KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GAZETEC KMDR?

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         GAZETEC KMDR?

Gazeteci kimdir?

Eþitlik için yazdým,

Eþitlik için söyledim,

Eþitlik için dayak yedim,

O günleri göremeyeceðimi bilsem de,

Birilerine o günleri gösterebilmek için öldüm.

Bu sözler Ahmet Arif’in…

Gazetecilik böyle bir þey olmalý…

Söylemeli, yazmalý, yazabilmektir.

Haksýzlýklarýn karþýsýnda durabilmektir…

Gazeteci demek; ahlaklý, namuslu, dürüst ve çalýþkan kiþilerdir…

Kanunlara saygýlýdýr…

Basýn ahlak yasalarýna uyan demektir…

Halkýn sesi, gözü kulaðýdýr.

Emekçidir,

Verilen emeðe saygý duyan insandýr.

Bir gazetenin baskýya hazýr gelmesi için gece gündüz çalýþandýr.

Sýcak taze haberleri okuruna an be an ulaþtýran basýn emekçisidir…

Beyini ve akýlý en hýzlý çalýþandýr…

Sorulara anlýk yanýt verebilendir…

Data banktýr.

Milyonlarca sözcük bilendir…

Haber için yaþamýný riske atabilendir.

Onun kutsal mabedi haberdir…

Haber onun ekmeðidir.

Her kesime hitap edebilendir…

Renk, dil, din, mezhep ayrýmý yapmayandýr…

Evrenselliði savunandýr.

Hayata bakýþ açýsý çok geniþtir…

Barýþ yanlýsýdýr.

Zeytin dalý, beyaz güvercin sempatizanýdýr…

Yitikleri bulup kavuþturan,

Ülkesinin baþarýsýna sevinen, baþarýyý sür manþetten, bayram havasýnda verebilendir.

Bayramlarý darülaceze de geçiren,

Yaþlýnýn elini öpüp, bayram þekeri ikram edebilen,

Ülkesini dýþarýya karþý korkusuzca savuna bilendir…

Savaþta,

15 Mayýs 1919 da düþmana ilk kurþunu sýkandýr!

Ve gazeteci kimdir?

Dünya basýn özgürlüðü sýralamasýnda,

178 ülke arasýnda, 102’nci sýradan 138’inciliðe gerileyendir.

Yeniden görüþmek üzere

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7570 Defa Okundu
2011-03-05

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARErcan KALKAN 2011-03-10
iyi ki varsýnýz.

iyi ki varsýnýz ve yazýyorsunuz Ýsmail Bey.

ÖZLEM KARAKOYUNLU ÇILDIR/ARDAHAN 2011-03-07
Bayýlýyorum

Bayýlýyorum bu adamýn yazýlarýna

Anadoludan bir ses 2011-03-06
Gazetecilik kutsaldýr.

Gazeteciliðin mayasýndan yetiþtiðini kanýtlamýþsýn ismail bey. anadolu basýnýndan yetiþen insan böyle güzel yazar. gazetecilik kutsal bir meslektir. Bir meslek bu kadar güzel anlatýlabilir. selamlar.

Soykan 2011-03-06
fiþek gibi yazý

Hocam yine fiþek gibi ve anlam dolu sözler kullanmýþsýn. Saygýlar hocam.

Öksüz 2011-03-06
gazetecilik budur iþte

Harikalar yaratmaya devam ediyorsun. Harika nir yazý çýkarmýþsýn. Kutlarým. Gazetecilik budur iþte.

Jale istanbul 2011-03-06
basýn hür olmalýdýr

insanlarýn demeokrasiye güvenmesi basýn yoluyla geçer. basýn hür olmalý ki insanlar demokrasinin varlýðýný anlasýn. yazarý kutlarým mesaj güzeldi.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır