KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖNER AðABEY…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         ÖNER AðABEY…
Öner aðabeyi…
 
Sabahýn ilk saatleri…
 
Telefonun ucunda Ercüment…
 
Babamý kaybettik diyordu.
 
Yaradan böyle istemiþti.
 
Haksýzlýklarýn karþýsýnda duran bir deðerli insan aramýzdan ayrýlmýþtý.
 
Gazetemizin ÖNDER’in önünde büyük bir sessizlik ve hüzün vardý.
 
Meslektaþlarýmýz bu acý haber karþýsýnda donup, sus pus kesilmiþlerdi.
 
Kars, sevdalýsý olduðu birini yitirmiþti…
 
Memleketinin;
 
Daðýný,
 
Bayýrýný,
 
Ovasýný,
 
Yaylasýný,
 
Deresini ve
 
Mera’sýný terk etmiþti.
 
Çok sevdiði Kars’ýna son kez musalla taþýnda veda etti.
 
Bizlerden ayrý olalý,
 
Beþ yýl oldu…
 
Yad ettik, dua ettik.
 
Usumuzda zikrettik.
 
El bebek, gül bebek büyüttüðü gazetesi Önder’e doyamadan veda etti…
 
Kars’ýn ilk patronsuz gazetesini kuracaðýz demiþti…
 
Kurdu, büyüttü ve…
 
Kars’a býrakýp çekip gitti!
 
Gazetesi artýk Karslýlarýndý.
 
Önder o saatten itibaren Kars halkýna emanetti.
 
Patronu olmayan Kars’ýn ilk yerel gazetesi…
 
Bizlere rehberimiz olacak sarý basýn kartý ise bir nevi emanetti.
 
Ýþte o “sarý basýn kartý” gazetemizin hedefine bizleri yaklaþtýrdý…
 
Iþýðýmýz ve yol haritamýzdý.
 
Yani bu mesleðin hakkýný vermemiz gerektiðinin mesajýný hafýzalarýmýza kazýmýþtý…
 
Menzilimiz belliydi.
 
Doðru haber, halka hizmet!
 
Ve…
 
ÖNER DAÞDELEN…
 
Aðabeyim,
 
Sýrdaþým,
 
Meslektaþým!
 
Bilgisinden, tecrübesinden istifade ettiðim can yoldaþým!
 
Senin yokluðunu hayatýn acý bir parçasý olarak kabul ettim…
 
Beþ yýl…
 
Beþ yýldýr bizlerle beraberdin.
 
Ölüm Allahýn emri demiþ þair…
 
Ama…
 
Ama ayrýlýk…
 
Ayrýlýk senden olmasaydý be Öner aðabeyi !
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9042 Defa Okundu
2013-03-09

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARHamza TURNA ÝSTANBUL 2013-03-12
gayet güzel bir yazý

Ýnsanlýða emeði geçen herkes deðerlidir.Meslektaþýna Alahtan rahmet diliyorum ismail bey.

Fevzi kayseri 2013-03-12
Mekaný cennet olsun.

Mekaný cennet olsun.

Mehtap KULAÇ Antep 2013-03-11
Vefa dolu bir güzel yazý

Vefalý yazar kardeþim bu yazýn baþtan aþaðý vefa dolu. Allah meslektaþýnýza rahmet eylesin.

Mert Can 2013-03-11
Mekaný cennet olsun.

Allah Öner amcaya rahmet etsin. Mekaný cennet olsun.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır