KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DOðUDA YAþAMAK ZORDUR EFENDM…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         DOðUDA YAþAMAK ZORDUR EFENDM…

Doðuda yaþamak zordur efendim… 

Aman gazeteci gel bizim köye,
 
Bizde olan türlü halleri de yaz!
Reyhani babanýn dizeleri, geçmiþi uzun yýllara dayanan doðu gerçeklerini gözler önüne sermiþti…
 
Uzunca yýllardan bu yana aslýnda pek çok þey deðiþmedi.
 
Bedir Altunok…
Ajansýmýzýn Genel Müdürü
Bizzat köylere kendisi gitti…
 
Ýþ makinalarýnýn karlý yollarý açmýþ olduðunu görünce bastý deklanþöre!
 
Köylüler, yaz gazeteci, yaz dediler…
 
Bunlar olmasaydý, hayvanlarýmýz açlýktan ve susuzluktan telef olacaklardý.
 
Altunok kayýttaydý…
 
Beyaz esaretten kurtulmanýn hikayesini yazmýþtý kamerasýyla!
 
Açýlan karlý yollar…
 
Sevinen köylüler !
 
Sonra kar temizleme aracýnýn alkýþlar arasýnda köyden ayýlmasýydý mutluðun diðer bir adý…
 
Köyde hayat ulaþýmdý…
 
Hayat, ahýrda mahsur kalan hayvanlarýnýn su içebilmesiydi.
 
Kars köylerinde yaþamaktý diðer bir adý…
 
Paltosuz titremekti.
 
Altý delik ayakkabý ile,
 
Suya, çamura, kara, ayaklarýný deðdirmeden yürümekti…
 
Birde o ayaz karlý kýþ geceleri!
 
Ýnsan boyu kadar karlara saplanarak,
 
Fýrtýnaya boyun eðmeden yürümekti…
 
Hastalýða, zatureye yakalanmanýn korkusu ile dað bayýr dolaþabilmekti.
 
Ve bütün bu yaþanacaklara raðmen,
 
Açlýða, yoksulluða boyun eðmeden yaþamaktý.
 
Doðuda insan olmanýn diðer bir adý ise,
 
Haksýzlýða,
 
Sömürüye,
 
Yalan vaatlere,
 
Boyun eðmeden,
 
Yalvarmadan,
 
Yürümek, yürümekti…
 
Ýstediði yere varýncaya kadar yürümekti!
 
Sonra asa yardýmý ile yürüyen bir nine beliriverdi köy çýkýþýnda…
 
Avazý çýktýðýnca baðýrdý;
 
“Ay gazeteci gardaþ!.... Hele telesme !...”
 
“Men sana deyim aha bunu da yaz…”
 
“Galemin pýðsa da sen sakýn pýðma
 
Yazmaða devam et yarým galmasýn
 
Gýrýlsýn gafesler, bütün vazolar,
 
Çiçehler dalýndan goparýlmasýn…
 
Yaz gazeteci gardaþ yaz!
 
Pýðtým yazý behlemehten!
 
Yazýver de gelsin indiden bu yaz…”
 
Yeniden görüþmek üzere
(BA-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6347 Defa Okundu
2012-02-08

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARDR. NAZMÝYE BARDAK ÝZMÝR 2012-02-09
MEMLEKETE SELAM OLSUN

HEP DÜÞÜNMÜÞÜMDÜR AYAZ GECELERDE MEMLEKETÝM HALKI NÝCEDÝR. OT VAR MI, SAMAN TÜKENDÝ MÝ? HELEKÝ BÝRDE UZUN KIÞ GECELERÝNDE YAÞLI ÝNSANIMIZIN TEZEK SOBASINDAN TÜTEN DUMANDAN BRONÞÝTÝ, ASTIMI AZDI MI DÝYE? ÖZLEMÝÞÝM DOÐDUÐUM TOPRAKLARI. KALEMÝNE ELÝNE SAÐLIK SAYIN YAZAR ÝSMAÝL BEY.

Erekunt, Zafer, Fevzi 2012-02-09
seninle gurur duyuyoruz.

Abi senin allahýna kurban olayým. kars seninle gurur duyuyor. babasýn baba..............

Pýnar N. 2012-02-09
yüreðine saðlýk olsun,

dört beþ defa sesli okudum. Ýnanýn yazýnýza doyamadým. yazara seviler.

bir dost 2012-02-09
vefalý dost.

Bedir beyin karsa emeyi çoktur. onu çok sevdiðin belli oluyor.elinden dilinden düþürmüyorsunuz. vefalý dost.

Yunus Balkçý 2012-02-09
on numara güzel yazý

Gururumuzsun ismail abi.On numara bir yazý. Muhabbetle.

Buroþ 2012-02-08
harikasýn

Yazarlýk budur deðerli aðabeyim. Seni çok sevdiðimi sukapý mahallesinden haykýrmak istiyorum.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır