KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖYLE çMDEN GEçT K ZAMAN…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ÖYLE çMDEN GEçT K ZAMAN…

 Öyle içimden geçti ki zaman…

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Öyle içimden geçti ki zaman…” yazýsý:

Yetmiþli yýllarýn ortasýný ve çocukluðumu hayal ettim…

Hepsi bir film þeridi gibi gözümün önünden altmýþ saniyede geçiverdi…

Bir dakika içerisinde kafamda canlandýrdýðým bir kýsa metrajlý filme gözattým...

Küçücük bir çocuktum…

Mahallemizin orta yerinde tenekeci Abullah usta ve bakkal Ýsmet’in küçük sade bir dükkanlarý vardý…

Her ikisinin de aylýk muhasebesini tutuðu küçük birde ajandasý…

Bütün mahalle halkýnýn isimi o defterin içerisinde mevcuttu.

Ýlkokul terk olmasýna raðmen, Abullah ustanýn milimetrik hesaplarý ve tenekeden yaptýðý sobalar görülmeye deðerdi…

Yaz tatili boyunca tenekeci Abullah ustanýn yanýna takýlýp, galvanizli saclara verdiði estetik güzelliði izlerdik…

Verilen sipariþleri onunla beraber bitirirdik…

Mahalle halký akþamlarý sinemaya, sinemaya gitmek istemeyenler ise “arkasý yarýn” adý verilen radyo programý dinlerdi…

Düðünler olurdu yaz mevsimi boyunca…

Kýlýk kýyafet aylar önceden hazýrlanýrdý.

Terziye provaya gitmek iþin deðiþik bir havasýydý…

Erkek takým elbisesi ve kadýnlarýn gece kýyafeti olan tuvalet, aylar öncesinden dikilirdi…

Yazlýk ve kýþlýk modeller, çocuk ve garson boy olarak adlandýrýlan kýyafetlerin güzelliði görülmeye deðerdi…

Salon düðünlerinde tango, twist, mahalle düðününde kent barý…

Genç kýzlarýn ve erkeklerin sevdiklerine kaçamak bakýþlarý iþin tuzu biberiydi…

Mahallemizde Ali kaptan belki yoktu ama tren makinisti Ali dayý vardý…

Ali makinistin teni ile lokomotifi ayný renkteydi…

TCDD armalý gociyi vardý sýrtýnda her daim…

Ali dayý çapkýn filanda deðildi!

Tek bildiði karýsý Birsen’di…

Avrupa filanda görmedi…

Allah var yukarýda Rusya’ya treniyle çok gidip geldi.

Beysafa dayýnýn köhne sinemasýnda izlediði filmde gördü aþký, ihaneti… Orada tanýdý ne olduðunu…

Bir tek hobisi vardý, o da,

Boþalan yað tenekelerine çiçekler ekerdi…

 “Kýz güzeli, dilber dudaðý, begonya…”

O yýllar komþuluk ve dostluk vardý…

Kýþ ortalarýnda kömürü biten komþusundan borç kömür alýp, üzerinden gün geçmeden iade edilirdi…

Þimdiki gibi yardým kömürleri de daðýtýlmýyordu…

Onurlu fakirler vardý!

Komþunun kýzýna kem gözle bakana “yan” bakýlýr, tavuðuna "kýþþþ" denene, “hiþþtt” denilirdi…

Ne günlerdi be, dedim aniden içimden…

Eskilere dalýp gitmem, kafamdan yavaþ yavaþ daðýlýrken, irkilip dünya ya tekrar baktým…

Öyle bir içimden geçti ki zaman,

Sadece þunu düþündüm,

ne altýn,

ne sevgili,

ne hayat,

ne ölüm,

ne huzur,

ne de mutluluk daima seninle kalamaz.

Yalnýz tek bir þey kalýr…

Hatýralar!

O da mezara kadar.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4788 Defa Okundu
2016-05-22

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARKURBAN DAL 2016-05-28
Bu yazýnýzdan çok etkilendim

Ýsmail bey bana böylesi güzel bir nostaljiyi yaþattýðýn için çok teþekkür ederim.

sabah gül 2016-05-23
güzel günlerdi

Çok beðendim. Ah o yýllar ne demeli vefalý insanlar

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır