KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YYECEK ETNZ AZ OLSUN AMA, NSANLýðýNýZ çOK OLSUN…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YYECEK ETNZ AZ OLSUN AMA, NSANLýðýNýZ çOK OLSUN…

Yiyecek etiniz az olsun ama, insanlýðýnýz çok olsun… 

Çocuðu babasýna sordu;
 
“Bu bayramda mý kurban kesmeyeceðiz?”
 
Baba içini derinden çekti…
 
Tokmak gibi yüreðine indi bu soru…
 
“Evet, bu yýlda kesmeyeceðiz...”
 
Anne yüreði alev aldý…
 
Kafasýný göðsüne bastý oðlunun…
 
Teselli etti…
 
“Bu yýl deðil gelecek yýl kesin… Kesinlikle kurban alacaðýz !”
 
Oðlan gülümsedi…
 
Ýnandý…
 
Ýnanmasa da inandý…
 
Ve benim,
 
Her yýl kurban bayramlarýnda isyaným, serzeniþim ayyuka çýkar…
 
Elinde avucunda olmayan insanlar…
 
Ele bakýp dururlar…
 
Etrafa yayýlan kebap kokularý…
 
Nefsini bastýrmaya çalýþan minik çocuklar…
 
Evine deðil kurbanlýk koyun götürmeyi,
 
Kuru ekmek parasý bulamayan nice aileler…
 
Allah yoluna kesilen,
 
Kabul edilip, edilmeyeceði tartýþýlacak olan kurbanýný düþünmeksizin,
 
Kaç kilo ete kavuþacaðýnýn hesabýný yapýp duran, et oburlar…
 
Buzdolabýna yýðýnla doldurulan, paketlenen kýymalar…
 
Ýki ay boyunca tadý çýkarýlarak yenilen, kurban etleri…
 
Günümüzde kurbaný kesmeyi marifet bilenler,
 
Azýcýkta yardým yapmayý marifet bilseler ne iyi olurdu…
 
Tok insanýn, aç insanýn halini bilmediði, görmediði, adaletsiz bir dünyada yaþýyoruz…
 
Toplum olarak suçluyuz…
 
Paylaþmayý sadece sanal alem de yapýyoruz…
 
Beðeni týkladýk mý iþlem bitmiþ oluyor.
 
Birde yoksulun kapýsýný týklatmasýný yapabilsek ne güzel olurdu…
 
Yoksulun gerçek dünyasýndan bihaber, aç insanlarý kaderlerine býrakýyoruz…
 
Terk ediyoruz o güzel, o mazlum insanlarý…
 
Dört gün tatili olan,
 
Bir kurban bayramý daha geldi kapýmýza dayandý…
 
Býçaklar bilevlendi, tavalar tencereler hazýr…
 
Hazýr olmayan tek þeyimiz ise vicdanýmýz…
 
Herkesi, bu kurban bayramýnda vicdanlarýný, insani duygularýný yoklamaya davet ediyorum…
 
Yiyecek etiniz az olsun ama, insanlýðýnýz çok olsun…
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3949 Defa Okundu
2011-11-05

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLAREmel Sýr (Antalya) 2011-11-07
güzel adam

yazýlarýn çok duygusal. inanýn ilk satýrlar beni yaraladý. güzel olmuþ güzel adam......

semiha eren Ankara 2011-11-07
güzel bir yazý

ders çýkarýlacak ve ayný zamanda güzel bir yazý.kutlarým semiha eren ankara

Ceylan MUMOGLU 2011-11-07
Çok iyi ...

Çok güzel bir yazý.Keþke her kes yardýmsever olsa...

FOTO ÝSMET 2011-11-06
iþte budur

CAN YAZARIM BENÝM. GERÇEK BUDUR ÝÞTE.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır