KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖLEN ÝNSANLýK, YAþAYAN EKONOM

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         ÖLEN ÝNSANLýK, YAþAYAN EKONOM

 Ölen Ýnsanlýk, Yaþayan Ekonomi

Kafkas Haber Ajansý Köþe Yazarý Mehmet Duman’ýn “Ölen Ýnsanlýk, Yaþayan Ekonomi” Yazýsý;

Ülkemizde, Fransa’da, Suriye’de ve daha bir çok yerde ISID terörünün yaptýðý katliamlarda geliþmiþ ülkelerin yapmýþ olduðu yorumlar;

Türkiye için”“Saldýrýyý kýnýyoruz!”
Fransa için; “Ýnsanlýða yapýlan saldýrý!”

Diðer ülkeler için ise topraðý kim alýr kaygýsý yaþanýyor...

Ölen canlar, çocuklar, kopan bacaklar, kollar, kesilen kafalar umurlarýnda deðil!

Ayrýca sosyal medyanýn büyük aðý olan Facebook, kullanýcýlarýna Fransýz bayraklý profil çaðrýsý ile saldýrý için Fransa’ya destek çaðrýsýnda bulunup, subliminal mesajlar göndermesi de insanlýðýn yerini, ekonomi aldýðýný gözler önüne seriyor.

Ýnsanlýðýn önemi vurgulanmýþ olsaydý, yürekler bir olmuþtu. Ama maalesef sosyal paylaþým sitelerinde yapýlan yorumlara bakýldýðýnda hem kendi ülkemizde hayatýný yitiren canlar için hem de diðer ülkelerde hayatýný yitiren canlar için, el ovuþturulup “Oh iyi oldu! Hep biz mi öleceðiz!” diyerek tatmin olmaya çalýþýyorlar.

Fakat;

Ölen Ýnsanlýk, yaþayan ekonomi...

Hayatýný halen bile suçsuz günahsýz, savunmasýz kaybeden tüm insanlýða, annelere, çocuklara, babalara, gençlere inandýðým Yaradan’dan rahmet dilerim...

Dünyada yaþanýlanlardan herkesin kendi payýna sorumlu olmadýðýný düþünüyorsanýz, yanýlýyorsunuz...

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11472 Defa Okundu
2015-11-16

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır