KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARþýMDA THEODORE PARKER…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         KARþýMDA THEODORE PARKER…
Karþýmda Theodore Parker…
 
Bu hafta kocaman bir teleskop ile dünyaya baktým.
 
Avrupa’dan gýk denecek kadar ses yok…
 
Gayet sakinler.
 
Sýnýrlar ortadan kalkýnca daha bir cimri olmaya baþladýlar.
 
Turistlik gezileri geçmiþ yýllara oranla daha da azalmýþ vaziyette.
 
Amerika’ya bakýnca;
 
Sinsi planlarýný bu aralar askýya almýþ ve uyku moduna bürünerek,
 
Suriye’yi HD kalitesinde izlemeye devam ediyor…
 
Teleskopu aniden çevirmem ile birlikte gözüm Ýran’a takýldý.
 
Daha bir uysal, daha bir uzlaþmacý politika izlemeye gayret gösterirken,
 
Bir eliyle sol gözünü kapayýp, açýk olan diðer gözüyle ha bire Suriye’ye ve Ýsrail’e bakýyor.
 
Ermenilere ise,
 
Büyük Aðrý daðýnýn tepesine içlerini çekerek yaðan kar’a bakýp,
 
Alagöz daðlarýyla kendilerini teselli ediyorlar.
 
Yunanistan,
 
Bu aralar tarih ve sanatla ilgilenmiyorlar.
 
Sadece yaþlýlarý eski baba dede mitolojilerine bakarak,
 
Nerden nerelere, ayaklara düþtüklerini görüp, oyalanýp duruyorlar.
 
Çin…
 
Biran New York’a baktýðýmý zannettim...
 
Teleskopumun camlarýný iyice sildim.
 
Yanlýþ görmüyormuþum meðer.
 
Dev kuleler, sanayi, ticaret, giyim kuþam, týp’ta büyük ilerlemeler.
 
Vay vay …
 
Alim Allah yürüyerek gelseler,
 
Her tarafý düzleyip geçecek kadar kalabalýklar.
 
Akýllý insanlar vesselam!
 
Sonra Afrika…
 
Esmer çocuklarýn beyaz düþlerine darbe vuran yoksulluk…
 
Hala devam ediyor.
 
Hala sömürge dönemine ait kalýntýlarýn izleri gün ýþýðý ile birlikte ortaya çýkýyordu.
 
Bu arada gökyüzü kararmaya baþlarken,
 
Teleskopu yavaþça kendi ülkeme çevirdim…
 
Adýna metropol denilen bir kente gözüm takýlýverdi.
 
Eðlence mekanlarýnýn aðzýna kadar dolduðu,
 
Zengin ve bakýmlý kadýnlarýn boy gösterdiði, gece kulüpleri vardý.
 
Pahalý otomobiller tren katarlarý gibi dizilmiþti…
 
Ve bir kaç cadde ötede,
 
Pazar yerlerinden çöpe atýlan, lahana yapraðýný ve yenmeyecek domatesleri toplayan vatandaþlar vardý…
 
Ýki farklý manzarayla karþý karþýyaydým…
 
Demokrasi vardý ya hani... Kaliteli ve eþit yaþamaktý diðer bir adý.
 
Gelir daðýlýmýnda, yemede, içmede eðlence de, acý da, hüzün de, mutluluk ta eþittik…
 
Demokrasi, “sende benim kadar iyisin” demekti ya,
 
Tam bunu usumdan geçirirken,
 
Bir elin omzuma dayandýðýný hissedip irkildim.
 
Kafamý yana çevirip baktýðýmda,
 
Karþýmda, reformcu ve kölelik karþýtý olan,
 
Theodore Parker duruyordu…
 
“O söz bana aitti…”
 
“Bu yazýdan sonra lafýmý geri alýyorum” dedi ve gitti.
 
Yeniden görüþmek üzere
 
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5312 Defa Okundu
2012-11-04

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARRuhi OSTÝM 2012-11-08
Güzel dost,,,,,

Can dost. Yine inceden döktürmüþsün. Sevgiyle muhabbetle.

Müjdat Oruç 2012-11-06
düþüncelerinize katýlýyorum.

Hiç bir zaman eþit omadýk ki. hep zenginin servetini hayal etmekle yaþadýk.yazýnýz on numara.

NAZMÝYE 2012-11-06
Çok beðendim.

KALLAR ÖNDE GÝDER SEN EN ÖNDESÝN BENÝM GÖNLÜMDE

ceylan 2012-11-06
sevgilerimle

yazýlarýnýzý büyük bir zevkle okuyorum ve bilmediðim çok þeyleri sizden öðreniyor ve biliyorum. muhabbetle saygýyla ismail beyefendi.

Esma 2012-11-05
Düþündüren güzel bir yazý

Güzel olduðu kadar gerçeklerde ön planda. Yazarlýðýn gereði yani.Kutlarým Esma

Buraþþþ tezharap gençlik 2012-11-05
CANSIN CANSIN CANNN!!!!!!!

iSMAÝL AÐABEYÝ SEN BENÝM CANIMSIN BAÞIMIN TACISIN. HALKIN ADAMISIN KARSIN GURURUSUN.
CANSIN CANNN!!! ALLAHINA KURBAN!!!!!!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır