KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖYLE BR çMDEN GEçT K ZAMAN…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ÖYLE BR çMDEN GEçT K ZAMAN…

Öyle bir içimden geçti ki zaman…


Dram…
 
Hüzün…
 
Ýhanet…
 
Ýhanete karþý ailece yapýlan dayanýþma ve mücadele…
 
Karþýt görüþlü gençlerin fikir çatýþmalarý…
 
Adý da "öyle bir geçer zaman ki…"
 
Klasik ve nostalji dizi olmasýna raðmen, izlemeye en çok deðer bulduðum, yalnýzca tek bir þey vardý…
 
Sette ki dekor ve Osman…
 
Beni cezbeden sadece bu ikisi oldu…
 
Bu iki þey  özlemini çektiðim o yýllara götürdü…
 
O yýllara ait bulabildiði tek malzemeydiler…
 
Bir yandan diziyi izlerken, diðer tarafýmda eski günleri çaðrýþtýrdý usumda…
 
Yetmiþli yýllarýn ortasýný ve çocukluðumu hayal ettim…
 
Hepsi bir film þeridi gibi gözümün önünden altmýþ saniyede geçiverdi…
 
Bir dakika içerisinde kafamda canlandýrdýðým bir kýsa metrajlý filme gözattým...
 
Küçücük bir çocuktum…
 
Mahallemizin orta yerinde tenekeci Abullah usta ve bakkal Ýsmet’in küçük sade bir dükkanlarý vardý…
 
Her ikisinin de aylýk muhasebesini tutuðu küçük birde ajandasý…
 
Bütün mahalle halkýnýn isimi o defterin içerisinde mevcuttu.
 
Ýlkokul terk olmasýna raðmen, Abullah ustanýn milimetrik hesaplarý ve tenekeden yaptýðý sobalar görülmeye deðerdi…
 
Yaz tatili boyunca tenekeci Abullah ustanýn yanýna takýlýp, galvanizli saclara verdiði estetik güzelliði izlerdik…
 
Verilen sipariþleri onunla beraber bitirirdik…
 
Mahalle halký akþamlarý sinemaya, sinemaya gitmek istemeyenler ise “arkasý yarýn” adý verilen radyo programý dinlerdi…
 
Düðünler olurdu yaz mevsimi boyunca…
 
Kýlýk kýyafet aylar önceden hazýrlanýrdý.
 
Terziye provaya gitmek iþin deðiþik bir havasýydý…
 
Erkek takým elbisesi ve kadýnlarýn gece kýyafeti olan tuvalet, aylar öncesinden dikilirdi…
 
Yazlýk ve kýþlýk modeller, çocuk ve garson boy olarak adlandýrýlan kýyafetlerin güzelliði görülmeye deðerdi…
 
Salon düðünlerinde tango, twist, mahalle düðününde kent barý…
 
Genç kýzlarýn ve erkeklerin sevdiklerine kaçamak bakýþlarý iþin tuzu biberiydi…
 
Mahallemizde Ali kaptan belki yoktu ama tren makinisti Ali dayý vardý…
 
Ali makinistin teni ile lokomotifi ayný renkteydi…
 
Beyaz pardösü giymedi Ali kaptan gibi…
 
TCDD armalý gociyi vardý sýrtýnda her daim…
 
Ali dayý ne Carolin’i gördü, nede yanýndan geçti…
 
Tek bildiði karýsý Birsen’di…
 
Ýspanya filanda görmedi…
 
Allah var yukarýda SSCB ne treniyle çok gidip geldi.
 
Beysafa dayýnýn köhne sinemasýnda izlediði filmde gördü ihaneti, orada tanýdý ne olduðunu…
 
Bir tek hobisi vardý, o da,
 
Boþalan yað tenekelerine çiçekler ekerdi…
 
“Kýz güzeli, dilber dudaðý…”
 
O yýllar komþuluk ve dostluk vardý…
 
Kömürü biten komþusundan borç kömür alýp, üzerinden gün geçmeden iade edilirdi…
 
Þimdiki gibi yardým kömürleri de daðýtýlmýyordu…
 
Onurlu fakirler vardý…
 
Komþunun kýzýna kem gözle bakana “yan” bakýlýr, tavuðuna "kýþþþ" denene, “hiþþtt” denilirdi…
 
Ne günlerdi be, dedim aniden içimden…
 
Eskilere dalýp gitmem, kafamdan yavaþ yavaþ daðýlýrken, irkilip televizyona tekrar baktým…
 
Öyle bir içimden geçti ki zaman,
 
Sadece þunu düþündüm,
 
ne altýn,
 
ne sevgili,
 
ne hayat,
 
ne ölüm,
 
ne huzur,
 
ne de keder ve mutluluk daima seninle kalamaz.
 
Yalnýz tek bir þey kalýr…
 
Hatýralar…
 
O da mezara kadar.
 
Yeniden görüþmek üzere…
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7727 Defa Okundu
2010-12-23

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARSAVAÞ HOCA 2010-12-28
KUTLARIM

iSMAÝL BEY YAZINIZDAN DOLAYI KUTLUYORUM. BÝR ARADA FIRSATINIZ OLUR ÝSE KARSIN SOSYAL VE EKONOMÝK ALANINDAKÝ BOÞLUKLARINADA DEÐÝNÝR ÝSENÝZ ÇOK GÜZEL OLACAKTIR. YAZINIZI ZEVKLE OKUDUM. BAÞARILAR DÝLÝYORUM

soykan 2010-12-27
Fragmanýn güzel olmuþ hocam

Hocam bu ne güzel bir yazý. Hem eleþtiri yerinde, hemde gerçek kesitten kaleme aldýðýn kýsa film fragmanýn müthiþ olmuþ. Yakýþýr sana senaryo yazarlýðý. Vay be kimin hocasýymýþ.

Rabia 2010-12-27
Daha güzel.

senin gözünün önünden geçen kýsa metrajlý filmin daha güzel.Rabia

Burhan Yikici 2010-12-26
Binnur Rüye Aydýn Hanýma

Binnur ahným affýnýza sýðýnarak cevap yazýyorum. lütfen yanlýþ anlamayýn. Yazý zaten geçmiþten güzel anýlar içeriyor. Siz yazýyý ihanet ve hüzne deðiniyor diye eleþtirmiþsiniz ama yazýnýn içeriðinde her hangi olumsuz bir yön yoktur. Hatta diziyi yüzeysel olarak eleþtirmiþ bence. Yazýyý tekrar okursanýz ne demek istediðimi daha iyi anlamýþ olacaksýnýz. Ama lütfen bu yazýyý yüzeysel deðilde biraz derinlemesine okuyunuz...

Binnur Rüya Aydýn Ankara 2010-12-26
Buyazýnýz

Dizinin çok izlenmesi aile dramýndan ziyade herkesin eski günlerden kendine biraz pay çýkarmasý olarak algýlanýyor. Bu yazýnýz o günlerin güzel olan yanýný anlatmalýydý. Ýhaneti ve hüzünü deðil. Ben böyle anladým.

SONHAYAT YORULMAZ 2010-12-25
Emeðinize yüreðinize saðlýk.

Bu yazýnýzý okurken bana babamý hatýrlattýnýz. O da o yýllar marangozdu. Annem ise aile yani bayan terzisiydi. Evde makinasýnda verilen sipariþleri yerine getiren emekçi bir kadýndý. Ýpek kumaþlardan diktiði gece kýyafetlerini unutamam. Bana anne ve babamý yeniden hatýrlattýnýz. Emeðinize yüreðinize saðlýk.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır