KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HüLâSA’Yý MANZARA…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         HüLâSA’Yý MANZARA…

Hülâsa’yý manzara…

Sistem der ki,

Robot olun…

Korkun,

Sevgiden,

Doðadan ve insanlýktan uzak yaþayýn.

Uzaklaþýn birbirinizden.

Herkes yalnýz kalsýn, yalnýz yaþasýn.

Aðzýnýzý açmayýn.

Baðýrýp çaðýrmayýn.

Yani,

Anlamý þudur…

Boðazýnýzdan kesin,

Yemeyin, içmeyin…

Fazla deterjan kullanmayýn.

Ütüsüz elbise giyinin…

Yemeðinizi ýsýtmadan yiyin,

Paradan kýsýn, üþütüp donun, fazla enerji kullanmayýn.

Aç kalýp, tok sallanýn…

Yalnýz yaþayýn, fazla konuþmayýn, hak aramayýn, hukuktan bahsetmeyin…

Gazete okumayýn.

Çoluðunuzu çocuðunuzu da fazla düþünmeyip, saldým çayýra mevlam kayýra deyip geçinip gidin bir kalem.

Yazmayýn, çizmeyin, eleþtirmeyin…

Sallayýp baþýnýzý, elinize ne verilir ise alýn maaþýnýzý.

Haa bir de ne vardýr?

Þunlar vardýr…

Allý pullu sistem bunu çok ister:

Oturun oturduðunuz yerde; evinizde, kýraathanenizde,

Köylüye, kentliye, kasabalýya, varoþluya,

Ýzlettir yetenek sizsinizi, holding dizilerini,

Uyut garibaný, gurebayý…

Kýr reytingleri,

Çek altýna Ferrari F 458 Ýtalyan otomobil,

Tak baþýna þapkayý, atla absolute 70 talent tekneye,

Sonra açýl mavi patiskalara! Gez dolaþ Yunan adalarýný, ver elini modanýn baþkenti Paris’e!

Ardýndan ise anlamadýðý ortama alkýþ tutan vatandaþýmýz…

Sabahýn erken saatlerinde ayakkabý boyamak için sýrtýndaki sandýðý ile yola çýkar…

Beþ ekmek, bir paket cigaradýr hayali,

Kendi sýrtýnda ki kara sandýktan, emek;

Emeðinin karþýlýðýnda beþ ekmek, bir paket filtreli maltepe çýkar…

Daha sonra sýrtýndaki sandýktan daha büyüðü ve daha kalýný, mahalle okulunun küçük dersliðinde önüne çýkar.

O koca sandýktan ise vaat çýkar, iþ çýkar!

Amma velakin,

Hepsi boþ laflar çýkar!

Ýþte,

Hülâsa’yý manzara,

Ýþçi, köylü,

Memur, emekli,

Esnaf, öðrenci…

Bu saatten sonra açlýktan nefesiniz inanýn zor çýkar!

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8763 Defa Okundu
2014-02-15

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARþirin þeker avcýlar 2014-02-19
öyle ama.....

arife tarif gerekmez. gönlümüzü fetih ettiniz sayýn yazar

soykan deniz 2014-02-18
hakikaten on numara

hülasay-ý manzara on numara olmuþ hocam selamlar soykan

Tülay Taç 2014-02-18
EVET ÇOK DOÐRU

Ýnsanlarýn yaþamalarý paraya dayalýdýr. Parasýz ihtiyaçlar giderilmez. Ama çok fazla parasý olan bu çok parasýný garibanýn sýrtýna vurarak kazanýyor. Hele birde bizler ekran baþýnda sýrýtarak gülüyoruz.

RABÝA 2014-02-17
Haklýsýnýz diyorum...................

Ýsmail bey insan ömrü çok kýsa. Bu kýsa ömrümüzde bu gözlerimiz daha neler görecek neler. Fakirlik baþa bela. Kapitalizimle mücadele etmek çok zor. Yazýnýz oldukça güzel. Ah birde sizin gibileri anlayan birileri olsa ne güzel olurdu. Sevgiyle kalýnýz.

broþþþ 2014-02-17
Benim aðabegim her zaman haklýdýr.

Benim aðabegim her zaman haklýdýr.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır