KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

OY

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         OY

 Oy

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Mehmet Duman’ýn, “Oy” yazýsý:

2 harf, bir heceden oluþan ‘’oy’’ sözcüðü, yaþantýmýzda sevinç, keder ifadesinden ülkenin kaderini belirleyen bir seçim anlamýna kadar uzar.

Oy, çocukluðumuzdan ömrümüzün son anýna dek, farklý anlamlar belirtir, bu coðrafyada. Eve gelen aile yakýnlarýmýz, misafirlerimizin heyecanla söylediði sevinç ifadeleri;

- ‘’ Oy nasýl büyümüþ, Maþallah!’’

-‘’Oy oy oy okulunu bitirmiþ, demek hakim olmuþ. Ülkemizin adaletini saðlayacak.’’

‘’Oy oy demek sen, milletvekili oldun.’’

Gibi, birçok sevinç  ‘oy’lar söylenirken,

- ‘’Oy Oy geldi, yine kýþ aylarý. Ne odun var ne kömür. Oy ne ocak var ne de aþ.’’

- ’’ Oy oy eþim iþsiz, oðlum iþsiz.’’

- ’’ Oy oy ne olacak bu kýzýmýn, oðlumun KPSS derdi.’’

- ‘’ Oy oy derdimi kime anlatsam.’’

Hüzün, keder, çaresizlik, sahipsizlik ‘oy’larýný da duyarýz…

Tüm bu ‘oy’ lara sebep ise, demokrasi gereði kullanmýþ olduðumuz ‘oy’lardýr.  ’2015 Türkiye Genel Seçimleri’ne sayýlý aylar kaldý. Sandýkta kalmakla yetinen  ’oy’larýn kliþe sloganlarý;

- ‘’Oy senin, ülkeni sen yönet.’’

- ‘’Oyunu ver, oyunu boz.’’

- ‘’Oylar falana filana.’’

- ‘’Oy vicdandýr, namustur.’’

Oy oy oy…

Oy isteyip milletinin ahýný alýp har vurup harman savuran siyasilere;

Size de oy oy…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12969 Defa Okundu
2015-02-14

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır