KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KýþýM þTE…

  Mehmet DUMAN

          duman_gonul@hotmail.com
         KýþýM þTE…

Kýþým iþte…

Bir insaný anlamak için önce o insaný dinler, yaþadýðýný ve yaþattýðýný izleyip sohbet ederek tanýmaya baþlarýz. Beraber doðup büyüdüðümüz yüzlerce insan olmuþtur. Ancak kimi zaman beraber büyüdüðümüz insanlar bir tanýdýktan öteye gidememiþ veyahut biz, tanýdýk olarak kalmasýný istemiþizdir.

Ýþte Anadolu’da kýþý tanýmakta böyledir. Anadolu’da kýþ ile doðup, kar ile yürümek kýþý tanýmamýz için yeterli bir sebep deðildir.
Yeterli olduðunu düþünürsek kýþta bizim için bir tanýdýk olur ve öylece kalýr.

Anadolu’da kýþ ile doðup kar ile yürümek neler anlatýr, neler öðretir insanlýða?
Hiç düþündünüz mü?

Donmuþ sokaklarýn karlý kaldýrýmlarýnda yürürken, inatçý buz sesleri insana kýþýn ne kadar sert ve tavýrlý bir mevsim olduðunu hatýrlatýyor.

Kýþ ile sohbetin sýcak olma ihtimali eksilerde olsa da bu sohbeti ýsýtan iki temel deðer vardýr.

Varlýk ve yokluk…

Kýþ öylesine sinsice sohbet açar ki karda yürüdüðünde ruhunla hissedersin.
Dinledikçe anlatmaya baþlar;

‘’Ben kýþým ayaz olur, beyaz olur seni sana anlatýrým. Soðuðum kin ve nefrete karþý el uzatýr sevgiye dostluða ve yardýma muhtaç olanlara…

Öyle nazlý nazlý kar yaðdýrýrým ki huzuru ve sýcak yuvayý benimle yaþarsýnýz. Kar olup yaðdýðýmda oynayan çocuklar, lapa lapa olduðumda aþkla dolaþan sevgililer, tepelere düþtüðümde kayak severler benimle buluþur.

Varlýðý ve yokluðu da düþündürürüm. Ayazýmda ve donmuþ halimde yürüyüp, evinde piþen aþýný düþüneni, evi ve ocaðý olmayaný da düþünsün diye düþündürürüm. Sohbetimin derin soðukluðu ile sýcak yuvasýný hatýrlatýr, yuvasýz ve barksýzlar için Yaradan’a içten dua eder sayemde…

Yokluða karþý soðuk ve acýmasýz olsam da varlýklar içinde yaþayaný þefkate, yardýma çaðýracak kadar sýcak yürekliyim.
Ben kýþým karla yürütür, düþündürürüm. Soðuklarým öyle bir sýkýþtýrýr ki nefesin sýkýþýr, geçimin sýkýþýr, yolun sýkýþýr. Bazen tipi, bazen çýð olur canýna kastederim.

Kýþým iþte, aþkýmýn çilesidir beni soðuk, tavýrlý yapan…

Bahara olan aþkým eritir beni!

Buzlarým çözülür, su olur derelere, ýrmaklara, çaylara…

Kýþým iþte, karlarým erir buhar olur bahara olan aþkýndan…’’
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 66198 Defa Okundu
2016-01-27

SON YAZILARI

Memleketim! 90bin’e Her Dua, Barýþ Olsun Bu Topraklarda Arka Mahallenin Kýþý Ömür Merdivenleri Harbi Vali! Karanlýða Küfretmektense; Demokrasiye Iþýk Tut! Kars, Saðlýkta 500 yýl geride! Kars’a Bakan bir ‘Bakan’ lazým! Kýþým iþte… Sürü’süne Düþünceler!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır