KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AMAN GAZETEC GEL BZM KöYE…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         AMAN GAZETEC GEL BZM KöYE…
Aman gazeteci gel bizim köye…
 
Bizde olan türlü halleri de yaz!
 
Reyhani babanýn bu dizeleri, geçmiþi uzun yýllara dayanan doðu gerçeklerini gözler önüne sermiþti…
 
Uzunca yýllardan bu yana aslýnda pek çok þey deðiþmedi.
 
Bedir Altunok…
 
Ajansýmýzýn Genel Müdürü
 
Bizzat köylere kendisi gitti…
 
Ýþ makinalarýnýn karlý yollarý açmýþ olduðunu görünce bastý deklanþöre!
 
Köylüler, yaz gazeteci, yaz dediler…
 
Bunlar olmasaydý, hayvanlarýmýz açlýktan ve susuzluktan telef olacaklardý.
 
Altunok kayýttaydý…
 
Beyaz esaretten kurtulmanýn hikayesini yazmýþtý kamerasýyla!
 
Açýlan karlý yollar…
 
Sevinen köylüler !
 
Sonra kar temizleme aracýnýn alkýþlar arasýnda köyden ayýlmasýydý mutluðun diðer bir adý…
 
Köyde hayat ulaþýmdý…
 
Hayat, ahýrda mahsur kalan hayvanlarýnýn su içebilmesiydi.
 
Kars köylerinde yaþamaktý diðer bir adý…
 
Paltosuz titremekti.
 
Altý delik ayakkabý ile,
 
Suya, çamura, kara, ayaklarýný deðdirmeden yürümekti…
 
Birde o ayaz karlý kýþ geceleri!
 
Ýnsan boyu kadar karlara saplanarak,
 
Fýrtýnaya boyun eðmeden yürümekti…
 
Hastalýða, zatureye yakalanmanýn korkusu ile dað bayýr dolaþabilmekti.
 
Ve bütün bu yaþanacaklara raðmen,
 
Açlýða, yoksulluða boyun eðmeden yaþamaktý.
 
Doðuda insan olmanýn diðer bir adý ise,
 
Haksýzlýða,
 
Sömürüye,
 
Yalan vaatlere,
 
Boyun eðmeden,
 
Yalvarmadan,
 
Yürümek, yürümekti…
 
Ýstediði yere varýncaya kadar yürümekti!
 
Sonra asa yardýmý ile yürüyen bir nine beliriverdi köy çýkýþýnda…
 
Avazý çýktýðýnca baðýrdý;
 
-Ay gazeteci gardaþ !
 
-Hele telesme !
 
-Men sana deyim aha bunu da yaz…
 
“Galemin pýðsa da sen sakýn pýðma,
 
Yazmaða devam et yarým gamlasýn,
 
Gýrýlsýn gafesler, bütün vazolar,
 
Çiçehler dalýndan goparýlmasýn…
 
Yaz gazeteci gardaþ yaz!
 
Pýðtým yazý behlemehten!
 
Yazýver de gelsin indiden bu yaz…”
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4698 Defa Okundu
2013-01-05

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARTezharaplý Buroþþþ 2013-01-10
Cansýn aðabeði

CANSAN CAN AÐAEYÝCAM.!!!!!

Ruhi OSTÝM 2013-01-08
selam olsun

Doðunun sesi kardeþim. Sorunlarýn üzerine giden o koca yüreðine selam olsun.

Hamza TURNA ÝSTANBUL 2013-01-07
indirim þart

karsýmýzýn kýþý bitmez. devlet yakýtta indirime gitmelidir. uzun kýþ mevsiminin hakim olduðu bölgelerde esnafýn çalýþanýn vergilerinde indirim þarttýr.

Canip Ardahanlý 2013-01-07
doðru söze ne demeli?

Bu kýþ ne zaman bitecek? Ninem yerden göðe kadar haklý

Kazim Keklik Yalova 2013-01-06
Karsý çok özledim

Bu yazýda memleketi özledim ismail bey. Keþke orada olsaydýmda kara borana savrulsaydým.

Recai KOÇ Almanya 2013-01-06
Helaldir sana

süperrr on numara bir yazý...memleket sevdalýsý yazar.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır