KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ETNZ AZ OLSUN AMA NSANLýðýNýZ çOK OLSUN…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ETNZ AZ OLSUN AMA NSANLýðýNýZ çOK OLSUN…

Etiniz az olsun ama insanlýðýnýz çok olsun…

 

Çocuðu babasýna sordu;
“Bu bayramda mý kurban kesmeyeceðiz?”
Baba içini derinden çekti,
Tokmak gibi yüreðine indi bu soru…
“Evet, bu yýlda kesmeyeceðiz”
Anne yüreði alev aldý…
Kafasýný göðsüne bastý oðlunun.
Teselli etti…
“Bu yýl deðil gelecek yýl kesin… Kesin alacaðýz !”
Oðlan gülümsedi,
Ýnandý…
Ýnanmasa da inanmýþ gibi davrandý!
Her yýl kurban bayramlarýnda isyaným, serzeniþim ayyuka çýkar…
Elinde avucunda olmayan insanlar,
Ele bakýp dururlar…
Etrafa yayýlan kebap kokularý,
Nefsini bastýrmaya çalýþan minik çocuklar…
Evine deðil kurbanlýk götürmeyi,
Kuru ekmek parasý bulamayan nice aileler…
Allah yoluna kesilen,
Kabul edilip, edilmeyeceði bile tartýþýlacak olan kurbanýný düþünmeksizin,
Kaç kilo ete kavuþacaðýnýn hesabýný yapýp duran, et oburlar var!
Buzdolabýna yýðýnla doldurulan, paketlenen kýymalar,
Ýki ay boyunca tadý çýkarýlarak yenilen, kurban etleri!
Günümüzde kurbaný kesmeyi marifet bilenler,
Azýcýkta yardým yapmayý marifet bilseler ne iyi olurdu…
Tok insanýn, aç insanýn halini bilmediði, görmediði, adaletsiz bir dünyada yaþýyoruz!
Toplum olarak suçluyuz!
Paylaþmayý sadece sanal alem de yapýyoruz…
Beðeni týkladýk mý iþlem bitmiþ oluyor.
Birde yoksulun kapýsýný týklatmasýný yapabilsek ne güzel olurdu!
Yoksulun gerçek dünyasýndan bihaber, aç insanlarý kaderlerine býrakýyoruz…
Terk ediyoruz o güzel insanlarý!
Dokuz gün tatili olan,
Bir kurban bayramý daha geldi kapýmýza dayandý…
Býçaklar, tavalar, tencereler hazýr…
Hazýr olmayan tek þeyimiz ise vicdanýmýz!
Herkesi, bu kurban bayramýnda vicdanlarýný, insani duygularýný yoklamaya davet ediyorum…
Yiyecek etiniz az olsun ama, insanlýðýnýz çok olsun!

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5545 Defa Okundu
2016-09-10

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARHAKKI ERCAN 2016-09-16
SELAMLAR.

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN ÝSMAÝL BEY. ÇOK BEÐENDÝM.SELAMLAR.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır