KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KAYýP EKONOM DEDKLER…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KAYýP EKONOM DEDKLER…

Kayýp ekonomi dedikleri… 

Mevsim yaz, aylardan Aðustos...
 
Riviera kýyýsýnda küçük bir kasaba,
 
Yaz sezonu ancak yaðmur yaðýyor,
 
Yani kasaba bomboþ,
 
Herkesin borcu var ve kredi ile yaþýyorlar
 
Þans eseri otele zengin bir Rus geliyor.
 
Ve resepsiyona 100 dolar býrakýp, odaya bakmaya çýkýyor.
 
Otel sahibi parayý hemen alýp, kasaba olan borcunu ödüyor.
 
Kasap, 100 dolarý hemen kaparak toptancýya olan borcunu vermeye gidiyor.
 
Toptancý büyük bir sevinçle parayý alýp, kriz nedeniyle kredili hizmet veren son defa birlikte olduðu fahiþeye götürüyor.
 
Fahiþe parayý alýp ayný otele giderek oraya olan borcunu ödüyor.
 
O anda Rus müþteri odadan geri dönüyor ve odayý beðenmediðini söyleyip 100 dolarýný geri alarak kasabayý terk ediyor.
 
Rus müþterinin bu ziyaretinden somut olarak hiç para kazanan olmuyor.
 
Ancak,
 
Tüm kasaba borçlarýndan kurtuluyor ve yeni turistin geleceði ümidiyle yarýna daha bir umutla bakýyor.
 
Bu durum þu anda ABD’de uygulanmakta olan tedbir paketleriyle krizden çýkma yöntemi.
 
Gelelim ikinciye…
 
Çorba kaþýðý iki lira…
 
Büyük tesbih bir lira…
 
Çakmak elli kuruþ…
 
Erkek kemer üç lira,
 
Göz boncuðu bir buçuk lira,
Yorgan ipliði,
 
Týrnak makasý iki lira…
 
Bir dað köyünde seyyar satýcý yaþlý bir amca…
 
Acaba günde kaç tane bu ürünlerden satar ve kaç para kazanýr?
 
Ben merak ettim doðrusu…
 
Mesela bugün biraz çok sattý diyelim…
 
Ve altmýþ lira kazandýðýný farz edelim.
 
Bire alýp, ikiye satmýþ olsa, kazancý eder otuz lira.
 
Yirmisi gider benzine, geriye kalýr on lira.
 
Günlük kazancý, on lirayý tek kuruþ geçmiyor.
 
Anlayacaðýnýz ayda eder 300 lira…
 
Ekmeðini taþ’dan çýkaran ve garibanýn elinde kalan on liraya verilen isim ise, kayýp ekonomi olarak adlandýrýlýyor.
 
Bahane ve dert dava kendini anýnda belli ettiriyor.
 
Seyyar dedeyi kayýt altýna alarak, aylýk kazancý olan 300 lirayý vergiye baðlamak!
 
Jilet,
 
Kumanda pili,
 
Naylon gözlük,
 
Sapan lastiði,
 
Balon…
 
Bunlarýn hepsi para etse kaç yazar?
 
Seyyar satýcýnýn dediði gibi…
 
Feleði þaþmýþlar,
 
Þakülü kaymýþlar, dünyasý kararmýþlar var burada.
 
Yani garibanlar…
 
Tüh beee…
 
Gördünüz mü, tutamadým gene kendimi…
 
Haydaaa,
 
Eþek arýsý soksun dilimi!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3471 Defa Okundu
2012-09-01

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARburoþþþ teaharap sukapý kars 2012-09-06
cilet kimin yazý.........

Ben seneeee gurban aðabeyican.........

Binnur Rüya 2012-09-04
Güzel bir yazý

Ýþporta bu halkýn vazgeçilmezidir. Birde vergi mi? Olamaz.

Nazmiye Ölçek Üsküdar(ÝST) 2012-09-02
anlamlý mesaj

Yüz dolar elden ele, bizimkiler dilden dile.
Bu haftaki konun çok iyiydi.

melis 2012-09-02
uzatmadan bayýltmadan güzel yazý

örnekler güzel. kafayý þiþirmeden, sulandýrmadan yazýlan mesajlarla dolu güzel bir yazý.

Ýbrahim 2012-09-02
Neler gördük biz neler.............

Ara sýra þöyle pazar esnafýnýda dile getiriver ismail bey. asýl sýkýntý orada var. halka hizmet edenler pazar esnafýdýr. size zahmet olacak bir araþtýrýn. bakýn yaþanan zorluklarý. selam.

Bilge Kaan 2012-09-02
iyi bir yazý

Ýsmail bey inceden inceden yine ekonomiye dokunmuþsun. güzelde olmuþ.anlayana tabiii!!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır