KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MEMMET EMM DEVR YAMAN DEðþT…

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         MEMMET EMM DEVR YAMAN DEðþT…

Memmet emmi devir yaman deðiþti…

“Bir çift öküz yeter mi aha memmet emmi…

Böyle baca tüter mi deha memmet emmi…

Çoluk çocuk uyumaz aha memmet emmi

Aç insanlar yatar mý, daha memmet emmi…”

Bir zamanlarýn meþhur Mahsuni baba türküsüydü bu…

Memmet emmi; içini, derdini, kederini, sitemini dökebileceðin hayali bir insan portesi, bir merci idi…

Köylü Memetti.

Bakýnýz, o günlerden bugüne, deðiþen bir þey var mý?

Ülkede üreticiden tüketiciye kadar, herkes günü kurtarmanýn peþinde…

Yani ne elde var, nede var denebilecek kadar yokluk…

Kimi kimseler, düzenin çarkýna istese de ayak uyduramýyor.

Çark, þanslý insanlarýn merdanelerini takýr týkýr çevriyor.

Onlarýn çarklarý “pas” geçmeden ve demeden dönmeye devam ediyor…

Yürü be kulum yürrüüüü misali…

Kýsa bir araþtýrma yapýn,

Ýflasýn eþiðinde olan yüzlerce fabrika ve imalathaneler olduðunu göreceksiniz…

Dev sanayi bölgesi olan Ýstanbul da bunu çýplak gözle de görmeniz mümkün.

Kýrsal kesimde görmeniz de…

Birçok küçük esnaf terki ticaretini verip, yevmiye usulü çalýþabilecekleri iþletmeler aramaya baþladýlar.

Tüketici de dertli üretici de!

Baþa saracak olur isek,

Elde olan bir çift inek icralýk oldu…

Bulgur da son çuvalýn aðzý açýldý,

Evlerin bacalarý dumansýzlýktan pas baðlayacak duruma geldi…

Yokluk karþýsýnda uyku tutmayan aile bireyleri çoðalmaya baþladý.

Sýkýntýlarý yaþayanlar kara kara düþüne dursun,

Bey olanlarýn sayýsý, mantar tarlasý gibi çoðalmaya baþladý.

Kýsa yolla köþe olup, krallýklarýný ilan edenlerin hýzýna yetiþmek bir yana,

Merada otlayan dana, yakýnda zengin bir fabrikatörün entegre et fabrikasýnda icra yolu ile satýlýp, kýymaya dönüþeceðini günü bilmeden, masum bir þekilde otlamaya devam ederken,

Dananýn sahibi sancýlý günleri atlatmak için, kredi peþinde banka banka dolaþýp duruyor…

Ama nafile!

Sonra mý, sonrasý þu:

Memmet emmi, yetmiþli yýllarýn sonuna kadar yaþamaya devam etti.

Sonrasýnda hepimizin bildiði gibi vefat etti…

Ne demiþti Karslý ozan Maksut Koca?

“Memmet emmi devir yaman deðiþti…

Ýnsanlarda türlü türlü huy oldu,

Yað baðladý vurguncunun ensesi,

Yetim yoksul hakký yiyen bey oldu,

Menfaate döndü her iþin baþý, dost dostunu satar, gardaþ gardaþý…

Anlamadým ne dümendir ne iþtir,

Bu devri görmediðin ey oldu Memmet emmi…”

Yeniden görüþmek üzere.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3344 Defa Okundu
2014-06-15

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNURETTÝN ISILAK BARTIN 2014-06-22
ÝNAN DÜZELMEZ

YADIKLARINA SONUNA KADAR KATILMAKLA BERABER, DÜN DÜNDÜR BUGÜN BUGÜNDÜR DÝYEN SÝYASÝLER OLDUKÇA MEMLEKET DÜZELMEZ GÜZEL KARDEÞÝM.

Hüseyin 2014-06-21
Halk adamýna teþekkür

ismail abi memmed emmiyi rahmetle anýyorum. iyi bir halk adamýydý. bize yeniden hatýrlattýðýn için sana da teþekkür ederim.

ruhi ostim 2014-06-17
krala yakýþan yazý

kral yine kare kare güzel mesajlar. birazcýk içim karardý ammma gerçekleride yazmak lazým dimi?

canan rize 2014-06-17
yaýnýzý beðendim

çok beðendim. güzel bir yazý. ismail bey seni kutluyorum.

KEMAL POLAT DERÝNCE 2014-06-16
YAZARA KATILIYORUM

BU YAZIDAN DERS ÇIKARMAK LAZIM. YAZARI KUTLARIM

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır