KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HER YýL 6 EKM’DE…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HER YýL 6 EKM’DE…

 Her yýl 6 Ekim’de…

Babamla beraber Kars tren garýna giderdik…

Bir siyah lokomotifin sireni uzunca çalardýr…

Kalabalýðýn arasýndan hoplayarak zýplayarak trenin geliþini izlemeye çalýþýrdým…

Trenin içerisinden gerçekten Atatürk inecekmiþ gibi olurdum…

Çocuk yüreðim çýrpýnýrken, Atamýzýn büyük bir büstü trenden indirilirdi…

Bir garip olurdu o anki duygularým…

Karmakarýþýk bir hal alýrdým…

Oysa benim beklediðim sarý saçlý, mavi gözlü elinde fötrü olan canlý birisini görmekti…

Hiç umudumu yitirmedim…

Her yýl 6 Ekim oldu muydu, mutlaka Atamý görmek için Kars tren garýna giderdim..

Sarý saçlý mavi gözlü Atamý görmeye…

Fakat umduðumu bir türlü bulamýyordum…

Çocuk ruhum ve benliðimle Atamýn yolunu bekler dururdum…

Yine uzunca çalan siren ve kara bir lokomotif…

Ardýndan trenden indirilen Atatürk büstü…

Kaç defada rüyama girdi…

“Atamý göreceðim…”

Ümidi ile yatýp kalktýðýn içindir dediler…

Belki güleceksiniz ama…

Þimdi bile Kars tren garýna gittiðimde çocukluk duygularýmý yaþýyorum…

Sanki Atam bir yerlerden çýkýp gelecekmiþ gibi oluyor.

Duygularýmý garip görmeyin…

Bu benim çocukluk yýllarýmda iyi bir Atatürk sevgisi ile yetiþmemle alakalý bir durum…

Olmasý gereken de budur zaten…

Ata sevgisi…

Ýlkokul yýllarýnda öðrenmiþtim bu þiiri…

“Babasýndan önce onun adýný,

Öðretiyor oðluna Türk kadýný,

Ondan aldýk yaþamanýn tadýný,

Bahtiyarýz, bahtiyarsa Atatürk…”

Ýþte tren garýndaki uzunca bekleyiþimin nedenleri bu þiirde saklý…

Her yýl 6 Ekim de o yýllara giderim.

Ve hala Atamýn yolunu gözler dururum…

Hoþ geliþler ola Mustafa Kemal Paþa,

Askerin milletin bayraðýnla çok yaþa…

Cumhuriyetin var olduðu müddetçe, bu þarkýlar ve þiirler hep çalýnacak, hep söylenecek…

Sýnýr kenti,

Serhat ili,

Gazi Kars’a hoþ geldin Aziz Atam !

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9718 Defa Okundu
2013-10-05

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARAslý 2013-10-10
güzel...................

güzel yazmýþsýnýz ismail bey. o olmasydý olmazýdk. nur içinde uyusun.

mural el 2013-10-07
Bahtiyarýz, bahtiyarsa Atatürk…

Seni özledik Atam !
Bahtiyarýz, bahtiyarsa Atatürk

Nesrin Ulaþ 2013-10-07
Binlerce defa hoþ geldin

Hoþ geldin aziz atam sefalar getirdin. Milyon kere hoþ geldin

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır