞÞ TEZHARAP GENÇLÝK 2015-12-13
SENÝ VERENE GURBAN OLÝM!!!

senin cannnýný yiyim ismail aðabeði ne güzel anlatmýþsýn. hayal bile olsa uçtum uçtum kral!!!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır