KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kadýn Haklarý-Kadýnýn Sosyal Çevrede Konumu
Anasayfaya Dn Tm Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kadýn Haklarý-Kadýnýn Sosyal Çevrede Konumu
2011-12-30 - 20:41
KARS
Facebook'ta Paylas

Kadýn Haklarý-Kadýnýn Sosyal Çevrede Konumu 

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Bilinçli Gençler Kulübü Tarafýndan “Kadýn Haklarý-Kadýnýn Sosyal Çevrede Konumu ve Ötelenmiþlik Durumlarýna Çözüm Arayýþlarý” konulu panel düzenlendi.
 
KAÜ Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Elemanlarýndan Öðr. Gör. Cemal Iþýk sorumluluðunda çalýþmalarýný yürüten Bilinçli Gençler Kulübü tarafýndan “Kadýn Haklarý-Kadýnýn Sosyal Çevrede Konumu ve Ötelenmiþlik Durumlarýna Çözüm Arayýþlarý” konulu panel Prof. Dr. Necdet Leloðlu Konferans Salonunda düzenlendi.
 
Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Cavit Arslan, Prof. Dr. Hidayet Metin Erdoðan, Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Gürsoy Aksoy, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Adem Üzümcü, Veteriner Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Hasan Özen, Kars Ýl Müftüsü Ýlyas Gümüþ akademik- idari personel ve öðrencilerin katýldýðý panel, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýyla baþladý.
 
Ýki oturum halinde tertip edilen panelin birinci oturumu Eðitim Fakültesi Öðretim elemanlarýndan ve ayný zamanda Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Okt. Sertaç Demir tarafýndan yönetildi. Okt. Sertaç Demir, “Osmanlý’dan Günümüze Kadýn Haklarý” konusunda sunum yaparken Kars Aktif Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný, Filiz Civan, “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açýsýndan Türkiye’de Aile ve Kadýn Emeði: Eþitlik mi? Ayrýmcýlýk mý?”, Kars Engelliler Turizm Geliþtirme Kooperatifi Eðitim Uzmaný Belgin Kesemen “Kadýnýn Ýþ Hayatýnda Karþýlaþtýðý Engeller”, KAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4’ncü Sýnýf Öðrencisi Özge Aydýn da, “Anayasal Süreçte Kadýn Haklarý” konularýnda bilgi verdiler. 15 dakikalýk soru-cevap bölümünün ardýndan birinci oturum tamamlandý. 20 dakikalýk aradan sonra panelin ikinci oturumuna geçildi.
 
Ýkinci Oturumun baþkanlýðýný ise Saðlýk Yüksek Okulu Öðretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nihal Bostancý Daþtan yaptý. Yrd. Doç. Dr. Nihal Bostancý Daþtan, “Kadýna Þiddet ve Þiddete Karþý Hukuksal Baþvuru Yollarý” konusunda sunum yaptý. Kars Ýl Müftüsü Ýlyas Gümüþ “Ýslamiyet’te Kadýnýn Yeri ve Önemi”, Karslý Giriþimciler Derneði Baþkaný Serap Çaðatay “Kadýn Örgütlenmesi”, Kars Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Nicavet Eren ise, “Kadýn Haklarýnýn Erkek Üzerindeki Rolü ve Ýþlevi” konularýnda bilgi verdiler.
 
Soru-cevap bölümünün ardýndan panel sona erdi.
(BA-BA-S) KARS (KHA)
 
 
 
 
 
 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2776 Defa Okundu

YORUMLAR

Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta 1 yýlda 3 bin 631 kadýn kurs gördü Dünya Kadýn Çiftçileri Günü Aðrýlý kadýn giriþimciler, Güneydoðu’daki yöresel ürünler pazarýný inceledi Karslý kadýnlar halý kursunda Karaçanta, GKD’yi ziyaret etti Karslý Kanaat Önderi Kadýnlar geziden döndü Karslý Kanaat Önderi Kadýnlar Ayaða Kalktý Gelin-Kaynana iliþkileri… Aþçý Çýraðý Yardýmcýlýðý Kursu sona erdi Kars, Kadýn Dostu Kent mi? Bu kurslar kadýnlara ilaç gibi geliyor Recep Ývedik 4 Full Ýzle | HD Film Ýzle, 720p-1080p Türkçe

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır