KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAL, HKAYE VE MANZARA BöYLE…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HAL, HKAYE VE MANZARA BöYLE…
Hal, hikaye ve manzara böyle…
 
Bir düþünün halkýmýzýn büyük bir bölümü bankalara neden borçludur?
Yanýtýný ben vereyim…
 
Düþük gelirin, büyük giderler karþýsýnda eriyip gitmesindendir.
 
Dayanýklý tüketim ürünlerinden tutunda,
 
Gýda maddelerinin bile kredi kartý ile satýn alýndýðý bu sistem içerisinde adan z ye herkes bankalara borçlu vaziyettedir.
 
Özellikle kamu çalýþanlarýn durumlarý s.o.s vermektedir.
 
Ýnsanlarýn alým gücü düþtüðü gibi, enflasyonun yükseliþinden en çok bankalar karlýdýr.
 
Gelelim diðer bir konuya,
 
Saðlýk halkýmýzý ilgilendiren konularýn en baþýndadýr.
 
Mesela;
 
Sigorta güvencesi olanlar,
 
Ýlaç ihtiyaçlarýný gidermek istedikleri vakit,
 
Eczane kapýsýnda kendilerini morartan sürprizle karþýlaþýp,
 
Muayene ücreti denilen parayý ödemek zorundadýrlar.
 
Bu durumdan ise herkes gayette memnundur.
 
Bunu adýna ise saðlýkta devrim denilmektedir.
 
Eðitim veren mekanlar da ise durum çok farklýdýr.
 
Örneðin, Fen ve Anadolu liselerinin içi dýþý daha bir moderndir.
 
Klasik düz liseler ise üvey evlat…
 
Bu liseler hala mozaik kaplý beton koridorlarý ile ayakta kalmaya çalýþmaktadýrlar.
 
Torpili olanlara granit mermer!
 
Bunun adý da, eðitimde devrim olarak adlandýrýlmaktadýr.
 
Allah var yukarýda ulaþým daha bir güzel…
 
2 ay önceden uçak bileti alana, Kars Ýstanbul 74 TL…
 
Bu arada bilet alacak olanlar, 2 ay ölmemeye garanti verip, yazýlý senet imzalamýþ gibi biletlerini almanýn mutluluðu ile sevinmektedirler.
 
Bu duruma ise,
 
Yurdumuzda uçaða binmeyen kalmayacak denilmektedir.
 
Hadi bunu da böyle kabul edelim…
 
Ya evine ekmek götüremeyen ve günlük yevmiye ücreti ile çalýþan, þehirlerarasý otobüs iþletmesi þoförlerinin hali nasýl olacak?
Ýþte bu tarife de, tahmin ettiðiniz gibi ulaþýmda büyük mesafe kat edildi denmektedir
 
Kýsada olsa, hal, hikaye ve manzara böyle.
 
Ve…
 
Ben böyle manzarayý ve böyle devrimleri hiç sevmedim!
 
Yeniden görüþmek üzere
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5088 Defa Okundu
2013-03-28

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARselim 2013-04-05
güzel yazý

ismail bey yazýnýzý beðenerek okudum. selamlar.

CESÝM DAÐOÐLU 2013-03-28
HARÝKASIN ÝSMAÝL BEY

YAZ GURBAN YAZ SANA YAZMAK YAKIÞIR BÜYÜK YAZAR

broþþþ kars tezharap gençlik 2013-03-28
babalarýn babasý alemin kralý

cansýn baba. alemin kralý ismail baba.

Binnur Rüya 2013-03-28
hepsine katýlýyorum

tespitlerinizden ötürü sizi kutlarým ismail bey binnur

Fevzi Tekin Kayseri 2013-03-28
sen alkýþlýyorum

ismail can seninle iftihar ediyorum. emekçi kardeþim. kayseriden sana çok ama çok selamlar

RUHÝ OSTÝM 2013-03-28
KRAL YAZARIM BENÝM

KRAL YÝNE GÜZEL BÝR YAZI ÇIKARMIÞSIN.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır