KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SADECE E-POSTALARý GELD

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SADECE E-POSTALARý GELD

Sadece e-postalarý geldi

Ýþçi denince emek…

Hak denince adalet…

Ekmek denince iþ…

Bütün bunlar akýllara gelirdi.

Þimdi öyle mi?

Daha birkaç yýl öncesine kadar bu tezleri savunanlarý,

Ellerinde yaðdanlýkla dolaþmaya baþlamýþ vaziyette gördüm.

Onlara bu saatten sonra, argo deyim ile “ortam” lazýmdý…

Merhaba demeye fýrsat bulamadýklarý, yakýndan tanýmadýklarý insanlarýn poster resimleri   ile temayüllerde bar baþý çektiler…

Ne saðcý olduklarý belliydi ne de solcu.

Orta halli sofucuydular…

Ýslam’ýn beþ þartýndan ikisini bilmeyenler,

Baþýmýza dindar kiþi kesildiler aniden…

Kültür, sanat,

Heykel, resim,

Müzik, tiyatro,

Onlar için manzara-i ucubeydiler artýk…

Sekiz yýl önce Halkçý, þimdilerde Hakk’çý oluverdiler.

Bu oportünizmin yeni vizyonuydu.

Gösterime gireli iki hafta filan oldu…

Bu yýl diziye girenler her ne hikmetse daha da çoðaldý.

Sanal dünyada “iþimiz hizmet” denildi…

Hizmet vermeden Ankara’nýn yolu erken tutuldu.

Ardýndan,

Sadece e-postalarý geldi…

Filan þahýslar teþekkür ettiler diye...

Neyin teþekkürüydü bu?

Dediler ki,

Misafirperverliðimize…

Misafire hizmet ettirmek hangi dünya literatürün de görülmüþtür?

Ha’þa bizler misafirimize hizmet ettirecek oðullar mýyýz?

Bizlerin felsefesinde misafirimize hizmet ettirmek, geleneðimize, göreneðimize yakýþýr mýydý?

Bir iki günlüðüne geleceksin, sonra bize hizmet etmek için birde üstüne üstlük hizmetkarlýðýnýzdan dolayý teþekkür edeceksin…

Düþündürücü deðil mi?

Hani sözün bittiði yer derler ya,

Onu da Hayyam’a býrakayým…

Bir elde kadeh, bir elde Kuran;

Bir helaldir iþimiz, bir haram.

Þu yarým yamalak dünyada ne tam kafiriz,

Ne tam Müslüman.

Yeniden görüþmek üzere
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5995 Defa Okundu
2011-04-27

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARÝskender Baytuð Derince 2011-04-29
Seninle gurur duyuyorum

Kalemin duayeni. Yetiþtiðin anadolu basýný seninle gurur duyuyor. Her zaman gerçeðin doðrunun sesi ol. Sana baþarýlar diliyorum.Bu yazýný çok beðendim. Kutlarým.Ýskender

Sarýkýz Duran 2011-04-28
Ýsmail bey...

bunlarýn hepsi aristokrat.

Rabia 2011-04-28
Ýyi dokunmuþsunuz

Gazeteciler gerçeði yazar.Bu o gerçek yazýlardan birisi. Selamlar Rabia

Ünsal ( Klaxs Müh. Ýnþ. ) Merter 2011-04-28
Bravooo!

Görüþler siyasete yenik düþtü.Yüreðini ortaya koyduðun için seni kutluyorum.

Bir garip þair 2011-04-28
ÝSMAÝL BEY...

Ýsmail bey gerçeðin sesi,
Tarafsýzlýktýr ilkesi,
Kalemi keskin emeðin sesi,
Doðrudur, doðru kal hep Ýsmail bey!


Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır