KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS’A HOþ GELDN ATAM!

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KARS’A HOþ GELDN ATAM!

 Kars’a hoþ geldin atam!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Baþyazarý Ýsmail Akyýldýrým’ýn, “Kars’a hoþ geldin atam!” yazýsý:

Her yýl 6 Ekim’de…

Babamla beraber Kars tren garýna giderdik.

Bir siyah lokomotifin sireni uzunca çalardýr…

Kalabalýðýn arasýndan hoplayarak zýplayarak trenin geliþini izlemeye çalýþýrdým…

Trenin içerisinden gerçekten Atatürk inecekmiþ gibi olurdum

Çocuk yüreðim çýrpýnýrken, Atamýzýn büyük bir büstü trenden indirilirdi…

Bir garip olurdu o anki duygularým…

Karmakarýþýk bir hal alýrdým…

Oysa benim beklediðim sarý saçlý, mavi gözlü elinde fötrü olan canlý birisini görmekti…

Hiç umudumu yitirmedim…

Her yýl 6 Ekim oldu muydu, mutlaka Atamý görmek için Kars tren garýna özlem ve hasretle giderdim..

Sarý saçlý mavi gözlü Atamý görmeye.

Fakat umduðumu bir türlü bulamýyordum…

Çocuk ruhum ve benliðimle Atamýn yolunu bekler dururdum…

Yine uzunca çalan siren ve kara bir lokomotif (!)

Ardýndan trenden indirilen Atatürk büstü…

Kaç defada rüyama girdi…

“Atamý göreceðim…”

Ümidi ile yatýp kalktýðýn içindir dediler.

Belki güleceksiniz ama…

Þimdi bile Kars tren garýna dolaþmaya gittiðimde çocukluk duygularýmý yaþýyorum…

Sanki Atam bir yerlerden çýkýp gelecekmiþ gibi oluyorum (!)

Duygularýmý garip görmeyin…

Bu duygu benim çocukluk yýllarýmda iyi bir Atatürk sevgisi ile yetiþmemle alakalý bir durum…

Olmasý gereken de budur zaten…

Ata sevgisi…

Ýlkokul yýllarýnda öðrenmiþtim bu þiiri…

“Babasýndan önce onun adýný,

Öðretiyor oðluna Türk kadýný,

Ondan aldýk yaþamanýn tadýný,

Bahtiyarýz, bahtiyarsa Atatürk…”

Ýþte tren garýndaki uzunca bekleyiþimin nedenleri ve sýrrý bu þiirde saklý…

Her yýl 6 Ekim de o yýllara giderim.

Ve hala Atamýn yolunu gözler dururum…

Hoþ geliþler ola Mustafa Kemal Paþa,

Askerin milletin bayraðýnla çok yaþa…

Cumhuriyetin var olduðu müddetçe, bu þarkýlar ve þiirler hep çalýnacak, hep söylenecek…

Sýnýr kenti,

Serhat ili,

Gazi Kars’a hoþ geldin Aziz Atam !

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 526 Defa Okundu
2017-10-06

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır