KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

CENNET GENçLERNN EFENDS…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         CENNET GENçLERNN EFENDS…
Cennet gençlerinin efendisi…
  
Ehlibeyt imamlarýnýn üçüncüsü,
 
Peygamber soyunu devam ettiren iki kiþiden birisi...
 
Allah’ýn tertemiz kýldýðý ve yanýna aldýðý peygamber torunu.
 
Allah’ýn þefkat yaðmuru ile beslediði,
 
Allah’ýn, kendinden bütün kirleri giderdiði,
 
Eþsiz insan!
 
Felsefesi diðer insanlarýn dünya görüþlerinden farklý bir insan…
 
Yaþamý boyunca doðruydu,
 
Dürüsttü ve adaletliydi.
 
Hoþgörü,
 
Ahlak,
 
Cömertlik,
 
Merhamet,
 
Cesaret,
 
Zulme yüz vermemek…
 
Ýrfan, kudret, kabiliyet,
 
Yüreðinde Allah’a kulluk ve Allah korkusu vardý.
 
Ne yazýk ki o kötü, o kara gün gelip çatmýþtý…
 
Kötülüðü, yalaný, düzenbazlýðý, kirlenmiþliði, kokuþmuþluðu, zulmü, despotizmi, nekesliði ve namertliðin temsili Yezit!
 
Yezid’in kahpe pususu ve kahpe planlarýyla,
 
Kutsal insanýn katledildiði acý dolu bir günün adý ise Aþura…
 
Peygamber torununun þehit ediliþinin adý.
 
Hicretin 61. yýlýnýn muharrem ayý…
 
Ve onuncu gün.
 
O gün þehadet þerbetini içecek olan,
 
Güzel yüzlü, gözü nurlu insan Ýmam Hüseyin’di…
 
Hüseyin, torunlardan bir torundu.
 
Çevresinde yeminler edilen,
 
Cennet gençlerinin efendisi,
 
Ehlibeytin nazlý çiçeðiydi…
 
Kerbela’da bir oðuldu!
 
Tarihin de tanýk olduðu,
 
En mükemmel babanýn, annenin ve dedenin baðrýnda büyüyen birisi,
 
Kerbela çölünde gelmiþ geçmiþ en büyük destaný, asil kanýyla yazan;
 
Peygamber torunu Ýmam Hüseyin’di…
 
Erdemli,
 
Ýlkeli,
 
Ölçülü,
 
Kýyam,
 
Þehadet,
 
Yiðitlik,
 
Kahramanlýk,
 
Fedakar ve gönüllerin elçisi,
 
Ýmam Hüseyin’di!
 
Ýrfan sahibi güzel insan!
 
Bir þehit var Kerbela’da,
 
Otuz dört kýlýç,
 
Otuz üç mýzrak yarasý,
 
Kerbela’da bir bir topraða düþen yiðitler…
 
Selam olsun Kerbela þehitlerine, selam olsun Cennet Gençlerinin efendisi Ýmam Hüseyin’e!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6130 Defa Okundu
2012-11-14

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARArzu Can Baþak 2012-11-16
çok çok beðendim...........................

büyük yazar seni özledik ankaraya ne zaman geleceksin? ayrýca bu güzel yazý için seni kutlarým. selamlar CAN! BAÞAK

Tülay Deniz Gazimaðusa/Kýbrýs 2012-11-15
selam olsun

Kerbela çok üzücü olaydý. Hz. Hüseyin ve ve onunla birlikte þehit olanlarý rahmetle yad ediyorum. Hepsine selam olsun.

Zeki ALIM 2012-11-15
Þehitler serdarý Ýmam Hüseyin

Bu büyük acýya kader diyemem
Kýkýr kýkýr gülüp lokma yiyemem
Kara yastan baþka urba giyemem
Þehitler serdarý Ýmam Hüseyin

Dayanýr mý buna ey ehli iman
Dilemedi çölde düþmana aman
Acýsý kalplerde taze her zaman
Þehitler serdarý Ýmam Hüseyin

Ali Karakoyun 2012-11-15
Anlam dolu sözler

Muharrem ayýnýn baþlamsýyla birlikte göstermiþ olduðunuz hassasiyete çok teþekkürler.Gerçekten güzel anlam dolu sözler sarf etmiþsiniz.

HAKKI ERCAN 2012-11-14
Anlam doluydu

Ýsmail bey sizede selam olsun. Güzel yazýydý.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır