KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SONRA BEN DöNüP CN’E DEDM K…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         SONRA BEN DöNüP CN’E DEDM K…

Sonra ben dönüp Cin’e dedim ki…

Adamýn biri kumsalda yürürken ayaðý eski bir lambaya takýlmýþ,
 
Adam lambayý kumlarýn içinden çýkarmýþ.
 
Niye olmasýn, belki bunun da içinden cin çýkar deyip ovalamýþ lambayý, gerçekten de koca bir cin çýkmýþ lambadan.
 
Adam çok þaþýrmýþ, cin baþlamýþ konuþmaya.
 
Tamam, tamam. Beni lambadan kurtardýn vs vs…
 
Bu ay içinde dördüncü çýkarýlýþým ve bu iþten sýkýlmaya baþladým bu yüzden üç dileði unut.
 
Sadece bir dilek hakkýn var!
Adam oturmuþ ve bir süre düþünmüþ ve her zaman Hawaii ye gitmek istedim ama uçaktan korkarým ve deniz beni çok kötü tutar.
 
Benim için Hawaii ye bir köprü yap böylece arabayla oraya gidebileyim demiþ.
 
Cin gülmüþ ve bu imkansýz demiþ…
 
Bu iþin lojistiðini düþün!
 
Köprünün ayaklarý nasýl Pasifik in dibine ulaþabilir?
 
Ne kadar beton gerektiðini, ne kadar çelik gerektiðini düþün…
 
Hayýr, baþka bir dilek düþün demiþ.
 
Adam tamam diyerek ve gerçekten güzel bir dilek düþünmeye baþlamýþ.
 
En sonunda,
Ben bu politikacýlarý hiç anlamýyorum.
 
Kendime dost seçiyorum, baðlanýyorum, selamý kesiyor.
 
Birini seviyorum, beni severken sevmez oluyor.
 
Birine güveniyorum önce o aldatýyor.
 
Birine dostluk elimi uzatýyorum, beni düþman sanýyor.
 
Hangisine meramýmý anlatsam, beni ya anlamýyor, ya da yanlýþ anlýyor veya anlamak istemiyor.
 
Bana politikacýlarý tanýmanýn yolunu öðret demiþ…
 
Ve…
 
Cin: Köprü iki þeritli mi olsun, dört þeritli mi?
 
Diye yanýt vermiþ adama.
Elbette ki bu bir hikaye.
Özelliklede siyasi kimlikli insanlar…
Üç beþ gün seçim çalýþmalarýnda sizlerle can ciðer olmak için çaba sarf ederler.
Seçimlerin ardýndan telefona çýkma tenezzülünde bulunmazlar.
 
Dakikalarca zillerini çaldýrýrsýn bakmazlar.
 
Size döneceklerini söylerler.
 
Ardýndan on gün geçer.
 
Yine dönmezler…
 
Vatandaþýn durumu, vaziyeti, eziyeti umurlarýnda deðildir.
 
Bu sadece profesyonel politikacýlýkta deðil, yereli de aynýdýr, yöresi de…
Sonra ben dönüp kendi Cin’ime dedim ki,
 
Siyasetçilerin bu durumunu, yalanýný dolanýný düzeltebileceðin gücün var mýdýr?
Koca cin dönüp bana dedi ki;
 
“Katana ile harakiri yapayým… Bunu benden isteme!”
Cinde mi siyasetçi oldu ne?
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5002 Defa Okundu
2012-03-10

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARBuroþ Sukapý Mah.leden 2012-03-16
Babasýn baba ..........................

Aðabeyican bu siyasetçiler senin eline su dökemez. Sen halksýn. Bun siyasetçilerin iþi palavra. saygýlar aðabeyican. babasýn baba !!!!!!!!!

Hacý Adem Organize sanayi Kars 2012-03-12
basýnýn sesi

ismail abi senin yerin buralarda bambaþka.

Vahit Dayý Torbalý Ýzmir 2012-03-12
Kutlarým

harika yazý. kutlarým. ben bunlarý çok iyi tanýrým. selamlar.

gOnCaGüL ist. beykoz 2012-03-10
aman aman aman

aman aman siyasetçimi dediniz? her cinlik onlarda var. cine ne hacet ismail bey. cambaz bunlar cambaz.

TOLGA 2012-03-10
vah ki ne vah...........

SÝYASÝLERÝN HAYATI YALAN. YAZDIÐINIZ GÜZELDE TABÝ ANLASALAR. NEREDE ONLARDA O KABÝLÝYET, O DÜÞÜNCE? VAH ZAVALLI HALKIMIZ VAH............

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır