KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAþANAN GERçEKLERE RAðMEN

  Ýsmail AKYILDIRIM

          editor_iakyildirim@hotmail.com
         YAþANAN GERçEKLERE RAðMEN

Yaþanan gerçeklere raðmen

Herkes hayatýndan o kadar çok memnun ve mutlu ki,

Büyük marketler de izdiham bunun kanýtýdýr.

Tüketiciler 9.99 TL’lik etiketi görür görmez, 10 liralýk fiyatý tahmin edemeden, alacaðý ürüne saldýrýveriyor. Ýþletmelerin vatandaþlarýn cebinden koparacaðý bir kuruþluk cazip tuzaklarýndan birisidir.

Mahalle bakkalý denen minik esnaf, fýrýnlarýn ekmek baþýna verdiði üç beþ kuruþ kar ile iþ yerlerini idame ettirmeye çalýþýyor olmalarýna raðmen, mutludurlar.

Giyimde kuþamda, ilaç sektöründen tutunda, köpek mamasý üreticisine kadar herkes parasal sýkýntýdadýr ama hepsi de hayatýndan oldukça memnundur, mutludur.

Üreten sanayici esnafý, hammaddenin yüksek olduðundan yakýnýp, oflanýp püflenip, ödemelerde bankalardan süre isterler ama hayatlarýndan son derece mutludurlar.

Ýþçi ücretlerini ve sigorta primlerini ödemede sýkýntýlar geçiren imalathane sahipleri bile, el borçlarýyla ve senet kýrdýrarak ayakta kalmaya çalýþýr halde iken, hayatýndan memnundur, mutludur.

On yýldan fazladýr maaþýna zam alamayan, aldýðý ücretten, vergisi en yüksek seviyede kesilen kamu iþçisi, memuru bile hayatýndan fevkalade memnundur ve mutludur.

Bütün bu yaþanan gerçeklere raðmen;

Anlamakta bazen çok zorlandýðým bu manzaralar karþýsýnda, acaba ben mi mutsuzum diye usumdan geçirmedim desem, yalan konuþmuþ olurum.

Yaþamak için, ayakta kalabilmek adýna, yaþanan onca sýkýntýlar arasýnda, ekonomik darboðaza raðmen hala sistemin ve sistemin içerisinde ki yanlýþ ekonomik kararlara karþý sessiz kalan bu toplum nasýl mutludur, hala anlamýþ deðilim.

Vergilerle köþeye sýkýþan halk,

Ödemeler de güçlük çeken esnaf,

Bankalara bireysel kredi için yalvartýlan kamu çalýþanlarý,

Köylü, çiftçi, emekli, memur…

Nasýl olur da bu sýkýntýlar içerisinde mutludur?

Hiç ama hiç anlamýþ deðilim!

Sadece bildiðim, gördüðüm, sayýsý milyonluk dev bir yurttan sesler koromuz var…

Hayata ve mutluluða TV de ki dizilerle bakan,

Uyutulan ve mutluluðun hormonunu kapitalist medyadan satýn alan,

Mutluluðu Acun’un programý Survivor ve yetenek sizsiniz’i izleyerek yakalayan,

Aþk dendi mi, akýllarýna Ateþ’in Bahar’a olan aþkýný pür dikkat izleyen, bu toplumdan mutlu olmasýný beklemek gayet doðaldýr.

Yeniden görüþmek üzere

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7301 Defa Okundu
2014-06-29

SON YAZILARI

Kars’a hoþ geldin atam! Ýmam Hüseyin Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik 1 Mayýs Kutlu Olsun Kars için bakanýmýz için! Enflasyondan söz edebilmek KHA ile Yedi Yýl Yaz gazeteci gardaþ yaz! Sizin aða babalarýnýz bizi iyi bilir Yaþadýðýmýzý Sandýðýmýz Hayat…

YORUMLARNurettin Çali 2014-07-04
kutlarým...................

kalemin daim olsun yürekli arkadaþým. yazdýðýnýn hepsi doðru. kutlarým seni.

M. Bozat ANTALYA 2014-07-03
merhaba kýymetli dost

kral arkadaþým senin dünya görüþüne saygý duyuyorum.

Emine SU 2014-07-03
hayat böyle iþte

hayat iþte ismail bey, kimileri hayallerinin peþinden, kimileri milyon liralarýn peþinden koþar. yazýn oldukça güzel.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır