KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

... 81 L HEYECANLA BEKLED…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ... 81 L HEYECANLA BEKLED…

81 il heyecanla bekledi…

Benim adamým olursa,

Benim partim gelirse,

Benim adamým meclise girer ise…

Eteðinden tutulacak vekil adaylarý aranmaya baþlandý.

Nefesler tutuldu, telefonlar kitlendi, bekleyiþ devam ediyor…

Ya Allah, Bismillah…

Adaylar açýklanýyor.

Vaatler yarýndan itibaren takýr takýr iþlemeye baþlayacak…

Okul,

Yol,

Su,

Kanalizasyon,

Hayvancýlýk,

Tarým,

Ýþsizlik,

Afet,

Gelir daðýlýmý,

Eðitim,

Spor,

Ekonomi,

Ýthalat,

Ýhracat,

Ýnsan haklarý,

Vergi düzenlemeleri,

Sosyal adalet…

Bunlar için uðraþ vereceðiz diyecekler.

A ha da buraya yazýyorum…

Seçildikten üç ay sonra bunlarý yöresinde görene aþk olsun diyeceðiz.

Acemilikleri geçince meclise bile gelmeyecekler…

Hepsi zaten Ankaralardan, Ýstanbullardan, Ýzmirlerden aday olmak için gelmediler mi memleketlerine?

Hakkari’ye Ankara’dan aday…
Ýstanbul’dan Tokat’a,
Ýzmir’den Van’a,
Ankara’nýn Çankaya’sýn dan ise Kars’a…

Vekil olabilmek için…

Olacaklarda…

Varlýklý, parasý çok olanlar aday oluyor ve seçiliyor.

Olmayanlar ise oy kullanmaya önden davet ediliyor.

Bu saatten sonra,

Olan olmuþtur.

Ve…

Alýþýlmýþýn ötesinde, tüm ön yargýlarý yýkan,

Yeni eylemler,

Yeni insanlar,

Yeni düþünceler,

Doðrunun son halinde,

Doðru olarak algýlanan siyasetçilere de fýrsat verme zamaný da doðmuþtur.

Ezber bozmaya var mýsýnýz?

Yeniden görüþmek üzere

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6930 Defa Okundu
2011-04-10

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARSoykan 2011-04-16
Helal olsun hocama

Benim hocam Karsýn Yýlmaz Özdili. Helal olsun nokta atýþý gibi yazmýþsýnýz. Ýçimden bir ohh demek geldi. Saygýlar hocam..

NURETTÝN 2011-04-15
SÝYASET ALDATMACADIR

KALEMÝNE SAÐLIK. SEN YAZARSINDA BÝZLER OKUMAZMIYIZ.SÝYASETÝN NE KADAR ALDATMACA OLDUÐUNU ANLADIK. SELAMLAR NURETTÝN

ediz 2011-04-14
yazara teþekkürler

Yaz ismail bey. Gerçeðin orta yerinden konuþmuþsun.

OÐUZ (EMEKLÝ ÖÐRETMEN) 2011-04-13
Temel onlarýn

Siyasete yeni yüzler gerek. Görünen o ki yine ayný filimleri izleyeceðiz. Ele aldýðýnýz konu gerçeðin kendisidir. Birde eski siyasileri eleþtirseniz. Temeli onlar atmýþtýr.

Rabia 2011-04-13
Ýyi ders

Ýyi bir ders. Kutlamak gerek sizi.Rabia

Ýlimdar 2011-04-11
saygý duyuyorum

nabýza göre þerbet veren yazarsýn. halkýn demek isteyip de diyemediðini yazan adamsýn. yazdýðýna saygý duyuyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır