KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GüLE GüLE BAðýMSýZ KýBRýS’ýN MüCAHT !

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         GüLE GüLE BAðýMSýZ KýBRýS’ýN MüCAHT !

Güle güle baðýmsýz Kýbrýs’ýn Mücahiti !  

Mücadeleci kimliði gözümden bir film þeridi gibi geçti gitti.
 
Ömrünü verdi çok sevdiði Kýbrýs’ýna!
 
Kýbrýs Türkünün vazgeçilmez dava adamý !
 
Rauf Denktaþ !
 
Enosisle mücadelede ve EOKA karþýsýnda Kýbrýs Türklerinin direniþine yön veren Denktaþ!
 
1964 Londra Konferansý’ndan sonra Makarios tarafýndan “istenmeyen adam” olarak ilan edilen Denktaþ !
 
Yeþilada’ya girmesi yasaklanan Denktaþ...
 
Gizlice Erenköy’e çýkarak savaþa katýlan yürekli mücahit!
 
1967’de adaya, kendi yurduna gizlice girerken tutuklanan Denktaþ...
 
Badirelerle geçen bir ömür...
 
BM’nin, Kýbrýs üzerinde oynanan ve kirli oyunlarýna alet olmayan ve tezgahlarýný bozan asil lider...
 
Ve Denktaþ ile kazanýlan bir Kýbrýs...
 
KKTC’nin temelinin atýlmasýna katkýlarý olan büyük dava adamý!
 
KKTC’nin mimarý...
 
Kýbrýs içerisinde yeri doldurulamaz olan baþbuð!
 
1981 yýlýnda ikinci kez devlet baþkaný olan koca yürek!
 
Üç dönem Kýbrýs’ýn, canýndan çok sevdiði aziz topraklarýnýn Cumhurbaþkaný!
 
Maalesef ömrünü Kýbrýs Türkü’ne adayan o büyük dava adamý artýk aramýzda yok!
 
Baþýmýz saðolsun!
 
Denktaþ’ý sevenler saðolsun!
 
Görüþüne, dünya felsefesine saygý duyulacak olan dünya lideri RAUF DENKTAÞ!
 
Ýzinde olmaktan gururu duyacaðým bir DENKTAÞ !
 
Güle güle baðýmsýz Kýbrýs’ýn Mücahiti ! Güle güle !
 
Iþýklar içerisinde uyuyasýn.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4082 Defa Okundu
2012-01-14

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARRabia 2012-01-16
ASÝL LÝDER

Asil lider arýk yok. Yüreðimizde.

Perihan DONE 2012-01-16
Unutulmayacaksýn

Büyük lider, mekanýn cennet olsun. Türk halký ve KKTC seni asla unutmayacak. Ýsmail bey güzel ve duygu dolu yazýnýzdan ötürüde size teþekkür ediyorum.

HAKKI ERCAN 2012-01-16
DUYARLILIÐINA TEÞEKKÜRLER

BU YAZIYA SADECE ÞAPKA ÇIKARILIR. RUHU ÞAD MEKANI CENNET OLSUN..........

FÝLÝZ OL ANKARA 2012-01-15
Denktaþa yakýþan törenle uðurlanmalýdýr.

Büyük bir insandan övgü ile söz etmeniz muhteþem güzel Ýsmail bey. Denktaþ yarým yüz yýldan fazla Kýbrýs için mücaedele etti. Sizn de dediðiniz gibi zorluklarla geçen bir ömür verdi halkýna. Ýnþallah Kýbrýs halký büyük dava damý merhum Rauf Denktaþý layýký ile ebediyete uðurlar. Halkýnýn son görevi gerçekten ona yakýþan bir tören yapmalý. Mekaný cennet olsun.

faruk 2012-01-15
Babamýzdýn.

Sen bizlerin babasýydýn. Kýbrýs halkýnýnda babasýydýn. Kýbrýslý her Türk senin yaptýðýn güzel çalýþmalarý unutmayacaktýr.

Engin Suverenli 2012-01-15
Mekanýn cennet olsun.

Cennette yaptýðýn güzel eserler için övünebilirsin. Ruhun þad olsun yüce baþbuð.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır