KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR MüSLüMAN VE TüRK GELENEð NEVRUZ BAYRAMý …

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         BR MüSLüMAN VE TüRK GELENEð NEVRUZ BAYRAMý …

Bir Müslüman ve Türk geleneði Nevruz Bayramý …

Nevruz, günümüzde Ýran’dan Çin’e, Anadolu ve Batý Trakya’dan Sibirya steplerine kadar çok geniþ bir coðrafyada kutlanan kozmolojik ve kozmogonik karakterli bir bahar bayramýdýr. Anadolu’nun özellikle doðu ve güney doðusunda Nevruz kutlamalarý görülürken,

Orta ve batý Anadolu’da ise 6 - 8 Mayýs tarihlerine denk düþen ve yaz baþlangýcý olarak kutlanan “Hýdrellez” þenlikleri dikkati çekmektedir.

Gündüzle gecenin bir birine eþit olduðu 21 Mart tarihine denk düþen Nevruz, bir yönden uzun süren kýþtan sonra baharla tabiatýn yeniden uyanýþýn diriliþin kutlanýþýdýr.

Kutlamalar sýrasýnda düzenlenen oyunlar, bazý bitkileri çimlendirme gibi ritüeller, piknikler ve benzeri törenlerle tabiatýn yeniden diriliþini sembolize eden bir bayramýn adýdýr.

Diðer yönden ise, baharla birlikte baþlayan tarýmsal faaliyetlerin bir yýldönümü, dolayýsýyla bir “Yeni Yýl” festivali olarak adlandýrýlýr.

Bazý bölgelerde,

Baharýn geldiðini sembolize eden,

Ev içerisinde çeþitli kaplar içerisinde ekilip büyütülen buðday tanelerine “semeni” adý verilir.

Bolluðun bereketin, mutluluk ve saðlýðýn bir habercisi olarak temsilen ekilir.

Þiirler, maniler, türküler söylenir.

Nevruz bayramýnda ateþler yakýlarak, üzerinden atlanýr…

Bu bütün kötülüklerden ve sýkýntýlardan kurtulmanýn bir metodu olarak algýlanýr.

Kýsacasý Nevruz,

Daðlarda bahar, ovalara da bereket,

Kurumuþ topraklara su ile gelen can,

Bütün bir doða ve tabiattýr.

Her yeni yýl onunla baþlar.

Hem bahar, hem de tarihtir

Dövülen demirdir…

Ve

Üç kýta da,

Türk’ün tarihidir “Nevruz!”

ÝÞTE BAHARIN GELÝÞÝNÝ MÜJDELEYEN O GÜZELÝM “SEMENÝ”

Gene gözel vetenime geldi yaz,

Menim könlüm bu alemden ayrýlmaz,

Kim bu mavi gözelliðe vurulmaz,

Gülüþ dolu dodahlara semeni…

Bizim eller ohuyor bu naðmeni ,

Semeni ay semeni sahla meni,

Dizerem dört yanýna nergizi yasemeni,

Semen ay semeni sahla meni…

Bu bayramda her il meclis düzelden,

Men el çekem senin kimi gözelden,

Süfrelerin bezeðisen ezelden,

Yaraþýhsan otaðlara semeni…

Bizim eller ohuyor bu naðmeni,

Semeni ay semeni sahla meni,

Dizerem dört yanýna nergizi yasemeni,

Semen ay semeni sahla meni…

Men il boyu hasretine dözerem,

Ele bilme beklemekten bezerem,

Yollarýný sözlerimle bezerem,

Getme menden uzahlara semeni…

BÜTÜN OKURLARIMIN NEVRUZ BAYRAMINI KUTLUYORUM.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4915 Defa Okundu
2013-03-18

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNazmiye ÖZ 2013-03-20
Çok beðendim.

Güzel olana güzel demek lazým. Ýsmail bey yaptýðýnýz o güzelin tarifler, benzetmeler o kadar doðru ve samimi ki, kafalarý ütülemeden verdiðiniz bilgiler için teþekkürler.

Tülay Deniz Gazimaðusa/Kýbrýs 2013-03-20
gayet güzel bir yazý

harikasýn ismail ne güzel yazmýþsýn.

Haluk Nar 2013-03-19
Çok güzel bir yazý, kutluyorum sizi

Kýsa ve öz. Konuyu uzatmaya da hiç gerek yok. Akýcý bir dille güzel özetlemiþsin Ýsmail bey. Nevrun kutlu olsun.

Neþe Sazlý (Ýstanbul) 2013-03-19
Türküm diyen herkese armaðan olsun

Bu bayram Türk ulusuna armaðan olsun.

Ruhi ostim-ankara 2013-03-19
on numara güzel bir yazý

Kral yazýn on numara. Nice güzel bahar bayramlarýna

Eylem 2013-03-19
iyi bayranlar

Nevruz Bayramýnýz kutlu olsun ismail bey.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır